Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Antagningen till ny psykoterapeututbildning vid Åbo Akademi är igång – prislappen för en utbildning ligger på 18 000–22 000 euro

Från 2022
Uppdaterad 04.04.2022 13:01.
Arken, Åbo Akademi, Åbo
Bildtext Den nya utbildningen tillhör fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i samarbete med Centret för livslångt lärande.
Bild: Arash Matin / Yle

Ökad oro i samhället, långa köer till mentalvård, brist på svenskspråkig vård. Dessa frågor är ett återkommande ämne i såväl folkmun som media. Åbo Akademi börjar nu med att åtgärda ett av dessa problem från och med i höst.

I dag finns psykoterapeututbildningar på finska på flera håll i landet, men det är över tio år sedan utbildning har ordnats på svenska.

Åbo Akademi har nu valt att satsa på utbildningar med integrativ respektive kognitiv inriktning.

Orsakerna till den nya utbildningen är ett ökat behov av psykoterapeuter på marknaden, men även att kraven på psykoterapeututbildning skärptes.

Tidigare har företag erbjudit utbildningar för behöriga, men i början av 2010-talet knöts utbildningen till universiteten. Detta på grund av att man ville garantera en viss nivå av utbildning.

Psykologi, psykiatri och psykoterapi

Hur stort behovet av psykoterapeuter är i samhället är inte en enkel fråga och delar upp i olika läger inom branschen.

Enligt universitetslärare Katarina Finnilä, som leder utvecklingsarbetet vid Åbo Akademi, är det viktigt att se hela bilden för att åtgärda problemen inom mentalvården.

– Det finns stor brister inom den psykiatriska vården, vilket sedan leder till att psykoterapin behövs allt mer. Terapi är bara en metod bland flera och är nödvändigtvis inte den rätta för alla, säger Finnilä.

Inte en vanlig utbildning

Eftersom psykoterapiutbildningen tidigare inte har skett vid universiteten, finns det inte personal som kan undervisa i psykoterapi. Därför måste universiteten nu ta hjälp av företag som genomför utbildningen.

Åbo Akademi har valde Shortum Ab som arrangör för utbildningsprogrammet som börjar i höst. Anbudstävlingen för den andra utbildningslinjen pågår fortfarande.

Utbildningen bekostas helt och hållet av dem som deltar i undervisningen, universitetet varken vinner eller förlorar på utbildningen ekonomiskt. Prislappen för en studerande ligger på 18 000–22 000 euro för hela utbildningen.

– Vi erbjuder såklart hjälp med att söka stipendier, men att finansiera utbildningen är fast på den som deltar. Detta handlar inte om en vanlig utbildning som leder till examen utan är en fortbildning efter examen, berättar Finnilä.

Sökande bör ha den behörighet som krävs enligt lag. I praktiken innebär detta att man i första hand kan söka in till utbildningen med en psykologexamen, läkarexamen eller en psykiatrisk sjukskötarexamen.

Utöver en examen ska den sökande ha två års arbetserfarenhet av kliniskt psykologiskt eller psykiatriskt arbete.

Ett stort intresse för utbildningen

Universitetslärare Katarina Finnilä berättar att 200 personer var anmälda till det informationsmöte som Åbo Akademi höll tidigare. Eftersom Yle Åboland talar med Finnilä samma dag som antagningen öppnat, visste hon ännu inte hur många som sökt till utbildningen.

– Det har funnits ett stort intresse bland såväl alumner som nuvarande studerande vid psykologin i Åbo Akademi. Flera har varit ute på arbetsmarknaden en stund och är nu intresserade att fortbilda sig till psykoterapeuter, säger Finnilä.

Psykoterapi
Bildtext Om tre år kan man gå i terapi hos en psykoterapeut från Åbo Akademi.
Bild: Yle/Sara Ekstrand

Antagningen till psykoterapeututbildningen pågår i april och under våren kommer de sökande att gå igenom antagningsprocessen stegvis. Till sommaren ska upp till 24 sökande bli antagna till Åbo Akademis första psykoterapeututbildning.

Om tre och ett halvt år ska de som börjar studera i höst vara ute på fältet.

Diskussion om artikeln