Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Granskning: Esbo, Helsingfors och Vanda tankar i första hand vid Nestes bensinstationer och undviker Teboil: "Efter Rysslands attack skaffade vi kort till andra bensinstationer"

Käsi puristaa bensiinipistoolia.
Bildtext Städerna i huvudstadsregionen tankar vid Neste.
Bild: Mikko Koski / Yle

De stora städerna i huvudstadsregionen köper i första hand sitt bränsle från Neste och undviker Teboil. Vissa enstaka köp från Teboil hittas ändå i Svenska Yles granskning.

När Ryssland attackerade Ukraina i slutet av februari reagerade flera med att bojkotta företag med rysk koppling. Teboil, som ägs av ryska oljebolaget Lukoil, blev föremål för omfattande bojkotter.

Finansministeriet meddelande i mars att upphandlingsbestämmelserna ändras för att statliga ämbetsverk inte i första hand ska behöva köpa bränsle från Teboil.

När Svenska Yle granskar varifrån Esbo, Helsingfors och Vanda köper sitt bränsle hittas flera köp från Teboil. I vissa fall har leveransen från Teboil skett efter Rysslands attack mot Ukraina.

Hur tänker städerna kring det här?

Helsingfors granskade avtal efter Rysslands attack

Helsingfors stad utredde om staden har avtal som är problematiska på grund av kopplingen till Ryssland.

Då hittades flera avtal med Teboil. Det handlar om affärsverket Servicecentralen som har avtal om värmeolja och byggtjänsten Stara som har ett avtal om köp av motorolja.
Avtalen sträcker sig till år 2023 respektive år 2024.

– Vi agerar enligt EU:s sanktionslista och har inte sagt upp avtal på grund av det här. Teboil är inte föremål för sanktioner, säger Juha Kouvonen vid stadens rättstjänster.

Varifrån kommer bränslet vid Teboils och Nestes bensinstationer?

Teboils marknadsförings- och kommunikationschef Toni Flyckt skriver i ett mejl att bränslet vid bolagets bensinstationer köps av en inhemsk partner och från västra Europa. Han svarar inte på följdfrågor om vad han syftar på mer specifikt.

Teboil ägs av ryska oljebolaget Lukoil.

I offentligheten finns uppgifter om att Teboil köper bränsle av Neste. Men bolagen bekräftar inte det här.

Nestes chef för oljeprodukter Markku Korvenranta skriver i ett mejl att Neste 2021 köpte två tredjedelar av råoljan från Ryssland. Efter Rysslands attack mot Ukraina har Neste ersatt en stor del av den ryska råoljan med bland annat olja från Nordsjön.

Neste uppger att bolaget i början av april har ersatt 85 procent av den ryska råoljan. Den sista leveransen från Ryssland anländer antagligen i juli.

Henkilökuva
Bildtext Sami Aherva, enhetschef vid Stara.
Bild: Mikko Koski / Yle

Bränslet köps från Neste

Helsingfors stads byggtjänst Stara slöt avtalet om motorolja 2021. Enligt avtalet kan oljan beställas enligt behov.

– Vi kan om vi vill låta bli att köpa olja från Teboil, fastän avtalet är i kraft, säger Sami Aherva, enhetschef vid Stara.

När det gäller bränsle för fordon uppger Aherva att staden har avtal med Neste. Stara har upphandlat bränslet för hela Helsingfors stad.

Teboil levererade i början av mars diesel till stadens idrottsservice

Därför väcker det frågor att stadens idrottsservice köpt diesel från Teboil som levererats i början av mars efter Rysslands attack mot Ukraina.

Sammanlagt handlar det om två räkningar på totalt 7 700 euro.

Bränslet har gått till arbetsmaskiner i Britas idrottspark och i Salmi friluftsområde i Vichtis, som ägs av Helsingfors stad.

Det säger enhetschef Harri Uusimäki vid friluftstjänsternas underhållsenhet men han kan inte svara på frågan varför bränslet köpts från Teboil.

Teboil-skylt.
Bildtext Helsingfors stad har flera avtal med Teboil, men eftersom bolaget inte är föremål för sanktioner kan köpen från Teboil fortsätta.
Bild: Juho Liukkonen / Yle

Förvaltningsdirektör Kirsti Laine-Hendolin vid kultur- och fritidssektorn säger att det som tidigare hette idrottsverket har ett avtal med Teboil.

