Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen tillsätter utrikes- och säkerhetspolitisk arbetsgrupp – kan bli central i Natofrågan

Matti Vanhanen.
Bildtext Talman Matti Vanhanen leder arbetsgruppen.
Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Riksdagens talmanskonferens har utnämnt en arbetsgrupp som ska stödja arbetet med regeringens säkerhetspolitiska redogörelse.

Utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen består av partiernas och riksdagsgruppernas ordförande.

Gruppen leds av talman Matti Vanhanen (C). Vice ordförande är riksdagens vice talmän Antti Rinne (SDP) och Juho Eerola (Sannf.).

Arbetsgruppens uppgift är att se till att informationen löper mellan de olika aktörerna då riksdagen behandlar redogörelsen om det säkerhetspolitiska läget.

Tanken med den säkerhetspolitiska redogörelsen är att samla all aktuell information om det förändrade säkerhetsläget i Finland efter Rysslands attack mot Ukraina.

Redogörelsen ska inte ta ställning till Natomedlemskap. Presidenten, regeringen och riksdagen kan också fatta beslut om Finlands säkerhet oavsett tidtabellen för redogörelsen.

Riksdagens länk till presidenten och regeringen

Arbetsgruppen som nu utses kan ses som en länk mellan presidenten, regeringen och riksdagen. Gruppen kunde också preliminärt ta tempen på riksdagen i en situation där man tvingades fatta snabba beslut om Natomedlemskap.

På en presskonferens på fredagen sa talman Matti Vanhanen att arbetsgruppen informerar andra statliga organ om hur partiernas och riksdagsgruppernas syn på säkerhetsfrågor utvecklas.

– Genom dialog med den här gruppen kan man bedöma vilken potential olika alternativ har att nå framgång i senare beslutsfattande, säger Vanhanen.

I praktiken skulle arbetsgruppen kommunicera i synnerhet med presidenten, men också med regeringen, om huruvida riksdagen är redo att stödja ett Natomedlemskap ifall det blir aktuellt.

I sista hand är det riksdagen som bestämmer om Finland ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato eller ej. Ett sådant beslut skulle ändå förutsätta att presidenten och regeringen tar initiativet.

– För dem är det av största vikt att de vet om ett eventuellt förslag har möjlighet att nå framgång också parlamentariskt, säger Vanhanen.

Grundlagsutskottet avgör om Natomedlemskap kräver kvalificerad majoritet

Presidenten och Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet möttes på fredagen för att diskutera bland annat redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen.

Ett viktigt skede i arbetet med redogörelsen är då riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott hör experter bland annat om fördelar och nackdelar med Natomedlemskap.

Just nu verkar det utifrån olika uppskattningar att det kan finnas majoritet, till och med kvalificerad majoritet, i riksdagen för ett Natomedlemskap.

Om det blir aktuellt för riksdagen att behandla medlemskap i Nato är det riksdagens Grundlagsutskott som tar ställning till om det räcker med enkel majoritet, eller om två tredjedelar av riskdagsledamöterna måste godkänna förslaget.

Vanhanen rädd för att publiceringen av Natoåsikter kan hämma processen

Under fredagens presskonferens fick Vanhanen en fråga om vad han tycker om att publicera enskilda ledamöters Natoinställning. Tidigare har Vanhanen sagt att han uppskattar också sådana ledamöter som låter bli att säga vad deras ståndpunkt är.

– Om man en gång tagit ställning i offentligheten är det svårt att ändra åsikt. Om vi får en majoritet som har en negativ ståndpunkt skulle vi självmant låsa in vårt svängrum, sa Vanhanen, och syftade på att ledamöter måste ha möjlighet till eftertanke vid ett eventuellt Natobeslut.

Om man till exempel föreställer sig att mediernas gallupar visar att över en tredjedel av ledamöterna är mot medlemskap i Nato, och om man vidare föreställer sig att Grundlagsutskottet beslutar att Nato kräver en majoritet på två tredjedelar i riksdagen – då skulle ledamöter som vill ändra åsikt efter galluparna få mycket uppmärksamhet.

Enligt Vanhanen har många riksdagsledamöter sagt att pressen att säga sin åsikt i offentligheten är stor.

– Man hinner nog säga vad man tycker i den här frågan också under riksdagsbehandlingen, säger Vanhanen.

Som talman understryker han ändå att varje ledamot har rätt att säga sin åsikt när hen vill.

All vår rapportering kring det som på ett eller annat sätt tangerar Nato hittar du här.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets Eduskunnassa viritetään valmiutta Nato-ratkaisuun – turvallisuusselonteon koordinaatioryhmä on nimitetty av Ari Hakahuhta.