Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler beställer matvaror på nätet – också efter pandemin

Från 2022
Kylavdelning i livsmedelsaffär
Bildtext Den fysiska butiken kompletteras i högre grad av näthandeln men förlorar inte sin betydelse.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Coronaepidemin har förändrat hur vi handlar vår mat. Bland annat K-gruppen rapporterar att näthandeln har fyrdubblats under de senaste tre åren. Det här är förmodligen en trend som kommer att hålla i sig också efter pandemin.

Pandemin har orsakat förändringar i våra konsumtionsvanor. Enligt Päivi Timonen, forskningsdirektör vid Centret för konsumentforskning vid Helsingfors universitet, syns förändringen framförallt inom dagligvaruhandeln.

– Att beställa hem produkter såsom elektronik, kläder och böcker är inget nytt. Pandemin har däremot lett till att också aktörer inom dagligvaruhandeln i Finland fått satsa på att utveckla sin näthandel.

Den snabba utvecklingen av näthandeln för dagligvaror är ett svar på kundernas abrupt förändrade efterfrågan.

– Samtidigt som folk inte ville eller kunde besöka matbutiken lagades det mer mat i hemmen, säger Timonen.

Päivi Timonen ler iklädd färggrann sjal
Bildtext Päivi Timonen, forskningsdirektör vid Centret för konsumentforskning, Helsingfors universitet
Bild: Veikko Somerpuro

Butikskedjorna fick snabbt öka antalet serviceställen och möjliggöra hemleverans i större utsträckning.

Bland annat hos K-gruppen syns förändringen i konsumtionsvanorna i att försäljningen som sker via nätbutiken har vuxit med över 400 % de senaste tre åren.

En bestående förändring i hur vi handlar mat

I takt med att pandemin mattats av har en del kunder återgått till att handla enbart i den fysiska butiken, uppger K-gruppen. Ändå använder sig många fortsättningsvis av näthandeln.

Timonen tror att förändringen i hur vi handlar mat är permanent, delvis på grund av att det blivit så smidigt att beställa på nätet.

– Utdelningen fungerar och leveransen är snabb. Butikernas utdelningssystem har utvecklats på ett sådant sätt att det säkert är bestående.

En annan bidragande faktor tror hon är trenden att jobba på distans, även efter pandemin. När folk jobbar hemifrån kan de mer flexibelt ta emot leveranser.

Att det finns en tro på att efterfrågan håller i sig syns också rent konkret i att nya aktörer etablerar sig på marknaden. Norska Odas verksamhet grundar sig till exempel helt och hållet på hemkörning av dagligvaror.

Anställd i butik plockar ihop en varukorg som beställts på nätet.
Bildtext Mängden matinköp som görs på nätet har ökat markant och efterfrågan ser ut att hålla i sig.
Bild: Tuomo Rintamaa / Yle

Näthandeln ett komplement till den fysiska matbutiken

Varken Timonen eller K-gruppen identifierar stora skillnader i varukorgens innehåll när den förflyttas till nätet.

– Det är i stort sett samma produkter som inhandlas. Produkter som väger mycket är ändå särskilt tacksamma att beställa på nätet, säger Timonen.

I kundsegmentet hittas många barnfamiljer, men Timonen säger att flera slags hushåll sett fördelar i att beställa matvaror på nätet. Enligt K-gruppen är näthandelns kunder än så länge flest i södra Finland.

Produkter som väger mycket är ändå särskilt tacksamma att beställa på nätet

Päivi Timonen

Bäst fyller näthandeln sin funktion när det handlar om veckoinköp. K-gruppen beskriver att uppköpen ofta är välplanerade och kompletteras med mindre besök i närbutiken under veckans gång.

För tillfället säger sig endast två procent av K-gruppens kunder handla enbart på nätet.

Att beställningarna ofta är välplanerade utgör en utmaning för butikskedjorna. I onlinemiljön är det svårare att lyfta fram produkter och erbjudanden på ett lockande sätt. Kunder lägger inte heller lika lätt märke till dessa.

– Tröskeln att bekanta sig med nya produkter blir högre när man handlar mat på nätet, förklarar Timonen.

Onlinemiljön skiljer sig också på andra sätt från den fysiska matbutiken.

– För butikerna gäller det att tänka på hur man på nätet kan bygga förtroende och upprätthålla relationen med kunderna, säger Timonen.

Den fysiska butiken förblir en viktig plats för konsumtionen av livsmedel och övriga dagligvaror. Heidi Jungar, kundinsiktsansvarig hos K-gruppen, uppger också att vissa specialprodukter och dagserbjudanden erbjuds bara i den fysiska butiken.