Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm säljer gamla byskolor – fullmäktigeledamöter vill att man utreder andra alternativ

Skolbyggnad med röd fasad. På väggen hänger en klocka.
Bildtext Veikars skola stängdes 2019.
Bild: Yle/Anna Wikman

Under våren har Korsholm satt tre gamla skolfastigheter till försäljning: Veikars, Petsmo och Kuni-Vassor. Samtidigt hoppas en del fullmäktigeledamöter att kommunen ska hålla kvar skolorna i egen ägo.

I Korsholm stängdes skolorna i Hankmo, Veikars, Petsmo och Kuni-Vassor 2019. Under våren har kommunen haft de tre sist nämnda ute till försäljning.

– Vi har fått in ett anbud på Veikars skola som vi håller på att behandla. De hade en del villkor som vi går igenom och så ska vi diskutera en köpesumma efter det, berättar Korsholms fastighetschef Ronny Haglund.

Anbudet på Veikars skola har getts av byaföreningen Älvbyarna.

På de två övriga fastigheterna har kommunen inte fått in några anbud, men Haglund säger att en privatperson med anknytning till byn har visat intresse för Kuni–Vassor skola. För Petsmo skolas del är läget öppet.

De går att utveckla till vad som helst, men det kräver att någon har en idé som går att förverkliga

― Ronny Haglund, fastighetschef i Korsholm

Till en början har kommunen rett ut om det finns ett lokalt intresse för skolorna. Leder det inte till försäljning kommer fastigheterna att bjudas ut till offentligheten.

– Fastigheterna är inte dödsdömda på något sätt. De går att utveckla till vad som helst, men det kräver att någon har en idé som går att förverkliga, säger Haglund.

I nuläget finns dagvårdsverksamhet i alla tre skolor. Haglund säger att ett försäljningsvillkor är att kommunen i framtiden kan hyra lokaler för det ändamålet.

Två motioner mot försäljning

I december 2021 lämnades två motioner mot försäljningen av skolorna in till Korsholms kommunfullmäktige.

Initiativtagare till en av dem är Lena Gammelgård (SFP). Hon anser att kommunen inte har utrett tillräckligt vad man kunde använda fastigheterna till. Motionen var underskriven av 21 fullmäktigeledamöter.

– De här skolorna skulle vara ett utmärkt sätt att utveckla byarna, säger hon.

Kvinna sitter på altan och ler in i kameran
Bildtext Lena Gammelgård (SFP) vill att skolorna ska vara kvar i kommunens ägo.
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Enligt Gammelgård finns det behov av till exempel hyresbostäder för ungdomar i byarna. Hon säger att ett alternativ kunde vara att fastigheterna övertas av kommunens fastighetsbolag.

Hon önskar att kommunen skulle se byarna som en tillgång och inse att satsningar på utveckling i byarna skulle höja kommunens image.

– I och med att man har dragit in mycket service i byarna har det kostat kommuninvånarnas förtroende. Det här skulle vara ett bra sätt att återskapa en del av det förtroendet, säger Gammelgård.

Mycket talkojobb

Motionen behandlades i framtids- och utvecklingssektionen i mars. Sektionen beslöt enhälligt att återremittera motionen för fortsatt beredning.

Gammelgård säger att diskussionerna med byborna måste fortsätta. Om det i byarna finns beredskap att bedriva verksamhet i skolorna är det bra, men hon poängterar att det är ett stort ansvar.

– Alla inser ju att det blir mycket talkojobb och på lång sikt kan det vara svårt att åta sig det ansvaret.

Fasaden av Petsmo skola i Korsholm.
Bildtext Kommunen har inte fått några anbud på Petsmo skola.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Fastighetschef Ronny Haglund berättar att han har frågat kommunens olika sektorer ifall de har användning för skolfastigheterna, men fått nekande svar överallt.

Han säger att man arbetar vidare enligt de gällande beslutet att sälja skolorna. I sista hand är det kommunstyrelsen som ska godkänna försäljningen.

– Jag har svårt att se varför vi skulle spara dem om det inte finns ett behov. Men det beslutet är styrelsens, inte mitt.

Många skolor har sålts de senaste åren

Försäljning av nedlagda skolor har varit på tapeten också på andra håll i Österbotten.

I Kronoby har man under våren haft fyra skolfastigheter till försäljning: Nedervetil, Norrby, Småbönders och Söderby. De tre sist nämnda har blivit sålda. Av dem blev Söderby dyrast med ett högsta bud på drygt 22 000 euro.

För Nedervetil skolas del landade det högsta budet på 3 000 euro. Kommunstyrelsen har ännu inte godkänt budet.

I Karleby såldes de gamla skolorna i Vittsar och Rödsö 2020. Rödsö skola såldes för hela 160 000 euro, medan Vittsar skola bara drog in 10 000.

Också i Jakobstad, Nykarleby och Vörå har man sålt gamla skolfastigheter de senaste åren.

Rödsö före detta skola.
Bildtext Rödsö skola drog in 160 000 euro till Karleby stad när den såldes 2020.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist