Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Två svenska daghem stänger i centrala Helsingfors – lokalerna uppfyller inte myndighetskrav

Från 2022
Uppdaterad 12.04.2022 22:53.
En gul fasad med en brun stålport och två parkerade bilar framför.
Bildtext Daghemmet B.É. von Schantz har funnits på Smedsgatan i Rödbergen sedan 1927.
Bild: Yle/Sofie Gammals

Barnavårdsföreningen stänger två daghem i Helsingfors centrum då lokalerna inte uppfyller de krav som myndigheterna ställer på lokaler för småbarnspedagogik.

Sagan är all för daghemmen Arbetets Vänner i Kampen och B.É. von Schantz i Rödbergen i Helsingfors. De stänger den 31 juli detta år.

Då Barnavårdsföreningen i Finland, som driver daghemmen, deltog i Helsingfors stads upphandling om småbarnspedagogik lämnades de två enheterna utanför upphandlingen. I stället erbjuder Barnavårdsföreningen 175 platser i Berghäll och Tölö för den nya avtalsperioden augusti 2022–juli 2024.

Orsaken till att verksamheten i just de här två enheterna upphör är att lokalerna inte uppfyller myndigheternas krav på utrymmen för småbarnspedagogik.

Verksamhetsledare Pia Sundell vid Barnavårdsföreningen i Finland säger att kraven är många. Kraven tar avstamp i att lokalerna ska vara trygga och ändamålsenliga att driva småbarnspedagogik i. Bland andra brandmyndigheterna, miljögranskarna och byggnadstillsynen kan ställa krav på lokalen, räknar Sundell upp.

– Vi ska hålla i minne att kraven är absoluta, inte förhandlingsbara, säger Sundell.

Hon lyfter fram att gamla stenhus i Helsingfors centrum innefattar tekniska lösningar som medför sådana problem som är omöjliga för föreningen att lösa.

Vi har tidigare rapporterat om att daghemmet B.É. von Schantz har saknat bygglov i 92 år och inte kan fortsätta på samma adress.

Pia Sundell, verksamhestledare för Barnavårdsföreningen
Bildtext Pia Sundell säger att föreningen förökte hitta ersättande ändamålsenliga lokaler i Helsingfors utan framgång.
Bild: Annika Sylvin-Reuter

Totalt försvinner 56 dagisplatser i centrala Helsingfors

Barnavårdsföreningen har försökt hitta nya lokaler för barnen i de två enheterna, men utan resultat.

– Lokalen måste vara ämnad för småbarnspedagogik och vi har inte hittat en enda lokal som svarar på alla myndighetskrav. Och det finns inte heller mark att bygga på i södra Helsingfors, säger Sundell.

Enligt föreningen ska alla barn som vårdas i daghemmen tilldelas en plats inom Helsingfors stads småbarnspedagogik från och med augusti. Frågan är var barnen ska placeras. Media har redan i flera år kommit med uppgifter om att det är brist på daghemsplatser på svenska i Helsingfors.

Sundell säger att enheterna som ska stängas totalt har 56 platser, som just nu fylls av 33 barn.

– Men det finns syskon till barn som hade hoppats få en dagvårdsplats på hösten på våra enheter, säger hon.

Personalen får fortsätta jobba inom Barnavårdsföreningen. De blir erbjudna platser på föreningens andra dagisenheter.

– Det tröstar lite i det tråkiga läge vi befinner oss just nu, kommenterar Sundell.

"Besvikelsen är stor"

Det nuvarande avtalet mellan Helsingfors stad och Barnavårdsföreningen löper ut den sista juli i år, varpå de två daghemmen sätter lapp på luckan för alltid.

Då Yle Huvudstadsregionen når Pia Sundell har hon precis avslutat ett möte där föräldrarna delgavs beskedet att daghemmen stängs.

Hon säger att beskedet kom som en stor chock för många av föräldrarna.

– Besvikelsen är stor och föräldrarna är naturligtvis oroliga för hur vardagen ska se ut från och med augusti, säger hon och säger vidare att hon har stor förståelse för föräldrarnas oro och besvikelse.

Sundell har själv starka band till i synnerhet von Schantz daghem på Smedsgatan.

– Jag har jobbat där och mitt barn har fått dagvård där.

Hon säger ändå att Barnavårdsföreningen vill vara med och producera kvalitativ småbarnspedagogik och att de fysiska lokalerna därför är väldigt viktiga och ingenting att ta lätt på.

– Barnens säkerhet och trygghet ska gå före allt annat och vi kunde inte hitta ersättande lokaler i de södra stadsdelarna, säger Sundell.

Artikeln uppdaterades 12.4.2022 kl, 21.39 med kommentarer av Pia Sundell, verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen i Finland.

En uppgift i artikeln rättades 12.4.2022 kl. 22.53: det är 33 barn som berörs direkt, inte 24 som det stod i en tidigare version av texten.

Diskussion om artikeln