Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Coronapandemin håller på att avta i världen

Uppdaterad 07.04.2022 11:08.
mika salminen, taneli puumalainen och Jouni varanka
Bildtext Hälsomyndigheterna informerade om coronaläget på torsdagen.
Bild: Lehtikuva

Pandemiläget håller på att förbättras i hela världen. Efter en liten uppgång har antalet smittfall och coronarelaterade dödsfall minskat de senaste veckorna, säger Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt Salminen måste vi ändå noggrant följa med läget för att kunna konstatera att vi har att göra med en verklig nedgång. I Finland kan man också notera en liten nedgång i antalet fall, säger Salminen.

57,7 procent av världens befolkning är fullt vaccinerade. Inom EU är vaccinationstäckningen 83,3 procent och i Finland 88,7 procent.

Sjukhusbelastningen under kontroll i Finland

Sjukhusbelastningen har minskat i Europa - i Finland ligger man på medelnivå vad gäller trycket på sjukvården. 922 människor vårdas på sjukhus för covid-19 - av dem får 42 patienter intensivvård.

En majoritet av de intagna har ett bristfälligt vaccinationsskydd eller inget skydd alls.

– Men visst har hälsovården varit under hård press, och frågan om vår kapacitet är tillräcklig är helt befogad.

Vad gäller användandet av munskydd är det fråga om en rekommendation från myndigheternas sida - det är vars och ens sak att avgöra om man använder mask, säger Salminen.

– Om man använder masken rätt och systematiskt så kan man skydda sig själv.

Många avlider fortfarande i covid-19

Avdelningschef Taneli Puumalainen från Social- och hälsovårdsministeriet sa vid dagens presskonferens att det är glädjande att se att det förekommer ganska få coronafall bland över 65-åriga finländare. Han tror att det beror på att vi i Finland skyddar oss väl, med munskydd, handtvätt och avstånd.

Vi har fortfarande många coronarelaterade dödsfall, konstaterar Puumalainen. Medianåldern för de som avlider är 83 år. Många av patienterna - cirka en fjärdedel - är intagna av andra orsaker än coronasmitta. De som får intensivvård är i huvudsak intagna för covid-19, säger Puumalainen.

– Det är fortfarande en allvarlig sjukdom, säger han. I avloppsvattnet förekommer mycket coronavirus fortfarande - det betyder att epidemin fortfarande härjar bland oss.

Tre doser ger tillräckligt skydd

Han konstaterade vidare att tre vaccindoser ger ett tillräckligt skydd för personer under 80 år - för över 80-åringar och riskgrupper rekommenderas en fjärde dos. Vaccineringarna är i full gång redan.

En fjärde dos för större befolkningsgrupper skulle enligt Puumalainen inte vara särskilt effektiv. Den prognosen ger också Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

– Men vi följer med läget och är redo att ge en fjärde dos om det behövs.

Finland klarat krisen bra

I presskonferensen deltar också konsultativa tjänstemannen Jouni Varanka från Statsrådets kansli, som berättar om epidemins samhälleliga konsekvenser.

Finland har klarat sig bra i förhållande till flera andra europeiska länder, säger Varanka. Förtroendet för myndigheterna har varit en avgörande faktor.

– Men - såklart - ur enskilda personers och företags synvinkel kan det se helt annorlunda ut.

Varanka kunde också rapportera om att ångesten har ökat under epidemin, särskilt bland unga. Vad gäller arbetslivet är distansarbetet här för att stanna, tror Varanka.