Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Experter: Finlands väg till Nato torde vara smidig

Från 2022
Sauli Niinistö skakar hand med Jens Stoltenberg.
Bildtext Finland har tagit vissa steg mot NATO, men frågan om det kan uppstå hinder på vägen.
Bild: Stephanie Lecocq / EPA

Medan ett finländskt Natomedlemskap tycks vara alltmer sannolikt, måste Finland fortfarande gå igenom ansökningsprocessen. Det här innebär bland annat att man måste bli godkänd av de övriga Natomedlemmarna. Frågan är om det kan utgöra ett hinder?

Tarja Cronberg, specialforskare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI, tror att Finlands process borde gå smidigt på grund av landets goda ställning internationellt.

– Finland har gott renommé i Nato, Finland är kompatibelt med Natos vapenarsenal, Finlands rykte är gott bland medlemsländerna, så jag tror inte att det omedelbart skulle finnas några hinder längs vägen, säger hon.

Tarja Cronberg.
Bildtext Tarja Cronberg vid SIPRI tror att Finlands väg borde vara rätt smärtfri i ansökningsprocessen
Bild: tarjacronberg.fi

Vem vill inte ha Finland?

Alla nuvarande medlemmar, 30 medlemsländer, måste ge sitt godkännande, och medan attityden i Europa kring Nato verkar förhållandevis enad, finns det länder som har tätare samröre med Ryssland än andra, som exempelvis Ungern och Turkiet som kan ha möjlighet att lägga hinder i vägen.

Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska Institutet tror dock inte att det är sannolikt.

– Turkiet, till exempel, har ju haft många meningsskiljaktigheter inom Nato gällande Grekland och nu på senare tid gällande anskaffningen av ryska luftvärnssystem. Sen stängde ju USA ut Turkiet från det här F-35-projektet och så vidare, säger han.

Charly Salonius-Pasternak i Yles streamstudio.
Bildtext Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska Institutet tror att eventuella problem för Finlands ansökan kan att lösas av Natos stora aktörer
Bild: Petteri Bülow / Yle

– Jag tror att man ganska ofta ser på ett land som att det är svårt, eller att förhållandet med det är svårt och att det sen automatiskt betyder att de tänker göra även det här svårt, fortsätter han.

– Men inte är det så det fungerar, utan man fungerar enligt egna, nationella intressen. Och vad det nationella intresset för Turkiet eller Ungern skulle vara att totaltorpedera det här, det förstår jag inte.

Salonius-Pasternak tror att de dominerande medlemsländerna har möjligheter att avstyra eventuellt missnöje och antydan till krångel från andra.

– Så länge de stora medlemsländerna inte bara stöder det här utan tycker att det är en bra idé, så har de säkert möjligheter att använda morot eller piska för att få andra att gå med på att Finland blir medlem.

Diplomatiska fördelar att ha med Finland

Cronberg tror att attityden gentemot Ryssland ändrats så pass mycket på grund av kriget i Ukraina att det inte är sannolikt att det här skulle innebära något direkt problem:

– Även om det finns skillnader i inställningen till Ryssland så tror jag att man uppfattar att det är bra att Finland vill bli medlem.

Salonius-Pasternak tror att Finlands speciella diplomatiska förhållande till Ryssland under åren kan vara till fördel även för de Natoländer som står Ryssland närmare.

– Om man till exempel accepterar tanken att Orbán lutar mera åt Kremls håll, så skulle ju Nato i Finland få ett land som historiskt har kunnat fungera med Ryssland, säger han. Så man skulle kunna tro att det från ungerskt perspektiv enbart skulle vara positivt att Finland blev medlem.

Även om länderna inte nödvändigtvis vill ställa sig på tvären kan det ju finnas tvingande skäl, som energifrågan som gör att de tvekar.

– Nu är det ju möjligt, säger Salonius-Pasternak, men jag tror att om amerikanerna och britterna och fransmännen och tyskarna, som ju också har sina energiproblem, sitter i andra vågskålen så skulle det vara underligt om man just i den här frågan väljer att få alla större Natoländer emot sig.

All vår rapportering kring det som tangerar Nato hittar du här.