Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utflyktshamnen på Östra Långö i Ingå ska piffas upp

Från 2022
Uppdaterad 13.04.2022 10:08.
En motorbåt i skärgården.
Bildtext Båtfolk kan kanske så småningom ta i land vid nya bryggor på Östra Långö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Utflyktshamnen för allmänheten på Östra Långö i Ingå ska uppdateras. Det är Ingå båtklubb som planerar att bygga nya bryggor där fem till tio båtar ska kunna anlägga samtidigt.

Klubben planerar också att bygga mindre anläggningar som grilltak vid utflyktshamnen.

Båtklubbens kommodor Marcus Bergström säger att Östra Långö är en fin plats i yttre skärgården, men att den har varit rätt i lite användning

– En orsak är att bryggorna har varit i dåligt skick och det har inte funnits bojar där.

Föreningen har för avsikt att ansöka om understöd för att kunna bygga utflyktshamnen. Därför behövs det ett arrendeavtal med kommunen.

Meningen är att klubben ska börja bygga bryggorna senast nästa vår.

– Men allt är ännu beroende av extern finansiering. Förverkligande beror på om vi lyckas få understöd, säger Bergström.

Det handlar om ett 21 900 kvadratmeter stort mark- och vattenområde som ingår i avtalet.

Efter att arrendetiden tar slut kommer ansvaret för underhållet övergå till kommunen. I samma veva får kommunen också äganderätten till bryggorna och anläggningarna på området.

Ingå kommunstyrelse beslöt att godkänna avtalet eftersom den planerade utflyktshamnen på flera sätt är i linje med kommunens målsättningar.

Kommunen vill utnyttja skärgården som en resurs och stödja lokala föreningar. Dessutom är det i kommunens intresse att invånarnas möjlighet till rekreation förbättras.

13.4.2022 klockan 10.09 Namnet på ön korrigerades till Östra Långö. Tidigare stod det felaktigt Stora Långö. Citat av Marcus Bergström lades också till.

Diskussion om artikeln