Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny konstgräsmatta i Karis eller en helt ny konstgräsplan i Österby – Raseborg vill satsa mera pengar på idrott men pengarna räcker inte till allt

Konstgräsplanen på Karis centralidrottsplan.
Bildtext Å ena sidan borde konstgräsmattan i Karis förnyas men å andra sidan har Österby konstgräsplan i Ekenäs beviljats projektstöd av Finlands bollförbund. Arkivbild från Karis.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Vilka idrottshallar och utebanor ska staden investera i och vilka reparationer borde göras nästa år? Det här funderar politiker på i Raseborg.

Inför nästa år finns ett förslag att satsa 300 000 euro på fritidsanläggningar i Raseborg, men trots att det eventuellt beviljas mera pengar jämfört med i år så räcker de inte till för alla behov eller önskemål.

Det här är något som politikerna i kultur- och fritidsnämnden har funderat på och nu också gjort en önskelista på.

Konstgräsplan prioriteras men oklart vilken, var och när

Nämnden vill att staden nästa år ska reservera pengar för en ny konstgräsplan i Österby eller för att förnya konstgräsmattan i Karis.

Staden har för det här året reserverat 40 000 euro för planering av Österby konstgräsplan och projektet har också beviljats 20 000 euro i understöd av Finlands bollförbund.

Däremot finns det ännu inte några färdiga kalkyler på vad konstgräsplanen i Österby skulle kosta.

Detsamma gäller Karis konstgräsplan som borde få ny konstgräsmatta, belysning och läktare.

Eftersom utredningarna inte är klara är kultur- och fritidsnämndens utlåtande till tekniska nämnden att det reserveras pengar för Österby konstgräsplan eller förnyande av Karis konstgräsplan.

Förslaget är att det ena projektet förverkligas nästa år och det andra 2024.

Pengar till motionsbana, rink och löparbanor

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg vill också att motionsbanan i Pojo kyrkby ska förbättras och få ny belysning nästa år.

Nämnden vill vidare reservera planeringspengar för löparbanorna på Karis idrottsplan. De behöver förnyas anser nämnden som möttes i slutet av mars.

Också rinken i Svartå behöver förnyas, till det borde det reserveras pengar nästa år, medan en ny placering vid Askers utreds åren 2024–2025.

I Raseborgs ekonomiplan för 2023 finns alltså ett förslag att höja investeringsanslaget för fritidsanläggningar med 100 000 euro till 300 000 euro.

Hur det sist och slutligen blir klarnar först i slutet av året. Den här önskelistan går nu vidare till tekniska nämnden, men eftersom det handlar om nästa års budget landar allting hos Raseborgs stadsstyrelse och -fullmäktige.

Mångsidigare användning av Villa Haga

Raseborgs stad har många idrottshallar och utebanor att sköta. Dessutom har kultur- och fritidsnämnden också en del ungdomsgårdar att förvalta och se till att de inte far illa.

Inför nästa år har kultur- och fritidsnämnden därför gjort en beställning på reparationsarbeten till stadens avdelning för utrymmesförvaltning.

Västerby skidstuga och skyttehall behöver renoveras och Ekenäs bollhall har behov av mera förråd.

Vid Ekenäs centrumplan borde belysningen på läktaren förnyas och så borde det byggas ett permanent kameratorn.

Nämnden vill också att nuvarande ungdomsgård i Karis, Villa Haga, konditionsgranskas för att utreda renoveringsbehovet.

Nämnden menar att en modernisering och utveckling av ungdomsgården i Karis ligger i tiden så att huset kan användas i sin helhet och mera mångsidigt.