Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Företag stämmer finska staten – experter varnar för att frihandelsavtal kan bli dyra för medborgarna

Från 2022
Uppdaterad 10.04.2022 11:45.
Demonstration mot Prihande i Helsingfors
Bildtext Demonstration mot frihandelsavtalen CETA och TTIP i Helsingfors år 2014.
Bild: Pekka Palmgren/Yle

Det har aldrig hänt förut, men i år dras både finska och svenska staten inför rätta av utländska investerare. Systemet med investeringsskydd har funnits länge och ger utländska investerare möjlighet att stämma stater i privata skiljedomstolar.

Nu har det också nått Norden.

– Jag var inte förvånad när jag hörde om saken, säger professorn i internationell rätt Martti Koskenniemi.

Koskenniemi talar om det faktum att Finland för första gången hotas av att ställas inför ett så kallat skiljedomsförfarande inom ramarna för regelverket ISDS (Investor-State Dispute Settlement).

Detta system ingår i många så kallade frihandelsavtal och gör det möjligt för utländska investerare att stämma suveräna stater.

– Fallet med den kinesiska affärsmannen är i sig en bagatell, tillägger Martti Koskenniemi. Men det ger en försmak om vad som komma skall.

Kines mot finska staten

Det är den kinesiske affärsmannen Wang Jiazhu som drar den finska staten inför rätta med anledning av dramatiska händelser år 2009. Wang ägde ett köpcentrum vid namn Nordic China Center i Kouvola. De finska myndigheterna misstänkte att det utnyttjades för illegal invandring och gjorde ett stort tillslag.

Flera personer greps, bland dem Wang Jiazhu, som satt häktad i flera månader. Inga åtal väcktes till slut och affärsmannen fick ekonomisk ersättning för tiden han satt häktad.

Flera år senare behandlades fallet först i Helsingfors tingsrätt år 2015, sedan i hovrätten 2017. Affärsmannen förlorade i båda instanser och därmed var frågan utagerad rent juridiskt.

Trodde man. Men Wang Jiazhu tillgrep i fjol ett sista halmstrå; det så kallade investeringsskyddet. Det finns nämligen ett gammalt avtal mellan Kina och Finland - ett bilateralt investeringsavtal (BIT) - som öppnar dörrarna för utländska investerare att stämma stater i privata skiljedomstolar under vissa förutsättningar.

Martti Antero Koskenniemi
Bildtext Professor Martti Koskenniemi är en av världens främsta experter på handelsrätt.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Investerare skyddas men staten drabbas

Det rör sig om ett system som funnits sedan 1960-talet, och ursprungstanken var att skydda investerare i länder med svaga rättssystem och politisk instabilitet. Med andra ord att skydda företag från västvärlden från korrumperade inhemska domstolar i tredje världen.

Men så hände något på 1990-talet. Systemet började användas på ett annat sätt än tidigare. Plötsligt handlade det inte bara om beslagtagna fabriker, utan det kunde lika gärna handla om stämningar som riktades mot stater som förbjöd farliga kemikalier, genomförde folkhälsoreformer eller drog tillbaka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Det finns över 1 100 fall där investerare har startat en process mot en stat

Den här utvecklingen beskriver Rikard Allvin i sin färska bok “Frihandelns fångar - avtalen som hotar demokratin”. Allvin har följt med den här utvecklingen länge, bland annat som sakkunnig för Miljöpartiet i EU-parlamentet.

Bok om frihandel av Rikard Allvin
Bild: Kjell Lindroos / Yle

Det finns redan över tusen fall

Allvin beskriver hur avtal för investeringsskydd allt mer används som verktyg för att utmana demokratiska beslut. Exemplen är många.

Enligt FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) finns över 1 100 fall där investerare har startat en process mot en stat. Av dem har 797 avgjorts och cirka 300 fall har staten vunnit medan investerarna har vunnit i cirka 230 fall. I 155 fall har parterna kommit till en överenskommelse, vilket innebär att staten har betalat en ersättning.

Tobaksbolaget kräver ersättning

Det mest uppmärksammade fallet var när tobaksbolaget Philip Morris använde investeringsskyddsavtal för att förhindra både Australien och Uruguay att införa striktare tobakslagstiftning. Båda länderna införde tydligare varningstexter på förpackningarna om tobakens faror.

Enligt tobaksbolaget stred åtgärderna för folkhälsan mot BIT-avtal som Australien och Uruguay hade gått med på. Den gången förlorade Philip Morris i skiljedomstolsförfarandet.

Skrämseltaktik lönar sig

Men utvecklingen på senare tid har gått mot att det blir allt vanligare att investeringsskyddsavtalen används i avskräckande syfte, menar Rikard Allvin. Det är nämligen långa och dyra processer för dem som dras in i dem.

I fallet med Philip Morris förlorade i och för sig tobaksbolaget i den privata domstolen. Men rättegångskostnaderna för australiensiska staten uppgick till cirka 15 miljoner euro; av den summan behövde Philip Morris bara betala hälften.

