Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs finska undervisningschef: Beslutet att riva stockhuset vid Karjaan yhteiskoulu ska inte ändras

Framsidan på C-huset i Karis, fullt med klotter på väggarna.
Bildtext Det gamla stockhuset finns vid Ekenäsvägen i Karis.
Bild: Marica Hildén / Yle

Försöken att rädda det rivningshotade stockhuset vid Karjaan yhteiskoulu i Karis får inte gehör på Raseborgs bildningskansli. Den finska undervisningschefen tycker att stadens beslut att riva byggnaden ska stå fast.

Det är lärare vid den finska skolan Karjaan yhteiskoulu i Karis som har tagit initiativ till att rädda det så kallade C-huset på skolområdet. Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd gav i februari grönt ljus för att det gamla stockhuset ska få rivas.

Både Västra Nylands museum och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) anser att det går att renovera byggnaden.

Lärarna föreslår att stockhuset skulle kunna vara en plats som sammanför elever och studerande från olika skolor. Till exempel kunde eleverna i årskurs 7-9 samarbeta med bygglinjen på Axxell och tillsammans renovera byggnaden. Huset kunde också användas av till exempel stadens ungdomsarbetare och kultursektor.

"Låt stadens beslut vara"

Men Jari Salminen, som är undervisningschef för Raseborgs finska skolor, är inte alls med på noterna. Då lärarna tog kontakt för att presentera sitt förslag svarade han genast att det inte är någon bra idé.

– Jag ser inte något stort intresse att på nytt börja utreda saken, som redan har utretts av tjänstemännen. Huset har också en historia med inomhusluftsproblem och jag skulle inte vilja se barn i det, säger han.

Han menar att ärendet har gått igenom systemet och rivningsbeslutet har förberetts ordentligt och korrekt.

– Så jag skulle nog låta stadens beslut vara.

Västra Nylands museum överklagade rivningsbeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol i mars. Gröna fullmäktigegruppen har också lämnat in en motion där de vill att stockhuset bevaras och att staden utreder om lärarnas alternativa plan kunde förverkligas.

– Enligt förvaltningsseden får man besvära sig över beslut och de politiska organen har sina verktyg som de kan försöka påverka med. Men jag ser inte ett stort intresse att sätta barnen i ett sådant hus, kommenterar Salminen.

Axxell i principt positivt inställt

Lärarna vid Karjaan yhteiskoulu har också varit i kontakt med yrkesutbildaren Axxell. Det säger enhetschef Harry Åkerfelt, som ansvarar för byggutbildningen.

På ett principiellt plan är han positivt inställd till samarbete med både andra skolor och företag. Men just nu är det inte praktiskt möjligt att inleda ett samarbete för att renovera stockhuset vid Karjaan yhteiskoulu eftersom bygglinjen har så många byggprojekt i kö.

Axxells rektor Lena Johansson säger också att skolan på ett allmänt plan ställer sig positiv till samarbete. Men hon har inte hört om just det här initiativet och kan därför inte säga något specifikt om det.

Diskussion om artikeln