Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bro kunde ersätta Skåldöfärjan i Ekenäs – staten menar allvar: "Inte gör vi en vägplan för skojs skull"

Från 2022
Uppdaterad 20.04.2022 13:34.
En färja som kör bilar över vatten.
Bildtext Ett nytt förslag på vägplan för Baggövägen kan presenteras för allmänheten om ett år.
Bild: Marica Hildén / Yle

Planerna på att ersätta Skåldöfärjan med en bro tar ett steg framåt. Nu är en ny vägplan under arbete. Planen ska bland annat resultera i en noggrannare kostnadsberäkning.

Det är statliga närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland som utarbetar en vägplan där Baggövägen förbättras genom att färjan till Skåldö ersätts med en bro.

Planeringen ska komma igång under våren, berättar projektchefen Mari Ahonen vid NTM-centralen.

En halv kilometer lång bro

Terrängen på platsen ska undersökas och undersökningarna ligger sedan som grund för själva vägplanen. Arbetet med planen inleds efter sommarsemestrarna.

Ahonen tror att en vägplan kan presenteras för allmänheten redan om ett år, våren 2023.

En av de viktigaste sakerna som vägplanen ska innehålla är en noggrannare beräkning över vad brobygget skulle kosta.

Bro har planerats i många omgångar

Det är inte första gången staten gör upp planer för att ersätta Skåldöfärjan med en bro. I början av 2000-talet presenterades en allmän plan och en miljökonsekvensbedömning. Då gick broprojektet inte vidare.

År 2019 visade Trafikledsverkets undersökning att en bro till Skåldö skulle betala tillbaka sig på tio år eftersom det också kostar en hel del att köra färjan mellan fastlandet och Skåldö. Då uppskattades priset på en bro vara totalt 21 miljoner euro.

Ett steg framåt

Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl säger att vägplanen som nu ska göras upp kan användas ifall frågan att bygga en bro blir aktuell i framtiden.

Enligt Gröndahl görs planen på sätt och vis för att läggas på hyllan men den lägger också en grund för vidare undersökningar, till exempel hurdana konsekvenser en bro skulle ha för Skåldö och dem som bor där.

Gröndahl har på det viset rätt att det ännu inte finns några pengar reserverade för ett brobygge till Skåldö. Projektet finns inte heller med i Trafikledsverket nationella planprogram.

Men enligt undersökningen från 2019 skulle en bro till Skåldö vara den klart lönsammaste av de nio broinvesteringarna som då granskades.

Det är därför Mari Ahonen på NTM-centralen utgår ifrån att om planeringen framskrider så kan det hända att projektet får investeringspengar i framtiden – förutsatt att byggkostnaderna inte växer allt för mycket.

– Att utarbeta en vägplan kostar ganska mycket, så inte gör vi en sådan för skojs skull, säger hon och uppskattar att vägplanen kommer kosta några hundra tusen euro.

Att en vägplan för Baggövägen nu görs kan med andra ord tolkas som en positiv signal, även om vägen ännu är lång innan färjan mellan fastlandet och Skåldö i praktiken kan ersättas av en ny bro.

Tidningen Etelä-Uusimaa var först med nyheten.

Artikeln uppdaterades med en faktaruta och mera information av Ahonen och Gröndahl den 20.4 klockan 13.34.

Diskussion om artikeln