– Staden inför bara begränsningar mot de företag som är föremål för sanktioner. Teboil är inte föremål för sanktioner just nu, säger Laine-Hendolin.

Enligt Sami Aherva vid Helsingfors stads byggtjänst Stara handlar det upphandlingstekniskt om en annan sak än bränsleupphandlingen som Stara har hand om. Enligt den ska staden köpa bränsle från Neste.

Yrkesskola köper bränsle från Teboil

Vanda stad tankar också sina fordon vid Nestes bensinstationer.

– I fordonen finns Nestes kreditkort och vi har avtal med dem, säger Kaj Weckström vid stadens depå.

Trots avtalet köpte Vanda stad under 2021 bränsle från Teboil för knappt 16 000 euro. Största delen av den summan består av yrkesskolan Varias inköp av diesel.

"Under kriget i Ukraina har vi inte köpt från Teboil"

Rektorn för yrkesskolan Varia, Pekka Tauriainen, säger att det är fråga om bränsle till skolans fordon.

– Under kriget i Ukraina har vi inte köpt från Teboil. Men innan dess köpte vi diesel för hjullastare och grävskopa som körs på gården av våra studerande, som ännu inte har körkort, säger Tauriainen.

Under 2022 har Varia beställt diesel från Teboil för knappt 5 700 euro. Den senaste beställningen levererades i början av mars.

– I framtiden skaffar vi bränsle från Neste, säger Tauriainen och hänvisar till att det är Vanda stads huvudsakliga bränsleleverantör.

Fastigheter värms med olja från Teboil

Liksom Helsingfors och Vanda tankar också Esbo stad vid Neste och inte vid Teboil.

– Vi har inte avtal med Teboil utan stadens bränsleleverantör är Neste, säger logistikdirektör Kari Sirviö.

Esbo stad köpte i fjol 2021 bränsle och eldningsolja för fastigheter för nästan 430 000 euro från Teboil. Två tredjedelar av den summan handlar om eldningsolja för att värma upp byggnader.

En brandbil på brandstationens gård en dag med mycket snö.
Bildtext Västra Nylands räddningsverk beslöt att inte längre tanka vid Teboil på grund av Rysslands attack mot Ukraina.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

"Efter Rysslands attack skaffade vi kort till andra bensinstationer"

När Svenska Yle går igenom städernas räkningar från Teboil sticker räddningsverken ut.

Västra Nylands räddningsverk som är en del av Esbo stad tankade under 2021 för över 50 000 euro vid Teboil. Och enligt uppgifter från staden har räddningsverket i mars 2022 - efter Rysslands attack mot Ukraina - tankat för nästan 5 800 euro vid bensinstationskedjan med koppling till Ryssland.

Vi måste kunna tanka vid en bensinstation som är tillräckligt nära brandstationen

Räddningsverket har haft sju kreditkort som använts vid Teboil-stationerna, men enligt räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki har man nu gjort sig av med dem.

– Ganska snart efter Rysslands attack mot Ukraina skaffade vi kort till andra bensinstationer. Vi utredde vilka Teboilkort som kan ersättas. Vi måste kunna tanka vid en bensinstation som är tillräckligt nära brandstationen, säger han och berättar att det inte alltid finns så många alternativ när det gäller var brandbilen ska tankas.

"Jag bedömer att personalen inte sett med blida ögon på om vi tankar vid Teboil"

– Vi vill inte stöda ett företag med kopplingar till Ryssland och undviker därför Teboil. Jag bedömer att personalen inte sett med blida ögon om vi tankar vid Teboil och därför fattade jag beslutet, säger räddningsdirektör Ihamäki.

Mellersta Nylands räddningsverk tankar i första hand vid Nestes bensinstationer men har också tankat vid Teboil.

– I mars har en av våra brandbilar tankat två gånger vid Teboil. Det beror på att den har ett chip som fungerar där. Men det ska bytas ut till ett som fungerar hos Neste och efter det tankar vi inte längre vid Teboil, säger räddningsdirektör Jyrki Landstedt.

Diskussion om artikeln