Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Utmanande och ensamt under pandemin" – nya studerande i Ekenäs behöver närstudier för att få vänner och sammanhållning

Från 2022
Uppdaterad 03.05.2022 06:25.
En ung kvinna framför en poster där det står Sustainable Coastal Management. Runt postern finns det flaggor från flera olika länder.
Bildtext Hanna Tsyvinskaya hann vara några månader på Novia i Ekenäs innan det blev distansstudier. Flera av studiekompisarna har hon aldrig träffat eftersom de inte kunnat ta sig till Finland under coronapandemin.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Hybridstudier, det vill säga en kombination av närstudier och distansstudier, ser ut att bli det nya normala vid yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

Nu under våren är det hybridstudier som gäller vid Novia i Ekenäs och de studerande kan ofta själva välja studieform.

Hilda Kataikko från Kyrkslätt går andra året i Novia och studerar till byggnadsingenjör. Hon tycker att det fungerar bra och deltar själv både i när- och distansstudier.

– Jag tycker om att vara plats och tycker att man lär sig ganska bra då. Men om det finns ett ämne med enbart teori som man kan läsa efteråt så väljer jag kanske distans.

När hon tidigare under våren insjuknade i corona kunde hon följa med alla kurser på distans och höll samma studietakt som de andra studerandena tack vare distansmöjligheten.

Två unga män och en ung kvinna inomhus.
Bildtext Från vänster Sakarias Lindholm, Miki Heikkinen och Hilda Kataikko studerar andra året till byggnadsingenjör vid Novia i Ekenäs. De har två år kvar av studierna.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Towe Andersson som är lektor i byggnadsteknik säger att distans- och hybridstudier kräver mycket av lärarna.

– Det kräver att man verkligen är lika duktig på att se dem som är på distans som dem som är på plats i skolan.

Andersson säger att det är viktigt att våga ställa krav på dem som är på distans.

Det är viktigt att jag lär känna mina studerande och att de lär känna varandra

Towe Andersson, lektor i byggnadsteknik

– Det är inte så att man knäpper på en tv-show utan jag kräver samma om du är hemma som om du är i klassen. Med den inställningen är det kanske inte så stor skillnad var du befinner dig.

Utgångspunkten för framtiden är att studerandena de första åren deltar mer i närstudier och att de mot slutet av studierna har större möjlighet att studera på distans. På de viset lär studerandena och lärarna känna varandra.

– Ju yngre och ju mera i början av studierna du är desto viktigare är nätverkandet på plats. Det är viktigt att jag lär känna mina studerande och att de lär känna varandra, betonar Towe Andersson.

Tungt på distans

Miki Heikkinen från Karis studerar andra året till byggnadsingenjör. Då han inledde sina studier höstterminen 2020 fick studerandena vara på plats i Novias campus i Ekenäs.

Men efter årsskiftet, i början av år 2021 då coronapandemin förvärrades, blev det distansstudier. Samma sak gällde under början av det här året.

– Det var nog tungt, men man kan inte göra något åt det.

Han säger att det faktum att han förutom gymnasiestudier också har yrkesutbildning sedan förr har gjort att han har haft lättare att följa med också kurserna på distans.

Sakarias Lindholm från Esbo är kurskamrat med Heikkinen. Lindholm säger att distansstudierna känns lite jobbigare för honom eftersom han inte har tidigare yrkesstudier utan är student.

– Emellanåt känns det att jag hänger efter de andra.

Studerande i ett klassrum och på distans via en skärm.
Bildtext Hybridstudier har blivit vardag i Novias klassrum i Ekenäs. En del av studerandena är på plats och en del deltar i föreläsningarna på distans.
Bild: Towe Andersson / Novia

Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs har kring 200 studerande.

Ingenjörsutbildningen och den internationella utbildningen Sustainable Coastal Management är mest populära.

Den engelskspråkiga utbildningen Sustainable Coastal Management lockar studerande från hela världen, främst Asien, Afrika och Europa.

Vi såg inte varandra och träffades enbart på distans och också fältstudierna inhiberades. Det var ganska utmanande och ganska ensamt eftersom jag är en social person

Hanna Tsyvinskaya, studerande vid Novia

Hanna Tsyvinskaya från Belarus är en av studerandena som efter två år vid Novia i Ekenäs nu siktar in sig på fortsatta magisterstudier vid Göteborgs universitet i Sverige.

Tsyvinskaya började också på Novia hösten 2020 då det var möjligt för de nya studerandena att vara på plats och ställe på Novia och träffa varandra.

– Sedan stängdes allt ner och allt blev på distans. Vi såg inte varandra och träffades enbart på distans och också fältstudierna inhiberades. Det var ganska utmanande och ganska ensamt eftersom jag är en social person.

Ibland då Novias campus var öppet gick Hanna Tsyvinskaya dit och det kunde hända att hon var så gott som ensam i byggnaden.

– En del studerande träffade jag överhuvudtaget inte eftersom de inte kunde komma till Finland. De var i Spanien eller Polen. Vissa träffade jag i början av studierna och sedan när det blev distansstudier sågs vi inte längre.

