Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya gång- och cykelvägen mellan Ekenäs och Karis kompletteras med tunnel i Horsbäck – i centrum av Ekenäs förlängs friluftsleden från Ormnäs till Ekåsen

Uppdaterad 07.04.2022 12:57.
En grävmaskin arbetar vid sidan av en riksväg. Det snöar ymnigt.
Bildtext Arbetena med att färdigställa gång- och cykelvägen mellan Ekenäs och Karis har redan kört i gång i Horsbäck.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Möjligheterna att ta sig runt till fots eller på cykel förbättras i Ekenäs i år. I Horsbäck byggs en tunnel under riksvägen till Langansböle och i centrum förlängs friluftsleden längs Dragsviksfjärden ända upp till Ekåsen.

I dagarna har arbetena med att färdigställa den sista delen av gång- och cykelvägen mellan Karis och Ekenäs inletts.

I fjol byggdes en väg för den så kallade lätta trafiken från Ekenäsvägen i Karis till Horsbäck i Ekenäs. För att cyklister och fotgängare tryggt ska kunna ta sig vidare till Ekenäs byggs nu en underfart vid riksväg 25.

Raseborg satsar på gång- och cykelvägar: Horsbäck får en tunnel vid riksväg 25 – fritidsleden från Ormnäs förlängs till Ekåsen

10:40

Arbetena i Horsbäck kommer ta några månader och målet är att allt är färdigt i juli-augusti. Byggarbetet görs av ett lokalt företag för 700 000 euro.

Det är frågan om rätt stora arbeten, konstaterar Niklas Nyman som är chef för samhällstekniken i Raseborg. I ett skede kommer riksvägen att vara stängd för trafik.

– Det är en utmaning. Det är mycket trafik på riksväg 25 som tillfälligt ska ledas via en omfartsväg, säger han.

Själva bron som gång- och cykelvägen ska dras under är ett element som lyfts på plats. Det är under arbetena med bron som omfartsvägen ska vara i bruk. Omfartsvägen byggs på södra sidan av riksvägen.

En karta som visar att en ny underfart ska byggas vid riksväg 25 från Fågelsvängen i Langansböle till Horsbäck.
Bildtext Här kommer gång- och cykelvägen att byggas.
Bild: Raseborgs stad

Bilister ska vara förberedda på sänkta hastigheter på vägen.

– Man får vara beredd på att det tar lite längre att åka till Karis från Ekenäs eller tvärtom, säger Nyman.

Virkeshögar ligger vid en väg. I skogsdungen syns ett område där träden huggits ner.
Bildtext Träd har huggits ner vid Fågelsvängen i Langansböle, där den sista biten av den nya gång- och cykelvägen ska byggas.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Cykla och gå längs vattnet upp till Ekåsen

Ett annat projekt som Raseborgs stad hoppas kunna genomföra i år är en förlängning av den natursköna friluftsleden som går längs med vattnet från Ormnäs via Jägarbacken till Knipnäs strand.

Vägen ska förlängas till Ekåsenområdet. Staden skissar ännu på exakt var leden ska dras men tanken är att den från stranden går vidare söder om radhuslängorna på Fågelsången till Estholmen och upp till Älgvägen.

Också den här delen av friluftsleden ska gå längs med vattnet.

Det är fråga om en två kilometer lång led som mestadels är tre meter bred.

Den sista delen av leden ska gå igenom ett naturskyddsområde, Flyets klibbalskärr. På naturskyddsområdet ska leden bestå av spångar och flytande pontoner, berättar Niklas Nyman.

Innan byggarbetet kan börja måste en naturinventering göras på naturskyddsområdet och staden måste också ansöka om lov för arbetet av statliga närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).
Arbetet kör i gång när alla lov är i skick, säger han.

Friluftsleden ska byggas nära privata tomter, är du rädd för besvär?

– Det finns alltid en risk för besvär, säger Nyman. Men leden ska byggas helt och hållet på stadens mark och på parkområde som är gjort för det här ändamålet.

Orsaken till att leden byggs i år är att en planerad naturstig från Ramsholmen till Gåsören i Ekenäs inte blir av. I stället ska kossor beta på Gåsören.

Raseborgsringen för cyklister

Förutom friluftsleden längs med vattnet i Ekenäs och gång- och cykelvägen mellan Ekenäs och Karis har Raseborgs stad nyligen satsat på en friluftsled mellan Billnäs bruk och Pumpviken i Karis.

För några år sedan byggdes också Banvallen, som gör det möjligt att gå och cykla från Karis via Billnäs till Fiskars.

Niklas Nyman står utomhus i jacka och mössa. Det snöar ymnigt.
Bildtext En framtida idé kunde vara att bygga en ringväg för cyklister som binder ihop Ekenäs och Karis med Pojo och Tenala, föreslår Niklas Nyman.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Var kunde nästa gång- och cykelväg byggas? Niklas Nyman har en dröm om en led från Fiskars via Pojo till Tenala och från Tenala till Ekenäs.

– Då har vi egen egen Ring I här, Raseborgsringen eller vad vi kunde kalla den, föreslår han.

Det återstår att se om det finns möjligheter att genomföra det i framtiden. Det är frågan om mycket längre sträckor väg och mycket högre kostnader, påpekar Nyman.

Artikeln uppdaterades 7 april klockan 12.57 med förtydliganden om hur friluftsleden ska dras på naturskyddsområdet samt att det behövs ett lov av NTM-centralen innan arbetena kan köra i gång.

Diskussion om artikeln