Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fullt möjligt att halvera utsläppen till 2030, säger FN:s klimatpanel – elektrifiering och vätgas blir avgörande

Kolkraftverket på Hanaholmen i Helsingfors fotograferat på mrknivå med svart lera eller kol i förgrunden.
Bildtext Energibolaget Helen slutar använda stenkol inom de närmaste två åren och går över till framför allt spillvärme och träbränsle för sin el- och värmeproduktion.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Med rätt politik, infrastruktur och teknologi är det fullt möjligt att minska världens utsläpp avsevärt, säger den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel. Men nu krävs det stora omställningar för att minska på användningen av fossila bränslen.

Bara en dryg månad efter den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel kommer del tre av tre: den som handlar om åtgärderna, om hur klimatuppvärmningen kan lindrads och saktas ner.

Budskapet går hand i hand med det som forskare men också många inom industri, affärsliv och beslutsfattande sagt redan ett tag: lösningarna på klimatkrisen finns redan. Det är fullt möjligt att halvera världens utsläpp fram till 2030, säger rapporten.

Med rätt politik, infrastruktur och teknologi på plats kan vi göra de förändringar som behövs i vår livsstil och vårt beteende

― Priyadarshi Shukla

Rapporten lyfter också upp vår konsumtion och livsstil.

– Med rätt politik, infrastruktur och teknologi kan vi göra de förändringar som behövs i vår livsstil och vårt beteende, och det kan minska på utsläppen med 40–70 procent fram till 2050, säger Priyadarshi Shukla som är en av dem som lett arbetsgruppen som jobbat med rapporten i fråga.

Dagens rapport är del tre av tre: Sammanfattningen är klar inför nästa klimatmöte

  • IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change och är i praktiken FN:s klimatpanel. Panelen sammanställer regelbundet världens klimatvetenskap för att ge världens beslutsfattare underlag för vart klimatuppvärmningen är på väg och vilka åtgärder som behövs.

  • Den sammanställning som publiceras i år är den sjätte sedan 1990, och den största sammanställningen sedan den som publicerades inför Parisavtalet. Sammanställningen tas fram av tre olika arbetsgrupper som publicerar var sin del.

  • Del ett publicerades i augusti handlade om den vetenskapliga grunden för klimatuppvärmningen. Del två kom i februari och handlade om klimatkrisens konkreta följder och anpassningsbehoven den ger upphov till. Del tre är den som publicerats i dag.

  • Den slutliga rapporten med en sammanfattning för beslutsfattare publiceras i september inför FN:s nästa klimatmöte COP27 som hålls i Sharm El-Sheikh i november.

Lösningarna: Vätgas, vindkraft, solkraft och effektivering

FN:s klimatpanel konstaterar också att utsläppen av växthusgas låg på rekordnivåer under 2010-2019. Sedan dess har utsläppen ökat långsammare: rapporten visar att klimatåtgärderna har haft effekt.

Samtidigt slår den fast att det behöver göras mer på bred front, över alla sektorer, för att uppvärmningen alls ska kunna begränsas till högst 1,5 grader.

Man installerar solpanel på tak
Bildtext Priset på sol- och vindkraft och batteriteknik har sjunkit med 85 procent sedan 2010.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Avgörande för hur framtiden ser ut är att energibranschen ställer om. Lösningen för att slopa de fossila bränslena är att samhället i högre grad elektrifieras, och elektriciteten måste produceras fossilfritt.

En god sak är att priset på sol- och vindkraft och batteriteknik har sjunkit med 85 procent sedan 2010. Nu behöver också alternativa bränslen, framför allt vätgasteknologi, gå igenom samma utveckling.

Klimatvänligare stadsplanering också en nyckelfråga

Rapporten listar lösningar inom både industrin och jord- och skogsbruket, men nämner också till exempel stadsplanering och urbana miljöer som en viktig del av lösningen.

Kompakta, promenadvänliga städer där energi används effektivt är viktigt eftersom över hälften av världens befolkning bor i urbana områden.

Trafiken står fortfarande för en stor del av utsläppen och behöver elektrifieras i högre grad.

Ett stort övergångsställe framför en skylt där det står sommargågata. På gågatan sitter människor på uteserveringar.
Bildtext Promenadvänliga städer är en del av klimatlösningen: över hälften av jordens befolkning bor i urbana områden.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Rapportens skribenter ser stort potential i livsstilsförändringar, inte bara för att lösa klimatkrisen:

– De här livsstilsförändringarna kan dessutom förbättra vår hälsa och vårt välmående, säger Priyadarshi Shukla.

För jord- och skogsbrukets del slår rapporten fast att det finns stor potential för att använda skog och mark som kolsänkor. Men det här får inte ske på bekostnad av utsläppsminskningar inom andra sektorer.

Elektrifiering och vätgasteknologi blir avgörande inom industrin

Inom industrin behöver större fokus nu riktas mot en effektivare användning och återanvändning av material och på att minska avfallet. En god nyhet är att flera stora industrier, som till exempel stålindustrin, är på god väg att minska på sin användning av fossila bränslen.

Det behöver ändå ske mycket för att få ner utsläppen inom produktionsprocesserna. Elektrifiering och vätgasteknologi blir avgörande också inom industrin.

Arbetet med rapporten drog ut på tiden på grund av oljeländernas krav

De sista mötena kring rapporten drog ordentligt ut på tiden under helgen och ledde till slut till att hela rapportens publicering behövde skjutas upp med sex timmar på måndag. Enligt flera källor beror det här på att länder med starkt beroende av till exempel olja, stenkol och naturgas försökte vattna ur formuleringarna kring att fasa ut just fossila bränslen.

En av konflikterna under arbetet med rapporten verkar ha varit vilken tyngd som kan läggas på teknologi för att fånga in och förvara koldioxid.

Enligt forskarna är det här en åtgärd som kan användas utöver andra åtgärder, där det anses nödvändigt. Men teknik för att fånga koldioxid kan lika lite som kolsänkor ersätta arbetet för att minska på utsläppen i sig.