Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tarmo Martikainen föreslås bli välfärdsområdesdirektör i Egentliga Finland

Från 2022
Tarmo Martikainen.
Bildtext Arkivbild. Tarmo Martikainen ser ut att bli Egentliga Finlands nya välfärdsområdesdirektör.
Bild: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelse har valt att föreslå Tarmo Martikainen till direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde. Martikainen är just nu direktör för Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Sju personer kallades till en första intervju, och två personer valdes sedan till en andra intervju. Förutom Martikainen var det Jan-Johannes Tollet, direktör för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, som kallades till en andra intervju.

Styrelsemedlem Niklas Guseff (SFP) säger att både Martikainen och Tollet var mycket kompetenta kandidater med liknande bakgrundskunskaper. Båda är diplomingenjörer och har erfarenhet av ledarskap. Enligt Guseff föll valet ändå på Martikainen på grund av en helhetsbedömning som styrelsen gjorde, och på grund av han hade längre erfarenhet av ledarskap inom social- och hälsovårdssektorn.

En stor skillnad fanns ändå när det gällde kunskaperna i svenska, berättar Guseff.

– Martikainen är mycket kompetent kandidat och blir säkert en bra chef. Vi i styrelsen var kanske ändå inte helt av samma åsikt med tanke på de två kandidaternas språkkunskaper, då en av dem i praktiken var tvåspråkig och den andra inte uppnådde en sådan nivå som vi skulle önska.

Första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.
Bildtext Arkivbild. Niklas Guseff (SFP)
Bild: Arash Matin / Yle

Den nya direktörens kunskaper i svenska har varit en fråga som väckt mycket diskussion. Styrelsen beslutade slutligen att det inte skulle ställas några formella språkkrav på den framtida direktören, och enligt annonsen skulle direktören ha "flytande praktiska kunskaper i finska, svenska och engelska".

– De farhågor jag hade i och med att vi inte ställde några formella krav besannades nog, då vi valde en kandidat som inte uppfyller de språkkunskaper som krävs, säger Guseff.

I rekryteringsprocessen utsågs en grupp vars uppgift var att testa de sökandes praktiska kunskaper i svenska. Guseff var själv en del av gruppen, och berättar att det framför allt handlade om diskussionsuppgifter. I den nya direktörens avtal kommer det inkluderas en klausul där det slås fast att han genast måste inleda studier i svenska.

– Martikainen har ett genuint intresse för svenskan och jag hoppas att han snabbt kan utvecklas på den fronten. Jag är ändå orolig för vilken signal det här ger när vi anställer andra chefer inom välfärdsområdet. De vackra orden som gäller svenskan är bara teater - när det kommer till kritan verkar inte svenskan vara så viktig, säger Guseff.

Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir ny direktör för välfärdsområdet den 27 april. Tanken är att den nya direktören ska inleda sitt arbete den 15 augusti 2022.

Diskussion om artikeln