Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Denice Björk ringde i tre dagar utan att komma till vården – nu tar välfärdsområdet tillbaka gamla telefonnummer igen

Uppdaterad 07.04.2022 11:39.
En kvinna håller i en telefon.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

På Österbottens välfärdsområde är man medveten om att det kan vara svårt att nå vården via telefon. Idén med ett gemensamt nummer för hela välfärdsområdet fungerar dåligt på grund av otillräckliga nätverk. Nu tas de kommunvisa numren till heders igen.

Österbottningar har svårt att nå sitt välfärdsområde per telefon. Telefonväxeln är en flaskhals som orsakar huvudbry.

Satu Hautamäki som verksamhetsområdesdirektör för klient- och resurscentret säger att hon är mycket medveten om problemen.

– Vi är väldigt medvetna om problemen och de många bandningarna och telefonvalen som måste göras innan man når en skötare, säger Hautamäki.

Gemensam nummer fungerade inte i praktiken

Hautamäki säger att bakgrunden till problemen är att Österbottens välfärdsområde gärna ville inleda sin verksamhet med ett gemensamt nummer för hela området, men det visade sig att nätverken räcker inte till.

– Sjukskötare i Vasa kan exempelvis inte svara på samtal från Jakobstad, på grund av IT-problem. Nu är vår tanke att fortsätta med de gamla, kommunvisa telefonnumren, tills tekniken är i skick, säger Hautamäki.

Man kan även nu ringa på de gamla telefonnumren, men Hautamäki säger att välfärdsområdet främst marknadsfört det nya, gemensamma numret.

– Vår tanke var att alla skulle lära sig att använda det gemensamma numret från start. Men det skapade problem, säger Hautamäki.

Ringde tre dagar utan att komma fram

Denice Björk i Jakobstad lyckades inte komma fram till en sjukvårdare, trots att hon försökte ringa kundservicecentret flera dagar i rad.

Hon kom så långt att hon knappade in val för språk och ärende. Men där tog det stopp.

– Det var helt omöjligt att komma fram. Jag stod i kö om och om igen utan att någonsin komma fram. Tidigare fick man information om hur många som stod före i kön, men inte nu. Och jag kunde inte heller välja återuppringning.

Efter att Björk försökt ringa välfärdsområdet tre dagar i följd åkte hon till hälsovårdscentralen för att träffa en vårdare ansikte mot ansikte.

Hautamäki säger att hon är medveten om att det förkommer långa telefonköer, speciellt i Vasa. Enligt lagen ska en klient få en vårdkontakt inom tre dagar.

Hautamäki säger att välfärdsområdet klarat den gränsen, utom i några enstaka fall.

– Men vi försöker ge servicen på så vis att vårdpersonalen ska svara eller ringa tillbaka redan samma dag. Just nu är det långa köer blad annat på grund av coronaläget, därför klarar vi inte vår målsättning, säger Hautamäki.

En grå vägg med texten Vasa centralsjukhus. Intill väggen växer buskage.
Bild: Juho Teir / Yle

Samtalet styrs till hemkommunen genom knapptryck

De många nummervalen man måste göra i början av samtalet beror på att samtalet fortfarande måste styras till klientens hemkommun. Fast man ringer till en gemensam växel.

– Vi har förstått att det är problematiskt och att alla inte kan göra nummervalen på sin telefon. Alla kan inte heller vänta så länge att samtalet hinner styras till rätt kommun, säger Satu Hautamäki.

Nu löser man problemet genom att lyfta fram de gamla numren. Då kan klienter ringa direkt till sin egen hälsovårdscentral, utan en massa knappval.

Förutom att IT-fuktionerna inte räcker till så utgör också avsaknaden av ett enhetligt patientdatasystem ett problem.

– En sjukskötare i Vasa kan inte boka en läkartid i Jakobstad i dagsläget. Det är också en stor utmaning, säger Hautamäki.

I framtiden blir det gemensamt nummer igen

I framtiden när IT-nätverken fungerar heltäckande ska klienterna inte behöva trycka ruta och siffra för att komma fram.

– Då ska vi kunna betjäna från Vasa till Jakobstad, och alla andra orter i området. Det tar säkert ett till två år innan vi har ett genmensamt IT-nätverk och gemensamma patientdatasystem.

Satu Hautamäki säger att IT-avdelningen jobbar för högtryck med att reda ut situationen och hon litar på att problemen kan lösas.

– Det är tyvärr sådant som kan hända i början när ett välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Men nu ska vi marknadsföra de kommunvisa numren synligt, också på vår hemsida, säger Hautamäki.