Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg får punga ut med extra pengar för att sanera förorenad mark i Norra hamnen i Ekenäs

Från 2022
En sandgrop och en varningsstolpe i Norra hamnen i Ekenäs där hamnmagasinet stod tidigare. Hav i bakgrunden. En vacker sommardag.
Bildtext Den förorenade jorden finns under ett lager av asfalt och innebär inte en risk för hälsan. Arkivbild.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Raseborgs stad är tvungen att sanera förorenad mark på en flervåningstomt i Norra hamnen i Ekenäs. Saneringen beräknas kosta mellan 150 000 och 250 000 euro.

Området har tidigare varit en handelshamn och därför kan marken vara förorenad.

Föroreningarna upptäcktes i fjol på en tomt som staden år 2015 sålde till byggföretaget Mäenpää. Tomten på Norra Strandgatan 16 har efter det fått en ny ägare som har för avsikt att sälja tomten vidare.

År 2013 gjordes det en miljöutvärdering av området där det framkom att det inte fanns halter av skadliga ämnen som överskred de tillåtna värdena.

I fjol gjordes en ny undersökning som kom fram till att uppskattningsvis 1 500–2 000 ton jordmassa är förorenad. Bland annat finns det för höga halter av bly och petroleumkolväten i marken. Eftersom marken finns under ett lager av asfalt förorsakar den förorenade jorden inte någon omedelbar risk för hälsan.

I köpebrevet som uppgjordes år 2015 förbinder sig staden att stå för tilläggskostnaderna om det visar sig att marken är förorenad och måste saneras. Meningen är att saneringen görs i samband med att grundarbetena på tomten inleds.

Den förorenade jorden ska föras till lämpliga mottagningsplatser. En del av marksubstansen kan eventuellt behandlas och rengöras på själva byggarbetsplatsen.

Raseborgs tekniska nämnd föreslår därför stadsstyrelsen att man tillsätter 250 000 euro extra till den pott som är reserverad för att sanera mark inför budgetberedningen år 2023.

Diskussion om artikeln