Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Senaste budet är färre höghus och 2 600 invånare i Nickby gårds centrum – nytt detaljplaneförslag presenteras i oktober

Bild ur detaljplaneläggningen för Nickby gård i Sibbo.
Bildtext Nickby gård ska bli ett bostadsområde där natur, småhus och höghus är i harmoni med varandra. Arkivbild.
Bild: Sibbo kommun

Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt att detaljplanen för Nickby gård bereds på nytt. Förslaget innebär färre höghus och cirka 2 600 invånare. Förslaget presenteras senast i oktober.

När markanvändningssektionen i mars beslöt att det bara ska byggas småhus och radhus för högst 2 000 invånare valde kommundirektör Mikael Grannas att använda sin övertagningsrätt och låta styrelsen se över planförslaget för Nickby gård ytterligare en gång.

Enligt sektionen skulle småhusens tomter vara större, skogarna inte röras och friluftslederna bevaras.

När kommunstyrelsen fattade beslut om detaljplan NG8 på mötet 11 april ökades befolkningsmålet till 2 650 invånare.

Däremot skars antalet flervåningshus ner från 900 invånare till 600, vilket innebär att antalet invånare i småhus blir 2 050.

I planen måste det finnas åtminstone några höghus som fungerar som kommersiella lokaler och kan tillgodose invånarna tjänster.

En del av de så kallade minismåhusen byggs om till småhus och antalet småhus ökar där det ursprungligen hade planerats höghus.

Ärendet är alltså remitterat för ny beredning.

I de senaste behandlingsrundorna har det främst handlat om hur många invånare ett utvidgat centrum behöver för utvidgad kollektivtrafik, och i hur stor utsträckning naturen ska få ge vika i utvecklingen.

– Jo, nog är det fråga om samma argument, om hur mycket av friluftsområdena som ska bevaras och å andra sidan vilken befolkning som behövs i Nickby i framtiden om man vill ha KeNi-banan, alltså persontågtrafik till Kervo, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Kommundirektörens förslag vann genom omröstning med 6–5.

Samlingspartiet, De gröna och SDP röstade för kommundirektörens förslag. Svenska folkpartiet och Sannfinländarna röstade för ett motförslag som innebar att markanvändningssektionens tidigare beslut hållits i kraft.

Detaljplaneringsbild för Nickby gårds centrum i Sibbo.
Bildtext Strävan är att antalet invånare som bor i höghus i Nickby gård minskar från 900 till 600 personer. Arkivbild.
Bild: sibbo kommun

Målet är nu ett nytt förslag som läggs till påseende för allmänheten senast inom oktober i år.

Lindqvist nämner här möjligheten till statliga bidrag till kommunalteknik enligt MAL-avtalet genom vilket kommuner i huvudstadsregionen bland annat koordinerar trafikfrågor.

– Det förutsätter att ansökan måste lämnas in inom oktober i år och då ska planförslaget finnas till påseende för att man ska kunna söka om bidraget, säger Lindqvist.

Kommunen har räknat ut att bidraget på maximalt tre miljoner euro kunde täcka omkring trettio procent av de här kostnaderna.

Diskussion om artikeln