Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trakasserier har blivit vanligare inom församlingarna – speciellt kvinnor utsatta

Från 2022
Närbild på tända ljus i Borgå domkyrka.
Bildtext "Attityderna inom kyrkan ändras långsamt."
Bild: Mikael Kokkola / Yle

En färsk utredning visar att det förekommer verbala och sexuella trakasserier inom församlingarna och att kvinnliga präster diskrimineras.

Nästan 10 procent av kyrkans anställda har upplevt trakasserier både i och utanför arbetsgemenskapen. Över 17 procent av de församlingsanställda säger att de utsatts för elaka kommentarer eller förolämpningar relaterade till kön eller sexualitet på arbetsplatsen.

Uppgifterna framgår av den undersökning som Kyrkans forskning och utbildning gjorde i början av året. Man ville utreda hur det stod till med jämställdheten och likabehandlingen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Både verbala och fysiska trakasserier

Enligt undersökningen förekommer det såväl verbala som fysiska trakasserier i församlingarna.

En tiondel av de anställda hade upplevt fysiska närmanden på arbetsplatsen. Det är klart fler än vad Kyrkans arbetsbarometer rapporterade om år 2011. Då uppgav 6 procent av de tillfrågade att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.

"Även om enkätresultaten för 2011 och 2022 inte är direkt jämförbara så vittnar den betydande andelen personer som upplevt trakasserier om att man pratar mer om trakasserier och att det finns tydligare gränser för vad som är trakasserier och vad man inte ska tolerera i arbetsgemenskapen", säger Veli-Matti Salminen, t.f. chef för Kyrkans forskning och utbildning, i ett pressmeddelande.

Kön stoppar karriär och löneutveckling

Kön är fortfarande är viktig faktor inom kyrkan, visar den färska utredningen. Könet spelar en roll när det gäller lönefrågor, avancemang och andra förmåner.

Nästan 17 procent av de anställda och en tredjedel av de förtroendevalda sade att diskussionen om prästens kön och ämbetsutövning fortfarande är aktuell i församlingen.

Ett exempel på det här är då en församlingsmedlem inte vill delta i en gudstjänst som förrättas av en prästvigd kvinna. Ett annat exempel är önskemål om förändrade arbetspass för att undvika samarbete med kvinnliga präster.

Ärkebiskopen oroad

I församlingarna förekommer också undervisning om att "en kvinna inte kan tjänstgöra som präst". Det här håller inte juridiskt säger Salminen.

"Prästämbetet är inte knutet till kön. En del av församlingsbornas och besökarnas tillvägagångssätt vittnar om att attitydförändringar är långsamma. Att församlingarna ändrar arbetspass på grund av kön är enligt reglerna diskriminerande och att det sker är inte juridiskt hållbart", säger han.

Ärkebiskop Tapio Luoma anser enkätresultaten oroande.

"Vi har inte lyckats rensa ut den strukturella diskrimineringen från vår kyrka. Ansvaret ligger hos oss som kyrkans ledare", säger han.

Här kan du läsa mer om undersökningen (på finska).

Diskussion om artikeln