Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs Vatten ersätter inte skador efter störtregnet i Ekenäs sommaren 2021

Från 2022
Regndroppar skapar ringar på vattenyta
Bildtext På midsommardagen 2021 regnade det så kraftigt att stadens avloppsrör överbelastades.
Bild: Mostphotos

Ägarna till en fastighet på Linneavägen i Ekenäs har ansökt om att Raseborgs stad skulle betala skadestånd efter en översvämning på grund av störtregnet i slutet av juni i fjol.

Stadens avloppsrör överbelastades av enorma mängder vatten och fastigheten och en del lösöre fick skador på grund av översvämningen.

Ägarna har ansökt om att staden betalar 15 000 euro i skadestånd. De anser att staden är ersättningsskyldig på grund av att stadens avloppssystem inte klarar av exceptionella mängder vatten.

De anser att skadan har uppstått på grund av att stadens avloppssystem inte har fungerat.

Staden och försäkringsbolaget på samma linje

Fastighetsägarens försäkringsbolag har avslagit ansökan om ersättning med hänvisning till att avloppet som är installerat under angiven uppdämningshöjd saknade en bakslagsventil. Huset är byggt i slutet av 1950-talet.

Direktionen för Raseborgs Vatten behandlade frågan på sitt senaste möte (7.4) och förkastade kravet på skadestånd.

De gjorde en liknande tolkning som försäkringsbolaget: Eftersom avloppet i fastighetens källare ligger under uppdämningshöjden är Raseborgs Vatten inte ansvarig för översvämningen i fastigheten. Därför är vattenverket inte heller ersättningsskyldigt till skadorna som uppstod på grund av störtregnet.

För att förhindra olyckor poängterar direktionen för Raseborgs Vatten att kunden ska skydda lokaler med avlopp som är belägna under uppdämningshöjden.

Diskussion om artikeln