Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjukvårdsjätten HUS byggs upp på nytt – välfärdsområdet möttes i Ekenäs och godkände nya HUS

Från 2022
Uppdaterad 22.04.2022 10:31.
Mejlans sjukhusområde i Helsingfors.
Bildtext Helsingfors har den tyngsta rösten i stämman i den nya modellen.
Bild: Silja Viitala / Yle

På tisdagskvällen samlades välfärdsområdesfullmäktige i Västnyland i Seminarieskolan i Ekenäs för att diskutera avtalet för den så kallade HUS-sammanslutningen, det vill säga hur HUS tjänster ordnas i framtiden.

Det var ett hybridmöte så en del deltog på distans.

De godkände alltså grundavtalet som är ett avtal mellan Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden och är utgångspunkten för sammanslutningens verksamhet.

Sammanslutningen ska ersätta Samkommunen HNS.

I och med vårdreformen grundas nämligen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på nytt.

HUS har ägts gemensamt av städerna och kommunerna i Nyland, men efter att ansvaret för att organisera social- och hälsovården flyttar från kommunerna till välfärdsområdena, så blir istället välfärdsområdena de nya ägarna.

Stämman har högsta makten

De nya ägarna är alltså fem till antalet: Mellersta Nylands, Västra Nylands och Östra Nylands välfärdsområde och Vanda-Kervo välfärdsområde samt Helsingfors stad.

Den högsta beslutande makten ska vara en stämma med fem medlemmar. En medlem representerar ett område, och rösträtten fördelas enligt områdenas invånarantal. Det innebär alltså att Helsingfors representant har den tyngsta rösten.

Stämman ska

HUS-sammanslutningen kommer också att ha en styrelse med 17 medlemmar. Styrelsen har hand om sammanslutningens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Det är medlemmarna i HUS-sammanslutningen som nominerar kandidater till styrelsen

Styrelsemedlemmar per område

Helsingfors: 6

Västra Nyland: 4

Mellersta Nyland: 2

Vanda och Kervo: 2

Östra Nyland: 1

Dessutom väljs två medlemmar och ersättare för dem på förslag av Helsingfors universitet.

Stämman utser en av Helsingfors medlemmar till ordförande av styrelsen, medan vice ordförande är en medlem från Västra Nylands välfärdsområde.

Styrelsen ansvarar för:

En verkställande direktör ansvarar för den operativa ledningen av HUS-sammanslutningen.

För att modellen ska tas i bruk ska samtliga berörda områden godkänna den.

Artikeln korrigerades 20.4 runt klockan 8. Uppgifterna om hur styrelsens ordförande och vice ordförande utses är nu korrekta.

Tillägg 22.4 klockan 10.30: Välfärdsområdets beredningsdirektör Eliisa Anttila meddelade efter mötet att sex ledamöter var på plats i Ekenäs, två deltog i en distansmöteslokal i Obbnäs och de övriga på distans. Anttila säger att covid gjort att övergången till att närvara på mötena gått långsamt.