Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oenighet om politiker eller proffs ska leda Hangö hamn – bolagsstämman har fortfarande inte gått av stapeln

Från 2022
Uppdaterad 11.04.2022 13:06.
Containrar nära Hangö hamn en solig sommardag.
Bildtext Hangö hamn växer i hård konkurrens av andra hamnar.
Bild: Yle / Taisto Lapila

Stadsstyrelsen i Hangö har två gånger skjutit på att fastställa datum för Hangö hamns bolagsstämma. Nu föreslås att den hålls 20.4.

Stadsdirektör Denis Strandell avfärdar å det bestämdaste att bolagsstämman skulle ha skjutits fram på grund av polisens pågående förundersökning om misstänkt mutbrott i hamnen.

– Man har inte ens varit medveten om den här förundersökningen när man skjutit upp ärendet i stadsstyrelsen, säger han.

Hamnens bolagsstämma har behandlats två gånger i Hangö stadsstyrelse, 14.3 och 28.3. Vanligen brukar bolagsstämman hållas före utgången av mars månad, men i år skjuts den fram.

Det senaste budet, som behandlas i stadsstyrelsen i kväll 11.4, är att den hålls 20.4.

Ska hamnstyrelsen bestå av politiker eller proffs?

Både Denis Strandell och stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) säger att styrelsen inte kunnat enas om vem man vill se i hamnbolagets styrelse.

Den nuvarande styrelsen består av politiskt utnämnda personer.

Men stadsdirektören sticker inte under stol med att han gärna skulle se så kallade professionella ledamöter, som besitter den kunskap som behövs för att driva och utveckla ett kommunägt aktiebolag som Hangö hamn.

– Det är nämligen så, att kommunallagen och Hangö stads egen koncernanvisning säger att man ska besitta kompetens. Man måste komma i håg att även om det är staden som är ägare, så är Hangö hamn ett aktiebolag, säger Denis Strandell.

De färdigheter Strandell efterlyser är juridisk, ekonomisk, företagsekonomisk, ledarskaps- och branschkompetens.

Nämnd och styrelse är inte samma sak

Denis Strandell säger att det är hög tid för staden att börja sköta sina bolag på ett professionellt sätt och indikerar samtidigt att en politisk styrelse kan medföra onödiga risker.

– Politisk kompetens har ingen tyngd i ett aktiebolags styrelse. Kompetensen får du av att leda ett företag eller med rätt utbildning.

Strandell säger att han har hur många namn som helst på personer med rätt kompetens som han framfört till styrelsen.

Han säger sig också vara lite orolig, med tanke på polisens pågående förundersökning, att politikerna har svårt att släppa taget och leda stadens bolag enligt strikt bolagsmässiga principer.

– Jag är orolig att man inte riktigt vill förstå att man måste utveckla förvaltningen och man i förvaltningen också måste följa lagen, samt sina egna interna regler.

Han säger också att det skillnad på en hamnnämnd och en bolagsstyrelse.

Svår sits för förra stadstyrelsens ordförande

År 2021 var det SFP:s Torbjörn Ekholm som var ordförande för Hangö stadsstyrelse.

Han fick då fullmakt av stadsstyrelsen att representera ägaren Hangö stad på bolagsstämman, som också sköts fram i ett par omgångar.

Det här skedde i efterdyningarna av den misstänkta intressekonflikten som hade uppdagats inom hamnbolaget. Hamnbolagets revisorer rekommenderade på grund av misstankarna en specialrevision, som sedan visade att det inte förekommit några oegentligheter.

Tidigare år har det varit kutym att stadsdirektören närvarar på bolagsstämman och beviljar styrelsen och vd ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.

Men i fjol ville en enhällig stadsstyrelse se Ekholm representera ägaren.

Två män.
Bildtext Torbjörn Ekholm och Sture Söderholm var SFP:s röstmagneter i kommunalvalet 2017 och de delade upp posten som stadsstyrelseordförande på två år per man. Söderholm ställde upp i kommunalvalet 2021, medan Ekholm tackade för sig.
Bild: Yle/Petra Thilman

Torbjörn Ekholm säger nu han inte såg någon annan utväg än att inte bevilja ansvarsfrihet åt styrelse och vd.

– Jag blev ju i en svår situation, då staden utsåg mig till stadens representant på bolagsstämman i fjol. Jag fattade då personligen det beslutet, att jag inte gav ansvarsfrihet åt styrelsen eller vd:n, för jag ansåg då att saker och ting inte klarlagts tillräckligt. Innan bolagsstämman informerade jag stadsstyrelsens medlemmar om mitt beslut och ingen hade något att invända.

I bakgrunden fanns en tanke att han själv eventuellt skulle ställas ekonomiskt ansvarig för något, som han personligen inte hade någon koppling till, ifall det ännu skulle uppdagas oegentligheter kring den tidigare misstänkta intressekonflikten.

– Det som sker om man ger ansvarsfrihet åt någon är att man tar ansvaret på sig själv. Jag baserade ju mina tankar på revisorns anmärkningar.

Innan bolagsstämman kontaktade Torbjörn Ekholm polisen för att fråga om de hade några avsikter att utreda saken vidare. Men han fick då inget svar, vilket påverkade hans beslut på bolagsstämman.

Efter det har Ekholm lämnat kommunalpolitiken bakom sig.

Men han låter ändå inte överraskad då han hör att polisen nu har inlett en förundersökning, även om man inte vet mer än att det handlar om misstänkt mutbrott med flera misstänkta.

Tanken om att polisen kanske skulle intressera sig för hamnens verksamhet fanns där, då, i och med den mediala rapportering som uppstod.

– Om man läste revisionsberättelsen noga, så ser man nog att det fanns risk att myndigheterna skulle börja rota i det här.

Hamnbolagets nuvarande styrelseordförande positiv till fortsatt mandat

Johan Wikström (SFP) var ordförande i hamnbolagets styrelse då den misstänkta intressekonflikten seglade upp.

Det fick honom att avgå, men efter ett knappt halvår återvände han till posten.

Johan Wikström jobbar med finansieringsjuridik på bank.

Han säger att det inte varit tungt att jobba efter att den så kallade intressekonflikten retts ut i hamnens interna specialrevision, utan att det dagliga arbetet flutit på.

Däremot säger han att det funnits en viss känsla av osäkerhet att jobba utan att ha beviljats ansvarsfrihet, när det förblivit lite öppet för styrelsen vad bolagets ägare Hangö stad ville med det.

– Ägaren har kanske inte kommunicerat så tydligt vad man önskar att hade vi gjort eller skulle göra annorlunda.

Trots det ställer han sig positiv till att jobba vidare med att utveckla Hangö hamn.

– Eftersom jag inte heller längre är aktiv inom kommunalpolitiken i Hangö, så ger det också ett slags utomståendeperspektiv, som jag upplever som sunt.

Han tror inte heller att det kommer att bli svårt att hitta nya ledamöter trots rådande mutmisstankar.

– Hangö hamn är en så pass viktig institution i stadens koncern, för staden och för hela regionen.

Skall styrelsen för stadens aktiebolag Hangö hamn bestå av politiker eller så kallade styrelseproffs?

9:09

11.4. kl 13.07 Ljudklippet lades till i slutet av artikeln.