Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

I dag firas dagen för psykisk hälsa bland studerande – studiepsykolog: "Att inte satsa på ungas välmående är en dålig samhällelig politik"

lappar med en uppmuntrande text på
Bildtext Att få studerande tillbaka till campus är viktigast i nuläget enligt studiepsykologen. Arkivbild.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Studerandes välmående är ett återkommande ämne och på basen av undersökningar kan man se att den mentala hälsan bland studerande bara blir sämre och sämre. I dag uppmärksammas dagen för psykisk hälsa bland studerande.

Klara Schauman-Ahlberg är studiepsykolog vid Åbo Akademi och berättar att orsakerna till den försämrade mentala hälsan kan vara flera. Studiepsykologerna finns till hands för alla examensstuderande vid Åbo Akademi och hjälper till när man fastnat i studierna.

– Det är flera som kommer till högskolorna redan med någon typ av mental ohälsa från tidigare, och då blir studierna tuffare, säger Schauman-Ahlberg.

De studerande som söker sig till studiepsykologerna tampas ofta med brist i motivation som leder till att man har svårt att ha en positiv relation till sina studier. Även depression och ångest är återkommande teman på studiepsykologens mottagning.

– Vi ser att det är en hög tröskel för unga att ta sig tillbaka till campus efter pandemin. För många är det mycket lättare att stanna hemma även om man vet att man behöver komma ut bland folk.

Två årskurser har påbörjat sina studier under pandemin och avsaknaden av ett socialt liv har lett till att första och andra årets studerande inte känner sina medstuderande. Enligt Schauman-Ahlberg leder detta till en ökad osäkerhet när det gäller att ta sig tillbaka till campus.

Studiepsykologon Klara Schauman - Ahlberg
Bildtext Klara Schauman-Ahlberg är en av två studiepsykologer vid Åbo Akademi i Åbo.
Bild: Åbo Akademis bildbank

Studiepsykologerna vid Åbo Akademi samarbetar med studievägledare vid olika fakulteter för att finnas som stöd för studerande som har det svårt med studierna. Schauman-Ahlberg berättar att det första man gör då man besöker studiepsykologen är att tillsammans kartlägga situationen.

– Vi jobbar mycket med olika verktyg för att komma vidare. Det kan handla om att börja ta sig till campus för att äta lunch. Målet är att de får något konkret med sig efter sina besök hos oss.

Åbo Akademi vill sina studerande väl

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Åbo Akademi haft två studiepsykologer tillgängliga för sina cirka 3 500 studerande i Åbo. Enligt Klara Schauman-Ahlberg, som är en av studiepsykologerna i Åbo, har de sedan dess inte haft någon kö till sin mottagning i Åbo.

– Jag är väldigt glad över att ÅA valde att öka på resurserna för studiepsykologerna då man såg att den här pandemin inte är på väg någonstans. Det känns bra att universitetet har valt att satsa på studerandes välmående.

I nuläget kan en studerande få hjälp hos studiepsykologen inom tre veckor. Enligt Schauman-Ahlberg varierar detta väldigt mycket eftersom vissa behöver fler besök än andra. En studerande får besöka studiepsykologen högst fem gånger.

Det känns bra att universitetet har valt att satsa på studerandes välmående.

― Klara Schauman-Ahlberg, studiepsykolog vid Åbo Akademi

Inom Åbo Akademis projekt Nystart arbetar tillsammans med studiepsykologerna för att hitta studerande i olika skeden av studierna som inte har fått tillräckligt med studiepoäng. Då Yle Åboland träffar Klara Schauman-Ahlberg på campus är Åbo Akademis Studentkårs evenemang Omstart igång för att hjälpa studerande att återvända till campus.

– Vi kan se en ökning i studerande som söker sig till oss tack vare Nystart. De som kontaktats av projektets team har varit tacksamma för hjälpen då de kanske inte självmant skulle ha tagit kontakt, berättar Schauman-Ahlberg.

För en del är studiepsykologen bara första steget

Enligt en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd gjorde i slutet av 2021, upplever ungefär hälften av högskolestuderande psykisk ohälsa. En tredjedel av högskolestuderande upplever att de behöver professionell hjälp för att komma vidare.

De som söker sig till studiepsykologen kan bli hänvisade till Studenthälsan ifall frågorna är för svåra att behandla hos studiepsykologen. Då kan det exempelvis handla om depression.

– De har för lite resurser, så de unga får inte den hjälp som de skulle behöva. Detta är en samhälleligt dålig investering. Att satsa på våra unga människor är en investering för hela samhället, säger Schauman-Ahlberg.

I nuläget oroar sig Klara Schauman-Ahlberg främst över att studerande inte återvänder till campus. Enligt henne krävs det att alla hjälper varandra för att komma igång med det sociala livet igen.

– Ni studerande där ute, försök få med era medstuderande till campus som ni inte har sett på länge.

Diskussion om artikeln