Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen överens om budgetramarna: Försvaret får 2 miljarder euro extra, Ukrainaflyktingarna får 780 miljoner – också socialstöden höjs

Uppdaterad 05.04.2022 19:42.
Regeringen informerar om ramarna för nästa års statsbudget - Spela upp på Arenan

Statsminister Sanna Marin säger att regeringen gör stora investeringar inom försvaret, säkerheten och det blir en indexförhöjning av socialskyddet.

Regeringen har fått sin rambudgetförhandling klar i rekordtakt. Man hade reserverat tid fram till onsdagen. I fjol pågick förhandlingarna i över en vecka.

– Vi samlades under allvarliga stämningar på grund av kriget i Ukraina och många av besluten inom rambudgeten har påverkats av det här, säger statsminister Sanna Marin (SDP).

Regeringen har beslutat bland annat om tilläggsfinansiering för försvaret och den inre säkerheten.

Enligt finansminister Annika Saarikko (C) satsar regeringen sammanlagt omkring två miljarder euro extra på försvaret under de fyra kommande åren. För materialanskaffningar reserverar regeringen 1,7 miljarder euro.

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) reserverar regeringen 780 miljoner euro för nästa år för de kostnader som uppstår av flyktingarna från Ukraina. Staten kompenserar kommunerna för de kostnaderna som uppstår på grund av krigsflyktingar.

Tre hållbara mål

Saarikko säger att regeringen i rambudgeten strävat efter tre hållbara mål: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Hon bedömer att coronapandemins inverkan på ekonomin var tillfällig medan effekterna av kriget i Ukraina är bestående.

Regeringen har beslutat att genomföra de nedskärningar på 370 miljoner euro som parterna beslöt om förra våren. De största nedskärningarna riktas enligt Saarikko mot nya trafikleder och mot utvecklingsbistånd.

Kommunikationsministeriets del får stå för största delen av nedskärningarna, 127 miljoner euro.

Både Jord- och skogsbruksministeriets samt Utrikesministeriets anslag skärs ner med 40 miljoner euro och Arbets- och näringsministeriets med 16 +13 miljoner, enligt Saarikko.

Satsningar på forskning och socialstöd

Däremot riktas inga nedskärningar mot vetenskap och forskning.

– Vi har prioriterat framtidsfrågor, förnyelse och tillväxt. Därför har vi satsat mest på forskning och innovation, säger Saarikko.

Nästa år riktas 350 miljoner euro mer till vetenskap och utveckling jämfört med den förra rambudgeten.

Enligt miljöminister Emma Kari (Gröna) riktas den här tilläggssatsningen till bland annat inhemsk cleantech.

– Den här regeringen skär inte i forskningens finansiering, tvärtom satsar vi mer på det, säger Kari.

Socialstöden får en extra indexhöjning det här året. Enligt undervisningsminister Li Andersson (VF) berör indexjusteringen bland annat studiestödet, inkomststödet och arbetsmarknadsstödet. Höjningen kan innebära 20-30 euro mer i bidrag per månad i arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning.

Enligt Andersson riktas en bestående tilläggsfinansiering också till yrkesutbildningen.