Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Nationella läsveckan: Behovet av lättläst språk ökar i Finland – i världen kan var sjunde vuxen inte läsa alls

Från 2022
Uppdaterad 07.04.2022 12:56.
En flicka i skoluniform och röda glasögon står och läser en bok i en sal, där man ser flera andra flickor i bakgrunden som sitter på stolar.
Bildtext Läskompetensen sjunker bland unga och i den senaste Pisaundersökningen stod det att Finland var ett av tre länder där intresset för läsandet minskat mest. Globalt ökar ändå läskunnandet, vilket kan leda till många bra effekter.
Bild: Siim Lõvi / ERR

773 miljoner vuxna kan idag inte läsa. Det låter kanske mycket, men siffran minskar hela tiden, vilket bådar gott för både jämlikheten i världen och en minskad fattigdom. Läskunnighet är nämligen viktigare än du tror.

En människa som kan läsa har en större chans att nå en bättre hälsa och ett bättre välbefinnande, samtidigt som läskunnighet minskar fattigdom och utslagning.

I Finland har vi god läskunnighet, faktiskt av det bästa i världen. Men elva procent av finländska vuxna har ändå en svag läskompetens, vilket kan leda till svårigheter i sociala situationer och en ökad risk för marginalisering.

Orsakerna till svag läskompetens varierar. En del kan ha medfödda lässvårigheter i bakgrunden och det kan förutses redan i småbarnsåldern. Andra starkare faktorer har att göra med utbildning och ålder. Det är oftast äldre med lägre utbildningsnivå som har en svag läskompetens.

En människa med svag läskompetens kan kanske läsa, men ändå uppleva flera svårigheter i vardagen.

En person med svag läskompetens

  • har svårare att förstå vad hen läser

  • har svårt att gestalta betydelsen av längre texter

  • har svårt att uttrycka sin åsikt

  • har svårt att berätta om sina känslor

  • har ökad risk för att bli ensam och marginaliserad.

750 000 finländare är i behov av lättläst språk

Fler och fler finländare är i behov av lättläst språk. På fem år har behovet ökat med cirka 100 000 personer och idag är 14 procent av finländarna i behov av lättläst språk.

På Svenska Yle ger vi varje dag klockan 11.30 Yle Nyheter på lätt svenska på radiokanalen Yle Vega. På Arenan finns också dagens och tidigare lätta nyhetsinslag i textformat.

Det finns också en lättläst nyhetstidning på svenska i Finland som heter Lätta Bladet och webbsidan Lättläst. I Sverige finns tidningen 8 sidor. Det finns också lätta nyheter på finska Yle.

I Europa uppskattas 73 miljoner vuxna ha en svag läskompetens, vilket är en femtedel av alla över 15 år.

Skillnaden mellan lättläst och "vanlig" nyhetstext

Sannolikheten för lässvårigheter ökar fyrfaldigt om det förekommer lässvårigheter i släkten, men bortsett från ärftliga faktorer finns det mycket man kan göra för att öka sin läskompetens och sin läsförståelse.

Och det enklaste är att helt enkelt börja läsa mera.

Värna och förstärk din läskunnighet hela livet

Läsintresset har minskat bland unga, speciellt i Finland. Det är problematiskt, eftersom det enda sättet att verkligen få en god läskompetens är genom läsning.

Läsning öppnar en väg till fantasi och kreativitet och det fördjupar också förståelsen för komplicerade helheter. Framförallt skönlitteraturen förs fram för att det hjälper oss att förstå andra människor tankar och känslor.

Det bästa sättet att stödja barns läskunnighet är genom att läsa regelbundet för och med barnet ända från födseln.

En pappa som läser en godnattsaga för sitt barn i en stor säng.
Bildtext Godnattsagan är ett ypperligt tillfälle att läsa för barnen och speciellt pojkar behöver få växa upp med manliga förebilder som läser, visar studier. Just godnattsagan är så viktig i Finland att den tagits med i den nationella förteckningen över Unescos immateriella kulturarv.
Bild: MARIA_SBYTOVA

Det moderna informationssamhället kräver större läsförståelse

Det är en sak att kunna läsa, men i och med att vi idag utsätts för mängder av texter, bilder och information, behöver vi också öka vår kritiska läskunnighet. Det här är viktigt för att kunna skilja korrekt information från felaktig.

Idag riskerar vi människor i det moderna samhället nämligen att bli offer för informationspåverkan. Vi kanske inte märker det själv, men utan en kritisk läskunnighet kan våra uppfattningar och åsikter påverkas genom falsk eller förvriden information.

En global undersökning visade till exempel att sju av tio flickor i åldern 15-25 år aldrig fått lära sig känna igen felaktig information. Nästan alla i undersökningen var dock oroliga för falsk information på internet.

Kuvassa nainen katsoo tietokoneen ruutua, kuvassa musta tausta

Sju frågor du ska ställa för att veta om en nyhet är sann eller falsk

Börja med frågorna vad, hur, varför, var och när?

Den globala läskunnigheten har ökat

På ett globalt plan är utvecklingen både positiv och negativ då det gäller läskunnighet. Allt fler barn lär sig läsa och av världens unga är idag 92 procent läskunniga. Även den globala läskunnigheten har ökat under de senaste åren.

Men ojämlikheten ökar i samhället och fattigdom orsakas till exempel av brist på läskunnighet, som ofta går i arv.

Krig, katastrofer och den senaste pandemin har också försvagat läskunnigheten i världen. Det bästa sättet att garantera läskunnighet är fortfarande fred mellan länder och ett demokratiskt fungerande samhälle.

En kvinna med mörk hy och en uppfälld bok framför sig som ser ut att dagdrömma.
Bildtext Läskunnighet är en mänsklig rättighet och en viktig utgångspunkt för en jämlik värld. Det är speciellt viktigt att flickor går i skolan, eftersom en läskunnig kvinna är friskare, gifter sig senare och har färre barn, som hon också kan ta bättre hand om.
Bild: Craig

Över 60 procent av världens icke läskunniga är kvinnor idag. Orsaken är att pojkar historiskt oftare fått gå i skola än flickor.

Nästan hälften av icke läskunniga bor i Södra och Västra Asien. Över en fjärdedel bor i afrikanska länder söder om Sahara. De flesta icke läskunniga lever i fattigdom.

Då en icke läskunnig får lära sig läsa så öppnas dörren för både utbildning och individuell utveckling. Först då kan en människa uppnå sin fulla potential, vilket i längden både leder till jämlikhet mellan könen, en hållbar fred, utveckling och demokrati.

Unesco har som mål att 90 procent av världens vuxna ska vara läskunniga år 2030.

Källa: Läscentrums artikel 10 fakta om läsning i världen. Nationella läsveckan pågår 4-10 april 2022.

Artikeln uppdaterades 7 april klockan 12.55 med info om fler lättlästa källor på svenska i Finland.