Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Riskerna för människohandel ökar med många ukrainare på flykt – landsbygdssektorns arbetsgivare bör vara på sin vakt

Uppdaterad 08.04.2022 13:21.
Ukrainska flyktingar på en perrong på en tågstation i Przemysl, Polen.
Bildtext Ukrainska flyktingar.
Bild: Wojtek Radwanski / AFP

Med många människor på flykt ökar risken för att någon ska råka illa ut på arbetsmarknaden, även i Finland. På Landsbygdens Arbetsgivareförbund har man lagt märke till en del skumma aktiviteter och ber arbetsgivare vara uppmärksamma.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund uppmanar arbetsgivare i landsbygdssektorn att ta reda på vilka regler som gäller för att anställa ukrainare som beviljats tillfälligt skydd i Finland.

– En företagare som inte har så mycket erfarenhet av att ha anställda kan lätt begå misstag. Vi ser att många olika slags förmedlare av arbetskraft är aktiva med rent av skumma aktiviteter just nu. Till exempel erbjuds arbetstagare förfalskade anställningsavtal eller arbetsplatser som inte ens existerar, säger Kristel Nybondas enligt ett pressmeddelande från Branscharbetsgruppen för trygg rekrytering.

Nybondas är vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF. Hon fungerar även som ordförande för den branscharbetsgrupp för trygg rekrytering som består av företrädare för branschorganisationer inom lantbruks- och trädgårdssektorn.

Kristel Nybondas är sakkunnig vid Landsbygdens Arbetsgivareförbund
Bildtext Kristel Nybondas.
Bild: Yle/Patrik Skön

Arbetsgruppen jobbar med att skapa konkreta verktyg för att stödja arbetsgivare när det gäller utländsk arbetskraft, ett uppdrag som nyligen aktualiserades i och med misstankarna om ocker och människohandel inom växthusbranschen i Närpes.

Tillfälligt skydd ger obegränsad rätt att arbeta

Så snart ett beslut om tillfälligt skydd har beviljats har personer från Ukraina som sökt tillfälligt skydd obegränsad rätt att arbeta och behöver inte längre vänta på uppehållstillståndskort, påpekar branscharbetsgruppen i sitt pressmeddelande.

Den som har beviljats uppehållstillstånd på basis av tillfälligt skydd har rätt att arbeta och studera i Finland utan begränsningar.

Vidare skriver man att ukrainare som beviljats tillfälligt skydd har rätt att bo på en flyktingförläggning eller så kan de själva ordna sitt boende, exempelvis genom heminkvartering eller genom att hyra en bostad.

Även här finns risker, påpekar Nybondas.

– De ukrainare som har beviljats tillfälligt skydd i Finland är inte här i första hand för att arbeta utan för att få skydd. Man får inte uppbära en avgift för privat heminkvartering och gratis heminkvartering får inte heller kompenseras via en motprestation så som arbete. Då är det frågan om att utnyttja människor i en utsatt situation, säger Nybondas enligt pressmeddelandet.

Nybondas påminner även arbetsgivare om att personer som flytt från det krigshärjade Ukraina kan vara i chock eller traumatiserade, och då är det på sin plats att vända sig till företagshälsovården.

Senare denna månad lanserar branscharbetsgruppen för trygg rekrytering checklistor som på ett enkelt sätt kan stödja landsbygdssektorns arbetsgivare i rekrytering av utländsk arbetskraft och för att upptäcka om allt inte står rätt till.

Artikeln uppdaterades 13.13 med korrigering om att pressmeddelandet är från Branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och inte Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som det stod tidigare.