Dessutom avvaktade grannlandet Nya Zeeland med att införa liknande lagstiftning i nästan fem år. De var helt enkelt rädda att bli stämda och väntade därför tills processen i Australien var över. Det är ett exempel på hur det så kallade investeringsskyddet fungerar i praktiken: staten vågar inte stifta lagar som skyddar miljön eller medborgarna i rädsla för dyra processer.

I Allvins hemland Sverige hotade till exempel ett australiensiskt gruvbolag att stämma Sverige på 17 miljarder kronor eftersom svenska riksdagen har förbjudit uranbrytning.

Huawein esittelytila Dongguanissa.
Bild: Alex Plavevski 7 EPA

Sverige hotas av en gigantisk process

Och precis som Finland stäms nu också Sverige för första gången. Det är telekomjätten Huawei som kräver Sverige på miljardbelopp. Det här som en följd av att Post- och Telestyrelsen på inrådan av säkerhetspolisen och försvarsmakten kräver att det kinesiska bolaget utestängs från byggandet av det kommande 5G-nätet.

Det handlar om känslig infrastruktur och de svenska myndigheterna hävdar att Huawei har starka kopplingar till den kinesiska regimen. Bolaget får alltså inte vara med i projektet av säkerhetspolitiska skäl.

Det kallas för chilling-effect

Professor Martti Koskenniemi

Som alltid i dylika fall åberopas ett investeringsskyddsavtal, det här undertecknades redan 1982 mellan Sverige och Kina. Och summorna är hisnande. Allvin uppskattar att det i slutänden kan röra sig om upp till 2 miljarder euro.

– Det här är ett sätt för Huawei att avskräcka andra länder som funderar på att stänga ut bolaget från sin utbyggnad av 5G-nätet, slår Allvin fast. Om man gör det får man dylika skadeståndskrav mot sig.

Det finns ett uttryck för denna avskräckningseffekt.

– Det kallas för “chilling-effect”, berättar professor Koskenniemi. Man sätter tryck på beslutsfattare genom att hota med dyra stämningar.

För dyrt blir det, enligt Martti Koskenniemi. De jurister som anlitas i skiljedomsförfarandet betingar inte sällan ett pris om 3000 dollar per dag. I medeltal kostar en ISDS-process 4-5 miljoner dollar, enligt beräkningar som FN gjort.

Martti Koskenniemi anses vara en av de främsta auktoriteterna på området globalt och anlitas ofta som sakkunnig, inte minst av riksdagen här hemma. I samband med frihandelsavtalet (CETA) mellan Kanada och EU kom han med ett utlåtande där han menar att skiljedomsförfarandet är ett misstroendevotum mot vårt eget domstolsväsende.

Rikard Allvin
Bildtext Rikard Allvin är expert på handelsfrågor och författare till boken Frihandelns fångar.

Ett skugg-rättssystem

Grundproblemet är att det skapas ett parallellt rättssystem som dels går förbi vårt eget system och som därtill exklusivt är tillgängligt för utländska företag som ofta har stora resurser för att driva igenom sina mål.

Rent juridiskt finns det ett flertal problem, menar Koskenniemi. Inte minst för att det saknas enhetliga riktlinjer; det betyder att besluten kan gå litet hur som helst.

Både Allvin och Koskenniemi är eniga om att det här bara är toppen på isberget i Norden om den nuvarande utvecklingen fortsätter. Och de är likaså eniga om att det finns en bransch framom andra som kommer att bli aktuell i framtiden: gruvdriften.

Antalet fall kommer att öka

Debatten om frihandelsavtal gick het även i Finland under åren 2014 och 2015. Då gick det så kallade TTIP-avtalet i stöpet på grund av massivt motstånd från många olika håll.

Då – liksom nu – var det framför allt näringslivet som starkt lobbade för att investeringsskyddet ska tas med i frihandelsavtalen. Flera ledande internationella juristfirmor med kommersiella intressen av investeringsskyddet bildade dessutom en egen lobbyorganisation.

Diskussionen har under de senaste åren pågått endast i sakkunniga kretsar och utan samhällsdebatt. Men Martti Koskenniemi menar att de båda aktuella fallen i Finland och Sverige där kinesiska företag stämmer staterna representerar en trend:

– Det betyder att vi får fler sådana här fall; att pengar i växande utsträckning kanaliseras från nationella budgetar till internationella placerare.

Rikard Allvin säger att EU med Finlands och Sveriges goda minne stiftar frihandelsavtal som ökar risken för nya stämningar, särskilt inom gruvsektorn.

– Det riskerar bli ett växande problem och påverkar vår möjlighet att effektivt lagstifta i framtiden.

Den här utvecklingen går alltså under rubriken “fri handel”. Frihandel står traditionellt för ökad export och nya jobb. Men i den fria handelns namn konstrueras nu också ett investerarskydd som innehåller för staten ofördelaktiga mekanismer och som går emot själva tanken på hur demokratin fungerar, är Allvins analys.