Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera Grankullalärare känner sig pressade inför eventuell strejk – motstridiga uppgifter från stadens sida skapar oro

Uppdaterad 09.04.2022 17:58.
Ett tomt klassrum i Hyvinge i augusti 2020.
Bildtext Bildsättningsbild. Alla inom Grankulla stad kanske inte riktigt har vetat vad man får och vad man inte får säga, säger stadsdirektör Christoffer Masar.
Bild: Silja Viitala / Yle

Inför en eventuell lärarstrejk också i huvudstadsregionen förekommer uppgifter om påtryckningar riktade mot arbetstagarna. I Grankulla upplever lärare både oro och oklarheter kring vilken information man ska tro på – fackets eller stadens.

– Det finns flera lärare som upplever att de har blivit pressade, speciellt våra förmän i skolorna. Rektorerna upplever att de har blivit pressade att inte strejka, säger Grankullalärarnas huvudförtroendeman Marcus Lång.

Marcus Lång säger att han både sett och hört kommentarer som kunnat upplevas som pressande.

En äldre man i vitt hår och glasögon som står mot en ljus husvägg och blickar mot fjärran.
Bildtext – Det är nog en allvarlig fråga som man inte kan ta med en klackspark, säger Marcus Lång.
Bild: Privat

När Svenska Yle försökte nå stadens rektorer svarade de antingen att de inte visste om saken eller så ville de inte kommentera. Men från fackligt håll är budskapet tydligt – någon sorts övertramp har skett, enligt Lång. Det här har lett till att olika uppfattningar börjat florera bland kollegiet.

– Fackförbundet informerar ständigt om vad som gäller angående strejken, men sedan kommer det annan information från staden. I en sådan situation är det ju klart att folk börjar fundera, säger Pamela Leka som är förtroendeman i Grankulla.

En kvinna i ljust hår och glasögon som ler mot kameran.
Bildtext Pamela Leka tror att varken lärare eller arbetsgivare har fullständig koll på vad som gäller under en strejk.
Bild: Privat

Leka upplever att de olika buden skapat oro bland lärarkollegiet. Flera anställda har också kontaktat Marcus Lång som huvudförtroendeman och undrat vilka rättigheter arbetstagarna har.

– Många har tagit kontakt och varit oroliga. Stadens högsta ledning har sagt att man ska respektera alla anställdas rätt att strejka. Men jag tror att det är andra aktörer som inte har kunnat följa den principen och jag hoppas att staden rättar till leden där.

38 år sedan senaste strejken

Lärarna strejkade senast 1984, vilket både Lång och Leka tror att kan inverka på osäkerheten bland kollegiet. De tror att de finns en okunskap och ovana i hur och vad som gäller under en strejk, och vem som bestämmer vad.

– Om någon i förmansposition skickar ut ett budskap eller på något sätt kräver att få veta om du kommer att strejka eller om du hör till facket, så är det klart att det då blir en pressad situation, säger Lång.

Bild från lärardemonstration vid Domkyrkotorget, Åbo.
Bildtext Om man inte når en lösning mellan arbetsmarknadsparterna, strejkar lärarna i huvudstadsregionen i en veckas tid efter påsk.
Bild: Maj Lundström / Yle

Som arbetstagare behöver man varken meddela ifall man kommer delta i strejken, eller ifall man hör till facket. Leka tror att det också kan handla om okunskap från arbetsgivarens håll.

– Arbetsgivaren kanske inte heller riktigt vet vilken roll de ska ha. Jag förstår också att de ska fundera på hur det går att ordna en säker undervisning, säger Pamela Leka.

Grankullas stadsdirektör har en liknande uppfattning om läget efter att stadens personaldirektör har nåtts av liknande uppgifter från fackets sida.

– Alla kanske inte riktigt har vetat vad man får och vad man inte får säga. Det är länge sedan lärarna har strejkat och det är säkert många förmän som inte tidigare upplevt det här och inte vetat till exempel att är det okej att fråga om någon hör till fackförbundet, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Christoffer Masar
Bildtext Lärarrepresentanter och stadsdirektören har haft kontakt inför strejken och klargjort allas rätt till strejk, säger stadsdirektör Christoffer Masar.
Bild: Antti Lähteenmäki/YLE

Undervisningschef: Olyckligt om rektorer upplevt dialog som pressande

Undervisningschef Maria Ekman-Ekebom har varit i kontakt med rektorer inför strejken för att reda ut hur skolgången kommer att ordnas.

– Jag är jätteledsen om det har uppstått sådana här fel, också vår rektor har rätt att strejka. Det är ju rektorns val, var och en gör sitt eget val.

– Det har nog inte varit en avsikt och jag undrar nu vad rektorn säger, upplever rektorn att det här har varit en påtryckning på något vis? Men olyckligt i så fall, jag tycker jag har haft ett mycket bra samarbete med våra rektorer överlag.

Med lärarna har Ekman-Ekebom som undervisningschef däremot inte haft kontakt, och hon undrar varifrån osäkerheten härstammar.

– Jag vet inte varför de är oroliga, antingen så går de i strejk eller inte. Vi försöker ordna undervisningen bäst vi kan. Vi kommer inte att kunna ordna den lika bra som när de är på plats, det är ju naturligt, men det är deras rätt att strejka. När strejken är över så återvänder vi till skolan så fortsätter vi att jobba.

Maria Ekman-Ekebom, undervisningschef i Grankulla inom den svenskspråkiga undervisningen.
Bildtext Också rektorer har rätt att strejka, konstaterar undervisningschef Maria Ekman-Ekebom. Arkivbild.
Bild: Lukas Rusk

Inför strejken har stadsdirektören och personaldirektören i samråd med lärarnas förtroendemän kommit överens om gemensamma riktlinjer.

– Vi diskuterat att varje anställd själv ska få besluta om man deltar i strejk eller inte. Det har varit den linje vi har fört fram men tyvärr verkar det som att det inte har nått ner till alla förmän tidigare, säger Masar.

På fredagen har Grankulla stad haft interna möten för att säkerställa att alla förmän har samma uppfattning om den rådande personalpolitiken.

– Jag hoppas att infon når ner, att alla har rätt att delta i strejk, säger stadsdirektören Masar.