Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De finländare som flyttar utomlands ska beskattas, men ingen vet ännu hur

Uppdaterad 25.04.2022 17:03.
Skatteparadis
Bild: Mostphotos

Regeringen planerar en skatt för personer som flyttar från Finland,trots att Finansministeriet redan för två år sedan kom till att en sådan skatt inte lönar sig. Nu är allt oklart, och det sägs försvåra rekryteringen av utlänningar till finländska bolag.

Först hette skatten utflyttningsskatt. Under beredningens gång har skatten bytt namn till värdeökningsskatt, men det handlar fortfarande om samma skatt.

Tanken är att hindra finländare från att smita undan skatter i Finland genom att flytta utomlands.

I dagens läge kan en finländare som äger till exempel aktier flytta till ett skatteparadis, bo där i minst ett halvt år, och efter det sälja sina aktier utan att behöva betala skatt i Finland på värdeökningen.

Bland annat Finnwatch har kommit till att finländare med höga kapitalinkomster är mer benägna än andra att flytta till länder med låga eller inga skatter på realisationsvinst.

I framtiden är det tänkt att Finland ska kunna beskatta sådan värdeökning som har skett medan en person har bott i landet.

Finansministeriet vill inte ha skatten

Finansministeriet utredde hur en sådan skatt kunde fungera år 2020. Ministeriet kom till att det visserligen skulle vara möjligt att införa en sådan skatt, men att modellen är så problematisk att det inte finns anledning att införa den.

Finansministeriet påpekade att vårt skattesystem skulle bli ännu mera komplicerat än det är idag. Det blir också mycket utmanande för myndigheter att inhämta all den information som krävs för att få en sådan skatt att fungera.

Enligt utredningen skadar skatten Finlands konkurrenskraft, intresset för investeringar, inflyttningen, utvandringen och den ekonomiska effektiviteten. Samtidigt väntas nyttan bli marginell.

Bolaget Pricewaterhousecoopers räknar med att skatten kan bringa in allt från ingen vinst alls till en summa på 25 miljoner euro per år. Det är inte mycket för en skatt som kräver en omfattande administration.

Regeringen kommer att införa skatten, men ingen vet hurdan den blir

Under hösten 2021 beslöt regeringen ändå i sina budgetförhandlingar att värdeökningsskatten ska tas i bruk. Många av regeringspartierna har stött en sådan skatt redan länge.

Minna Upola som är konsultativ tjänsteman på Finansministeriet säger att ministeriet redan har inlett arbetet med utkastet till regeringens proposition.

– Utkastet kommer att gå på remissrunda i juni eller juli. Regeringspropositionen kommer att ges till riksdagen under hösten. Lagen kommer att träda i kraft 2023.

Arbetet går ändå lite trögt för tillfället. Orsaken är att inte ens tjänstemännen har någon klar bild av hur lagen ska se ut.

Då Finansministeriets beredning kom till att skatten inte lönar sig kan den bara delvis fungera som en grund för lagen.

– Tjänstemannautredningen har utrett rättsläget som inte har förändrats. Det finns delar som ännu är valida. De delar kan vi utgå ifrån även om utredningen inte rekommenderade att skatten ska tas i bruk, säger Minna Upola.

I övrigt är ministeriets lagberedare beroende av vad politikerna vill med lagen. Minna Upola vill därför inte ta ställning till några detaljer.

– För detaljerna behöver vi styrning från den politiska nivån.

Finansminister Annika Saarikkos specialmedarbetare Tuomas Vanhanen meddelar att det ännu inte finns något att säga om lagens innehåll. Det betyder att det mesta är oklart.

Vad ska beskattas?

Osäkerheten irriterar bland Finlands näringsliv EK. Lauri Lehmusoja som är skatteexpert på EK räknar upp en lång lista på frågor han gärna skulle ha svar på.

– Vad kommer att vara den lägsta gränsen för egendom som omfattas av skatten? Talar vi om miljonförmögenheter eller tiotusentals euro eller något där emellan?

– Begränsas den till folk som flyttar utomlands för att undvika skatter, ifall man vill definiera det på något sätt?

