Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Modulhus ska avhjälpa bostadsbristen i Jakobstad på kort sikt – trycket på hyreslägenheter är fortfarande högt

Från 2022
En kvinna och en man står i en park.
Bildtext Fastighetsbolaget Ebbas vd Åsa Björkman och disponent Kimi Blomström berättar att man har många projekt på gång.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Fastighetsbolaget Ebba har flera projekt som ska ge nya bostäder på gång i Jakobstad. Enligt vd Åsa Björkman har de ändå inte gått framåt i den takt man hade hoppats.

Jakobstad har lidit av brist på bostäder en längre tid. Det här märker man också på stadens fastighetsbolag Ebba.

– Vi ser att det har blivit ett större tryck och att det finns en vilja hos många att flytta hit, säger vd Åsa Björkman.

Björkman säger att företagen i trakten har varit aktiva med rekryteringen. Man plockar inte längre arbetare av varandra, utan de anställda kommer också längre ifrån. Det här gör att behovet av bostäder har ökat.

En annan aspekt är enligt Björkman att även om invånarantalet har hållits i stort sett konstant har hushållens storlek minskat, det vill säga att det bor färre personer per hushåll.

– Det sker en skiftning i vilken typ av bostäder som behövs.

Trettio ansökningar per månad

I dagens läge har Ebba Fastigheter omkring 600 lägenheter. Det handlar om en-, två- och trerummare i olika storlekar. I skrivande stund finns inga genast lediga bostäder.

Disponent Kimi Blomström berättar att de får in ett trettiotal ansökningar i månaden.

– Antalet har ökat hela tiden. Just nu har vi runt hundra ansökningar som väntar, men en del av dem har förstås hittat bostad på den privata marknaden.

Blomström säger att efterfrågan är störst på enrummare och mindre tvårummare.

Om man skickar in en ansökan i dag, hur länge kan man få vänta på en lägenhet?

– Det beror lite på vad man söker, men nog kan man få vänta flera månader på en bostad om man har otur.

Mörkhårig man står i en park.
Bildtext Disponent Kimi Blomström säger att antalet ansökningar ökar hela tiden.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Modulhusen en tillfällig lösning

Ebba har flera projekt på gång för att avhjälpa problemet. Enligt Björkman har de dock inte förverkligats i den takt man hade önskat.

– Det har varit fördröjningar av olika slag. Det har kommit besvär och varit konkurser som har gjort att projekt har fördröjts.

För att underlätta situationen på kort sikt kommer Ebba att låta bygga modulhus på det så kallade Jakolosaområdet. Modulhusen byggs enligt samma princip som de tillfälliga lokaler som brukar användas för exempelvis skolor och daghem och kan flyttas när de inte längre behövs.

– Det är en lösning som ska fylla behovet i väntan på att de riktiga projekten blir klara.

Det handlar om ett tjugotal bostäder i fyra olika grupper. Björkman berättar att modulhusen kommer att se ut som enkla radhus, så några ”barackbostäder” är det inte fråga om.

– Det här är vanligt ute i storstäderna. I Sverige bor många studenter i modulhus.

Kimi Blomström säger att de första modulhuslägenheterna kan stå klara redan i sommar.

Blond kvinna står i en park.
Bildtext Vd Åsa Björkman säger att modulhus redan är vanliga i större städer.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Staden beviljade borgen

I mitten av mars beviljade staden borgen för två lån på sammanlagt 10,2 miljoner euro. Det ena lånet gäller ett projekt där man bland annat kommer att bygga rekryteringsbostäder.

– Det är ett nytt koncept som vi har tagit fram. Vi ger inte de här bostäderna till andra, utan man ska ha fått ett arbetsavtal i Jakobstadsregionen.

De fyra första bostäderna blir klara i sommar. På området kommer man att bygga ytterligare tio bostäder. Boendeformen är parhus, och de kommer att byggas av studerande från yrkesskolan Optima.

Det andra lånet gäller projektet i Irjalakvarteret, där Ebba genom ett dotterbolag köper 28 aktiebostäder. I det projektet är dock inte Ebba själv byggherre.

– Enligt den information jag har fått kommer de att ansöka om bygglov i sommar.

Ytterligare ett tredje projekt – husen på Köpmansgatan – ligger hos Förvaltningsdomstolen efter ett besvär.

Skriande behov av bostäder i Jakobstad

8:02

Diskussion om artikeln