Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Telefonväxeln har blivit en flaskhals för österbottningar som behöver vård – risk att speciellt äldre blir utan hjälp

Uppdaterad 07.04.2022 09:16.
En man som står framför ett staket.
Bildtext Pehr Löv säger att problemen med att nå välfärdsområdet per telefon kan leda till ett misstroende som kan blir svårt att reparera.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Ett missnöje brer ut sig bland österbottningar som har svårt att komma fram till Österbottens välfärdsområde. Telefonväxeln är en flaskhals som orsakar huvudbry och i förlängningen en hälsorisk för många.

Det är en stor diskrepans mellan vad man har lovat och hur det defacto hittills har blivit, säger Pehr Löv, ledamot i styrelsen för Svenska pensionärsförbundet.

– Reformens idé var ju att man skulle bli mera lättillgänglig, man skulle få service från en lucka utan att behöva kryssa sig fram i evigheter för att få hjälp. Så därför har förväntningarna varit väldigt stora.

Telefonväxeln har blivit en flaskhals

Istället blev verkligheten en annan, menar Löv. Flera personer har tagit kontakt med honom och berättat om svårigheter med att överhuvudtaget nå fram per telefon. Den telefonservicecentral som ska ge första råd och slussa klienten vidare har blivit en flaskhals som inte fungerar.

Eskalerar det här så skapar det nog ett misstroende som är svårt att reparera.

― Per Löv, ledamot i styrelsen för svenska pensionärsförbundet.

Ett konkret hinder för många äldre är att under samtalet behöva ta fram mobiltelefonens knappsats för att med en siffra ange vilken hjälp man är ute efter.

– Alla pensionärer har inte en smarttelefon. Och av dem som har så berättar många att de inte ens hittar knappsatsen på displayen då de har ringt ett samtal.

Det är lätt hänt att man då råkar i panik och väljer att avsluta samtalet, påpekar Löv. Och om man slutligen kommer så långt som till sista knapptryckningen där man kan välja alternativet att bli uppringd, så är det kanske aldrig någon som ringer upp. Åtminstone inte samma dag. I värsta fall sitter den äldre då orolig hemma och väntar på ett samtal som aldrig kommer.

– Det här fungerar inte, det är helt klart. Vi ska komma ihåg att det är uttryckligen pensionärer som är välfärdsområdets största kundgrupp, så här har man missat grovt.

Risk att äldre inte får hjälp i tid

Löv säger sig förstå utmaningarna med att bygga ett fungerande system. Samtidigt är hjälpbehovet stort, men han anser att man har gjort ett fel i grunden när man utgår ifrån att pensionärer som kanske varken har dator eller smarttelefon ska knappa sig fram på det här viset.

Sairaanhoitaja Rita Angelbach
Bildtext Telefonväxeln är en flaskhals som orsakar huvudbry och i förlängningen en hälsorisk för många.
Bild: Antti Lähteenmäki/yle

Löv anser att risken just nu är stor att äldre österbottningar inte får den hjälp de behöver i tid. Därför bör välfärdsområdets tjänstemän vara redo att göra en helomvändning och hålla kvar de lokala telefonnummer som folk är vana vid. De fungerar fortfarande, även om man inte har annonserat ut dem.

– Mitt förslag är att man annonserar ut de här numren på nytt och säger till befolkningen att ringa direkt till sin lokala hälsovårdscentral. Det här kunde gälla tills man får det nya systemet att fungera. Man får inte vara så stolt att man inte kan ändra sig och söka andra vägar när något inte fungerar och det gör det inte just nu.

Löv: Läget är akut och något måste göras nu

Löv tror inte att pensionärerna är de enda som är frustrerade över att inte nå fram, men han värnar särskilt om de äldre och har därför valt att skriva direkt till ledande tjänstemän och politiker i välfärdsområdet för att lyfta fram problematiken. Det har nu gått två veckor sedan Löv skickade iväg sin e-post och han väntar ännu på att åtgärder ska vidtas.

– Det här är akut, det är svårt och man måste göra något konkret. Eskalerar det här så skapar det nog ett misstroende som är svårt att reparera.

Diskussion om artikeln