Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Renovering av Katarinaskolan kan bli verklighet nästa år – på sikt ska Billnäsbarnen också flyttas till centrumskolan i Karis

Från 2022
Katarinaskolan i Karis, ritad av Hilding Ekelund.
Bildtext De äldsta delarna av Katarinaskolan i Karis är ritade av arkitekten Hilding Ekelund på 1940-talet. I dag är skolan i akut behov av renovering.
Bild: Maria Wasström / Yle

En renovering av Katarinaskolan i Karis har varit aktuell i flera år. Nu ser det ut som om planerna kan börja förverkligas i nästa år.

Planen är att Katarinaskolan ska renoveras grundligt och i framtiden ska den inhysa också eleverna från Billnäs skola och de svenskspråkiga förskolegrupperna i Karis.

Förskolegrupperna i Karis är i dag placerade i daghemmen Labyrinten, Karusellen, Solbacka och Billnäs daghem.

På sikt betyder alltså renoveringen av Katarinaskolan att Billnäs skola kan upphöra. Detta framgår av projektplanen för Katarinaskolan.

Billnäs skola
Bildtext Billnäs skola kan läggas ner när Katarinaskolan är renoverad. En eventuell nedläggning har inte behandlats av bildningsnämnden men projektplanen för Katarinaskolan utgår ifrån att Billnäs skola läggs ner.
Bild: Maria Wasström / Yle

Projektplanen för Katarinaskolan är 351 sidor lång men för den som vill bekanta sig närmare med den finns den här.

Det var meningen att projektplanen för Katarinaskolan skulle behandlas av tekniska nämnden i Raseborg i går (12.4.2022) men ärendet drogs bort från föredragningslistan. Projektplanen var trots allt inte klar för behandling eftersom bland annat totala kostnader och tekniska lösningar ännu bör preciseras, uppgav tekniska direktören Jan Gröndal.

Tips från skolelever

Bildningsnämnden ska behandla planen senare i vår. Bildningsdirektör Tina Nordman säger ändå att renoveringen av Katarinaskolan är beräknad att köra igång nästa år. Den finns med i den av staden godkända investeringsplanen. Hur och i vilken utsträckning den kommer att förverkligas är inte klart men Nordman utgår ifrån att renoveringen blir omfattande.

De elever som i dag går i Katarinaskolan har många tips om vad som borde åtgärdas. Yle Västnyland träffade Alva Lerviks, Ylvali Sjöblom, Linus Ahlblad, Casper Högberg och Inga Anderson som gärna delar med sig av sina goda råd till beslutsfattarna. Dem kan du höra på via länken här nedanför.

Elever i Katarinaskolan tipsar beslutsfattare hur renoveringen borde skötas

2:53
Casper Högberg, Linus Ahlblad, Alva Lerviks och Ylvali Sjöblom delar med sig av sina renoveringstips.

Om den preliminära tidtabellen håller, kommer eleverna i Katarinaskolan att flytta ut ur skolbyggnaden i december i år. Men Tina Nordman tror redan i det här skedet att det kommer att bli vissa förskjutningar i tidtabellen.

Under den tid renoveringen pågår ska eleverna inhysas i stadens övriga lokaler och eventuellt också i hyrda lokaler.

– Vi utreder vilka andra fastigheter vi har där klasser kan placeras, säger Nordman och nämner i förbifarten Klinkbacka skola och Grabbegården som möjliga alternativ.

Renoveringen av Katarinaskolan planeras för 320–330 elever.

Min vädjan till beslutsfattarna är att tänka på att våra underbara elever är samhällets framtid och komma ihåg att satsa på bildning för det är ju det vi behöver

Tove von Schantz, rektor

De första delarna av Katarinaskolan är byggda i början av 1940-talet och motsvarar inte de behov som skolor har i dag.

Renoveringen av Katarinaskolan har varit på tapeten under många år. En rivning av skolan har också diskuterats men det är inte längre aktuellt enligt projektplanen. Skolan anses ha ett betydande kulturhistoriskt värde. Därmed står alternativen i dag mellan att inhysa all verksamhet i befintliga byggnader eller att också utöka byggnadsbeståndet med en tillbyggnad.

Trappuppgång i Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan är en byggnad av sin tid och har en hel del specifika detaljer som gör den arkitektoniskt värdefull. På bilden syns trappuppgången med de små fönstergluggarna.
Bild: Maria Wasström / Yle

Bildningsdirektör Tina Nordman hoppas att beslutsfattarna i staden går in för en modell som innehåller både totalrenovering och tillbyggnad. Själv hoppas hon på ett alternativ där de arkitektoniskt mest värdefulla delarna som är ritade av Hilding Ekelund skulle kvarstå och renoveras grundligt medan andra tillbyggnader kunde rivas och ersättas med en eller flera nya fastigheter enligt det behov som finns.

Ett förslag går ut på att matsalen placeras i den befintliga gymnastiksalen medan festsalen kan ändras till musiksal. En eventuell tillbyggnad föreslås omfatta ett allaktivitetsutrymme.

Kulturellt värde

Katarinaskolan ritades av arkitekt Hilding Ekelund och hette ursprungligen Karis-Billnäs samskola. Hela området där skolan ligger anses vara en viktig kulturmiljö. Byggnaden anses följa tidsenliga lösningar och vara väl bevarad.

Katarinaskolan i Karis
Bildtext Katarinaskolan består av flera byggnader och tillbyggnader som kommit till under olika perioder. Den stora byggnaden i mitten är den ursprungliga skolan.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ekelund ses som en av 1900-talets mest betydande finländska arkitekter. Ekelund var stadsplanerare för Karis köping under åren 1938–1940 och många av byggnaderna i Karis centrum bär hans signatur. Här hittar du en länk som presenterar de hus i Karis som Hilding Ekelund ritat.

Katarinaskolan har byggts till under flera repriser.

Katarinaskolans utdelningskök med maskinpark och matsal sanerades 2015 och också tak och fönster har relativt nyligen förnyats.

Rektor vill satsa stort

Skolans rektor, Tove von Schantz, håller med eleverna om att det finns många saker som behöver förbättras. Själv nämner hon bland annat bristfälliga lokaler för konst- och färdighetsämnen som slöjd, handarbete och musik.

– Och en mycket, mycket, mycket sliten gympasal med – vågar jag säga? – nästan obehagliga duschrum. Skolan är helt enkelt sliten både utanpå och inuti, säger von Schantz.

Tove von Schantz, rektor vid Katarinaskolan.
Bildtext Rektor Tove von Schantz anser att det nu är Katarinaskolans tur att få en ordentlig renovering som motsvarar de behov som finns i dag i skolvärlden.
Bild: Maria Wasström / Yle

Hon säger att utrymmesbristen gör vardagen svårplanerad.

– Jag förstår bra att eleverna önskar sig grupprum för ofta sitter vi ju i korridorerna, säger von Schantz.

Därför uppmanar hon beslutsfattarna att satsa på en tillräckligt stor byggnad, trots allt tal om sjunkande elevunderlag.

– Jag önskar att man skulle tillgodose våra behov att kunna upprätthålla en modern och i tiden varande pedagogik, säger von Schantz.

Hon kommer själv också att sitta med i den grupp som planerar renoveringen. De slutliga besluten fattas ändå av stadens förtroendevalda.

– Min vädjan till beslutsfattarna är att tänka på att våra underbara elever är samhällets framtid och komma ihåg att satsa på bildning för det är ju det vi behöver.

Diskussion om artikeln