Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trähuskvarter med trädgårdar på hustaken planeras i Sjundeå centrum

Från 2022
En skiss på ett vitt flervåningshus.
Bildtext Så här kunde flervåningshuset i trä se ut.
Bild: Sjundeå kommun

Sjundeå vill bygga ett kvarter med flervåningshus i trä invid det planerade vårdcentret.

Just nu finns det ett detaljplaneförslag till påseende för området. Enligt det kan man bygga både rad- och flervåningshus där både de bärande konstruktionerna och fasaderna i huvudsak ska vara i trä.

Bostäderna på marknivå ska ha egna gårdar och det ska också vara möjligt att bygga trädgårdar uppe på taken.

Totalt handlar det om närmare 13 000 våningskvadratmeter. Flervåningshusen är mellan två och sju våningar höga.

En skiss över ett planerat kvarter i Sjundeå.
Bildtext Så här är planen att flervåningshusen och radhusen placeras i Sjundeå centrum, Det planerade vårdcentret finns precis invid kvarteret.
Bild: Sjundeå kommun

"Att bygga i trä är i linje med kommunens klimatmål, liksom också möjligheten att ladda elbilar i kvarteret. Övriga åtgärder för att stävja och anpassa till klimatförändringen är kravet på grön effektivitet som finns med i detaljplanens bestämmelser", säger Sjundeås markplaneringschef Eija Hasu i ett pressmeddelande.

Meningen är också att det ska bli ett grönt kvarter där det finns träd och möjlighet till stadsodling.

Bra läge för äldre som behöver besöka vårdcentret

Det finns redan ritningar för flervåningshus i trä. Ritningarna togs fram av arkitektbyrån Ajan Arkkitehdit i det gemensamma projektet Skapa möjligheter för träbyggande i kommuner, där Sjundeå deltog.

Det handlar om flexibelt planerade flervåningshus där rumsindelningen kan ändras enligt behov och bostäderna uppfyller kraven på tillgänglighet. Läget gör också att det är lätt för äldre att gå till vårdcentret.

Det är också lätt att ändra antalet våningar på flervåningshusen eftersom alla våningar är identiska, med undantag av bottenvåningen.

Diskussion om artikeln