– Kan man tvingas betala skatten även om man aldrig säljer sin egendom efter att man flyttat från landet?

– Hurdan egendom ska omfattas av skatten?

Den sista frågan hör till dem som gör skatten komplicerad.

Lauri Lehmusoja utgår från att skatten främst kan komma att omfatta aktiesparande, placeringsfonder och till exempel aktier i ett familjeföretag eller ett eget företag.

Minna Upola påpekar att skatten också kan komma att omfatta fastigheter. Allt är oklart i detta skede.

Mera byråkrati

Martin Paasi som är sparekonom på placeringsbolaget Nordnet tycker att en sådan skatt skulle bli alltför komplicerad.

Han påpekar att en person som flyttar från Finland kan ha många olika typer av egendom.

- Kanske äger man en liten andel i en kompis uppstartföretag. Kanske äger man ett sommarställe. Sannolikt säljer man sitt egentliga hem. Sedan kan man äga en värdepappersportfölj.

Någon borde värdera alla dessa tillgångar vid den tidpunkt då man flyttar utomlands. Här ser Martin Paasi många utmaningar.

– Det är lättare att värdera en värdepappersportfölj, men inte att sätta ett värde på en skogsplätt eller ett uppstartbolag. Någon vis person vid skatteverket borde också klara av att värdera sommarstället. Åker hen ut med motorbåt och inspekterar holmar i skärgården, eller använder skatteverket en schablonmässig skatt enligt en formel? Det kan vara svårt att värdera ett sommarställe som aldrig har sålts.

– Sedan ska informationen sparas och man måste följa upp när den ifrågavarande personen säljer av sin egendom. Då tillfaller en skatt på värdeökningen från det att man har skaffat sig sin egendom tills det att man har flyttat ut ur landet Finland.

Han ser också att det blir komplicerat att hantera skatten.

– Det är också oklart hur det går om tillgången är mindre värd då den säljs än vid utflytt. Om man säljer sina tillgångar på förlust kan det hända att man måste betala en skatt till finska staten. Skatten blir både rörig och svår.

Martin Paasi sparar inte på kritiken när han tänker på att en så komplicera skatt ska införas även om det är oklart om den verkligen ger staten några inkomster.

– Antagligen kostar det mera att upprätthålla hela det här systemet än vad skatten hämtar in. Andra länder som har funderat på samma sak har kommit till att skatten är så idiotisk att det inte är någon idé med den.

Osäkerheten är ett problem

Samtidigt är det värt att minnas att skatten inte behöver bli så här omfattande. I ett läge där alla viktiga detaljer saknas är det svårt att bedöma hur den kommer att fungera i praktiken.

Men Lauri Lehmusoja från EK säger att redan osäkerheten är ett problem i sig.

– En betydande fråga som för tillfället påverkar företagen är hur personer som flyttar hit från andra länder kommer att beskattas efter några år i Finland.

Enligt honom märker företag som försöker rekrytera till exempel utländska experter och nyckelpersoner redan av det här.

– Läget är besvärligt då vi inte i det här skedet vet hur lagen kommer att se ut när den träder i kraft.

Det enda Minna Upola kan göra är att hänvisa till Finansministeriets utredning från år 2020.

– Tanken var att tillämpa skatten på allmänt skattskyldiga i Finland. Frågan är hur lång tid man måste ha bott i Finland för att det ska vara skäligt att man måste betala en sådan här skatt. I Finansministeriets utredning utgick man från att skatten skulle gälla personer som har varit allmänt skattskyldiga i Finland under fem av de senaste tio åren, säger hon.

Speciellt om det visar sig att lagen inte blir värst sträng kan den skadliga effekten vara större nu än efter att lagen har trätt i kraft.

– Så kan man till och med säga. För tillfället finns det en risk att värdeökningar som har skett utomlands i framtiden kommer att beskattas av Finland. Även om lagen inte visar sig drabba personer som kommer till Finland för att arbeta beaktar en försiktig aktör risken redan nu, säger Lauri Lehmusoja.