Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En av fyra yrkesskolestuderande känner inte entusiasm över sina studier och efterlyser mera stöd: "Vi har två årskullar som fått alldeles för lite praktisk träning", säger yrkeslärare

Från 2022
Ammattikoulun opiskelijoita tarkastelemassa auton osia
Bildtext Amisbarometern visar att svenskspråkiga yrkesskolestuderande är lite mindre nöjda med undervisningen än de finskspråkiga. De allra flesta, oavsett modersmål, är ändå nöjda med sina studier.
Bild: Sini Ojanperä / Yle

Pandemiåren har satt sina spår hos våra yrkesskolestuderande. Färre än tidigare känner entusiasm över sina studier och fler skulle önska mera stöd.

I dag publicerades Amisbarometern som undersökt hur våra yrkesskolestuderande mår. 843 svenskspråkiga yrkesskolestuderande har svarat på barometern.

Drygt trettio procent av de sammanlagt 15 000 som har svarat på enkäten totalt har uppgett att de skulle behöva mera stöd för studierna. Andelen finlandssvenska yrkesskolestuderande som önskade mera stöd är 26 procent.

Carita Böckerman är frisörlärare på Prakticum i Helsingfors, och hon upplever att det varit svårt att erbjuda stöd åt studerande under de senaste två åren på grund av pandemin.

- Vi har två årskullar som fått alldeles för lite praktisk träning.

Böckerman säger att hon som lärare stundvis haft dåligt samvete för att hon inte har kunnat erbjuda den hjälp åt sina studerande som de skulle behövt.

Graf som visar hur stor andel av yrkesskolstuderande som anser att de behöver mer stöd

Kunskapsluckor på grund av distans

Dels är det svårt för studerande att lära sig praktiska färdigheter genom distansstudier, men som lärare är det också svårt att lära ut yrkesinriktade färdigheter, oavsett vilken inriktning det gäller.

En femtedel av de svarande tycker att distansundervisning eller andra coronarelaterade arrangemang har bromsat upp deras inlärning.

Här var andelen finlandssvenskar aningen lägre, drygt tio procent av dem upplever att de lärt sig mindre än de kunde ha gjort.

- Exempelvis är det svårt att via en skärm visa i vilken vinkel man ska hålla handen när man klipper håret, säger Böckerman.

Hon säger att det hos en del studerande finns kunskapsluckor på grund av de senaste två åren, och en del har hoppat av sina studier.

Böckerman berättar att man för att åtgärda detta gjort så att all undervisning på exempelvis frisörlinjen på Prakticum sker via närundervisning sedan i höstas.

Stpeldigram som visar hur stor andel av yrkesskolestuderande som anser att coronarestriktioner har påverkat studierna

Praktisk utbildning kräver närvaro

Jenny Saario och Aihan Rahman är vuxenstuderande och de går första året på frisörlinjen för att få en grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

- Vi har inte haft undervisning på distans. Om man varit i karantän har man missat undervisning men kunnat ta igen det senare, säger Saario.

Eftersom frisör är ett sådant praktiskt yrke är det svårt att lära sig om man inte kan vara på plats i salongen, påpekar Rahman.

- Ju mer mer teoriinriktat, desto lättare att vara på distans, konstaterar hon även om distansstudier också kan ha sina fördelar.

Både Saario och Rahman är ändå nöjda med sina studier.

- Vi lär oss något nytt varje dag då vi är fysiskt på plats, säger Rahman.

Vuxenstuderande vid Prakticum.
Bildtext Jenny Saario och Aihan Rahman är vuxenstuderanden och går första året på frisörlinjen. De betonar hur viktigt det är med närundervisning då man ska lära sig ett praktiskt yrke.
Bild: Charlotte Winberg / Yle

Docka som stand in-kund

Saario berättar att de som studerat på distans gjort frisyrer på dockor hemma och tagit foto och senare visat upp den för läraren.

- Men det är ju svårt att fråga om man undrar över nåt ifall det är på distans.

Färgningar går exempelvis inte att göra på distans, där finns också en hälso- och säkerhetsaspekt med: man måste veta vad man gör.

Men det finns också en annan viktig poäng med närundervisning, säger de.

- Den sociala biten är väldigt viktig, att man byter tankar och ideer med varandra, säger Rahman och får medhåll av Saario.

Att den sociala biten är viktig och att det är trist att den fallit bort, kan tolkas in i de svar som Amisbarometern ger.

Allt fler studerande, en fjärdedel av de svarande, uppger nämligen att de inte är entusiastiska över sina studier. Andelen har ökat sedan 2019 då den senaste Amisbarometern gjordes, men då var svarsandelen lägre.

En annan skillnad som framkom var att klart färre svenskspråkiga yrkesskolestuderande hade sporrats av sina föräldrar att söka sig till yrkesinriktade studier jämfört med sina finskspråkiga medstuderande.

salong
Bildtext Att klippa och göra frisyrer på dockor har varit en praktisk lösning för frisörstuderande under pandemitiden, även om det bästa vore närundervisning.
Bild: Charlotte Winberg / Yle