Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ukrainska barn ska få förberedande undervisning i Karleby – i nuläget får endast några elever plats

Från 2022
Elever sitter vid ett bord och gör uppgifter på papper.
Bildtext Hittills har man ordnat förberedande undervisning i tre finska skolor i Karleby. Arkivbild.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Karlebys bildningsdirektör Terho Taarna räknar med att det kommer att behövas flera tiotals platser.

Karleby förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukraina. Under våren grundas en mottagningscentral med tvåhundra platser i staden.

De barn som anländer som flyktingar ska så¨snart det är möjligt börja i skolan. Just nu gör man förberedelser för det, men arbetet försvåras av osäkerhet. Ingen kan säga hur gruppen som behöver undervisning ser ut.

Bildningsdirektör Terho Taarna berättar att man hittills har fått förfrågan om skolplats för ett tiotal elever. Innan de kan börja skolan måste de registrera sig och ansöka om tillfälligt skydd i Finland.

Ukrainska barn som kommer till Karleby får till en början förberedande undervisning i skolan. I de klasser för förberedande undervisning som finns i dag finns bara enstaka lediga platser. Enligt Taarna funderar man nu på om de ukrainska eleverna med hjälp av stödfunktioner kan integreras också i andra klasser.

Bildningsdirektören förutspår att behovet av undervisningsplatser kommer att öka till flera tiotal när mottagningscentralen inleder sin verksamhet. För några sådana mängder barn och unga finns i nuläget inte plats, personal eller resurser. Därför kommer det fortsättningen att behövas tilläggsmedel.

Ännu vet man inte heller exakt var ukrainarna kommer att bo. När den saken klarnar kan man fundera över i vilka skolor det behövs nya klasser och om det alls är möjligt att sätta in sådana.

Man i brun jacka står på en skolgård.
Bildtext Hittills har man fått förfrågan om ett tiotal elever, säger Karlebys bildningsdirektör Terho Taarna.
Bild: Petra Haavisto / Yle

Tolkning till ukrainska och ryska

I Karleby har man ordnat förberedande undervisning i flera decennier. Nu erbjuds det också till barn och unga från Ukraina. Varje barn får en egen inlärningsplan som görs tillsammans med familjen.

I undervisningen fokuserar man på finskan, men undervisning ges i alla ämnen från matematik till realämnen, berättar Eeva-Liisa Kiiskilä som har ordnat undervisning för invandrare och asylsökande i Karleby.

Elever som deltar i förberedande undervisning har egna grupper. De ukrainska barnen deltar också i den finskspråkiga undervisningen i en del ämnen.

Hittills har den förberedande undervisningen ordnats i skolorna i Stenängen, Hållhagen och Björkhagen, men den kan ges också i andra skolor.

Till hjälp i undervisningen har man tolkar till ukrainska och ryska. Tolkarna kan vara med på plats eller tolka på distans.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Ukrainalaislapset pääsevät valmistavaan opetukseen Kokkolassa – paikkoja on tällä hetkellä vain muutamille oppilaille, skriven av Heini Holopainen / Yle Kokkola. Översättning och bearbetning: Jakob Lillas / Yle Österbotten.