Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Alla sjätteklassare i Borgå får lära sig om alkohol och droger: "Jag vill inte testa sådana grejer"

Från 2022
Adriana Padilla-Johansson och Milton Nylander från Kvaba i Borgå 2022
Bildtext Milton Nylander och Adriana Padilla-Johansson säger båda nej till droger och alkohol.
Bild: Stefan Härus / Yle

I Borgå lär sig alla sjätteklassare som bäst att det är helt okej att säga nej till alkohol och andra rusmedel. Det här sker i och med evenemanget "Choices – ditt eget val".

I kompiskretsen kan grupptrycket vara stort och det är lätt att falla i farstun när kompisarna bjuder och försöker övertala, men det ska vara acceptabelt att säga nej utan rädslor och utan att darra på manschetten.

Eleverna i Borgå får en introduktion i ämnet i form av en filmsnutt, där ett gäng kompisar arrangerar en hemmafest med alkohol.

Efter att man sett filmen diskuterar eleverna i mindre grupper bland annat om hur användningen av rusmedel kan åstadkomma följder i form av utanförskap, rädslor, förtroendebrist och förändrade relationer.

Också lagar och paragrafer behandlas liksom svåra saker som grupptryck, ansvar och alkoholförgiftning.

– Syftet med filmen är att få de unga att fundera över sin egen situation och naturligtvis också att i förebyggande syfte avråda minderåriga att inleda ett förhållande till rusmedel, säger Borgå stads ungdomsarbetare Petra Backman.

Kvabas klass sex får information om rusmedel våren 2022 i Borgå
Bildtext Filmen, diskussionen och åsiktskorridoren arrangerades i ungdomslokalen Zentra.
Bild: Stefan Härus / Yle

Träning i åsiktskorridoren

Efter film och diskussion får eleverna ännu ta ställning till olika frågor i en så kallad åsiktskorridor. Det gäller att ställa sig vid skylten "Av samma åsikt" eller vid skylten "Av annan åsikt" beroende på hur de frågor som ställs motsvarar ens egna åsikter.

Ungdomsarbetarna ber också eleverna motivera sina svar.

– Vi brukar fråga varför elevens ställde sig just där eleven ställde sig och så är det bara att hoppas på att eleven kan motivera sitt val, säger Backman.

Inte lika aktuellt i alla skolor

En undran som brukar dyka upp hos föräldrarna, är om en 12-åring faktiskt ska behöva ta ställning till frågor som den förhoppningsvis inte har erfarenheter av eller en egen åsikt om.

– Jo, vi brukar säga åt eleverna att rusmedel inte kanske är en så aktuell fråga för alla. Jag kan tänka mig att en elev vid en byskola inte ser samma saker som en elev i en centrumskola, men det är helt okej att inte veta och man behöver inte veta heller, säger Backman.

Enligt Backman verkar det ändå till stora delar vara så att eleverna har en viss kännedom om rusmedel.

– Många har förvånansvärt mycket kunskap. En del har kanske pratat om frågor av det här slaget med sina föräldrar redan länge. Andra vet inte så mycket utan sitter bara och lyssnar och tar in ny information. Det är också bra, säger Backman.

Undomsledare Petra Backman från Borgå i en soffa
Bildtext En elev vid en byskola ser inte samma saker som en elev i en centrumskola, men alkoholen kan komma med i bilden då eleven börjar högstadiet.
Bild: Stefan Härus / Yle

Högstadiet och staden kallar

Backman påminner också om, att också dessa sjätteklassare som nu går i en skola på landsbygden kommer att gå i ett högstadium inne i centrum från och med hösten.

– Det kan hända att eleverna kommer i kontakt med rusmedel då man byter skola och då är det bra att vara förberedd.

Yle Östnyland träffar efter evenemanget på ungdomslokalen Zentra två elever från Kvarnbackens skola, Adriana Padilla-Johansson och Milton Nylander.

De är förvånansvärt inkomna i frågorna kring rusmedel.

Milton Nylander - skolelev från Borgå (Kvaba 2022)
Bildtext Milton Nylander tackar nej till droger och alkohol.
Bild: Stefan Härus / Yle

Hur hjälpa kompisen?

I diskussionen efter filmen hade den grupp som Adriana och Milton var med i funderat på vad som kan hända när man blir bjuden på rusmedel.

– Vad ska man göra i sådana situationer? Hur kan man hjälpa en berusad kompis? Det var sådana frågor vi diskuterade, berättar Adriana Padilla-Johansson.

Är det på riktigt också som det är i filmen?

– Jo, det händer nog och det är inte alls bra, säger Milton Nylander.

Adriana Padilla-Johansson håller med.

– Jag har inte varit med om sådana situationer att mina kompisar skulle ha varit berusade. Jag skulle inte dricka, men om det skulle hända någon kompis, skulle jag försöka hjälpa.

Fick ni med er någonting i bagaget som ni nu kommer att följa när det gäller användningen av alkohol och droger?

– Jag kommer alltid att tacka nej. Jag vill inte testa sådana grejer, säger Milton Nylander.

– Samma här. Jag tackar också nej och vill inte råka ut för otrevliga situationer, säger Adriana Padilla-Johansson.

Adriana Padilla-Johansson - skolelev i Kvaba i Borgå 2022
Bildtext Adriana Padilla-Johansson tackar nej till alkohol och vill hjälpa kompisar som kanske råkar illa ut.
Bild: Stefan Härus / Yle

Viktig satsning av ungdomstjänsterna

Enligt statistik från några år tillbaka i tiden, dricker faktiskt ungdomar i åldern 15–16 år betydligt mindre alkohol nu, än vad unga gjorde för tjugo år sedan.

Det framgår bland annat i den europeiska undersökningen om skolungdomars bruk av alkohol och andra droger, som Yle redogjorde för för snart tre år sedan.

– Det är bra om det är så, men ändå känns det nog som om ungdomar dricker. Kannabis är också ganska mycket i ropet, så det kan ju hända att alkoholkonsumtionen bland unga har minskat på ett allmänt plan, medan den ökat då det gäller andra rusmedel. Det kan också vara stora geografiska skillnader, funderar Backman.

Hur som helst så är Borgå stads ungdomstjänsters satsning väldigt viktig. Och den gäller inte enbart sjätteklassarna i staden.

Också sjätteklassarnas föräldrar ska få information på ett föräldramöte den 26 april.

– De som inte kan komma fysiskt till mötet kan följa med via en direktsänd stream som också är tillgänglig efteråt, säger ungdomsarbetare Petra Backman.

En del har pratat om frågor av det här slaget med sina föräldrar redan länge. Andra vet inte så mycket utan sitter bara och lyssnar och tar in ny information. Det är också bra

Ungdomsarbetare Petra Backman

Socialarbetare och före detta drogberoende på plats

På föräldramötet ska man bland annat behandla frågor som eleverna ställt anonymt i samband med evenemanget "Choices – ditt eget val".

– Jag hoppas att föräldrarna kan få en inblick i hur en 12-åring tänker i dessa frågor, säger Backman.

I föräldramötet deltar också en person som använt droger och missbrukat alkohol som ung.

– Den här personen ska berätta om sin erfarenhet och vi hoppas naturligtvis på en givande öppen diskussion, säger Backman.

Också en socialarbetare från polisen i Östra Nyland deltar i föräldramötet den 26 april och kommer bland annat att redogöra för ungas alkoholkonsumtion i Borgå.

Evenemanget arrangeras av Borgå stads ungdomstjänster i samarbete med stadens utbildningstjänster och den finska församlingen i Borgå.

Diskussion om artikeln