Hanna Tsyvinskaya har bott i studentbostäderna som ligger ett stenkast från Novias campusområde och också där var det tomt under de värsta tiderna av pandemin.

Omöjligt för studerande att komma till Finland

Stefan Heinänen är utbildningsledare för Sustainable Coastal Management på kandidatnivå och för Natural Resources Management på magisternivå.

Han medger att det har varit utmanande att ordna en utbildning med studerande från runt om i världen på distans.

Förutom egna studerande så har den engelskspråkiga utbildningen vid Novia i Ekenäs också tagit emot internationella utbytesstuderande under hela pandemin.

På grund av coronarestriktionerna har en del av studerandena inte kunnat komma till Finland utan varit tvungna att studera helt på distans från sina hemländer.

För amerikanska studerande blev det på grund av tidsskillnaden så gott som omöjligt, medan det för asiatiska, afrikanska och europeiska studerande har varit möjligt att delta på distans.

Man upplever inte samma sak online som om man är ute i en båt och tar bottenprover och får röra och känna på fiskar och andra djur. På sådana kurser är det en stor fördel att vara på plats och jag hoppas att vi i framtiden kan vara det

Stefan Heinänen, utbildningsledare för Sustainable Coastal Management

En del studerande har valt att ta paus och skjuta fram sina studier så att de kan vara på plats i Ekenäs för närstudier.

Det går bra att ha teoretiska kurser på distans. Eftersom de på Sustainable Coastal Management studerar till miljöplanerare är det också viktigt att kunna ha undervisning ute och röra sig i naturen.

Till exempel på en fältkurs i Tvärminne var hälften av studerandena med på distans.

– Man upplever inte samma sak online som om man är ute i en båt och tar bottenprover och får röra och känna på fiskar och andra djur. På sådana kurser är det en stor fördel att vara på plats och jag hoppas att vi i framtiden kan vara det.

Stefan Heinänen säger att distansundervisningen kräver mera av lärare och att ha individuella möten med dem som är på distans så att de blir sedda.

– Det är lätt att glömma någon som är online och kanske har kameran avstängd.

Stefan Heinänen hoppas att alla nya studerande ska kunna vara på plats då höstterminen inleds.

– På hösten har vi alla våra fältkurser och då skapar man en väldigt bra sammanhållning och får vänner för livet.

Vi hade bra utrustning och en it-sida som snabbt försåg oss med det vi behövde så att övergången gick bra

lektor Taina Sjöholm om övergången till distansstudier våren 2020

Taina Sjöholm är lektor i matematik och Novias digipedagogiska koordinator. Då många utbildningsinstanser blev tagna på sängen av den snabba övergången till distansstudier våren 2020 så var Novia i en bättre sits.

– Vi hade övat en tid före det och hunnit ha hybrid med våra studerande. Vi hade bra utrustning och en it-sida som snabbt försåg oss med det vi behövde så att övergången gick bra.

Sjöholm är nöjd med hur distansstudierna har fungerat. När det är närstudier så har studerandena också alltid möjlighet att följa med på distans.

Oro för nya studerande

Hon säger att det inom de grupper som redan har hunnit bilda en sammanhållning fungerar bra med hybridstudier.

– Oron kommer för dem som just har inlett sina studier och ännu inte känner varandra. Där är vi lite oroliga.

Sjöholm berättar att de nu jobbar med olika projekt för att stärka sammanhållningen bland de studerande.

Två kvinnor och en man utomhus utanför en skolbyggnad.
Bildtext Från vänster Towe Andersson, Taina Sjöholm och Stefan Heinänen som alla tre jobbar vid yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Också Towe Andersson är orolig över att vissa ungdomar har blivit isolerade på grund av distansstudier.

– Vi har ungdomar som inte har blivit sedda på samma sätt som de skulle ha blivit om de hade varit i skolan och det är en jättestor nackdel och utmaning.

Andersson säger att det inte enbart gäller i skolan utan i hela samhället att vi måste se varandra.

Det gör det möjligt att sitta i Vasa, Torneå eller Vanda och delta i undervisningen och kombinera det med att du har jobb och familj

lektor Towe Andersson om nya distanskurser för personer i arbetslivet

Ungdomarna har också lärt sig helt nya arbetsmetoder via distansundervisningen och Andersson säger att det kan vara en styrka när de kommer ut i arbetslivet.

– Jag vet att vi sänder ut ungdomar som har en otroligt bra förmåga att jobba på distans och styra sitt eget arbete och det är ju en stark fördel.

Novia erbjuder också vissa fortbildningar endast på distans och de utbildningarna riktar sig till personer i arbetslivet.

– Det gör det möjligt att sitta i Vasa, Torneå eller Vanda och delta i undervisningen och kombinera det med att du har jobb och familj. Det hade aldrig fungerat om man hade varit tvungen att resa hundratals kilometer en eller två gånger i veckan, säger Towe Andersson.

En skolbyggnad i vitt, på byggnaden står det yrkeshögskolan Novia.
Bildtext Novias campus ligger vid Raseborgsvägen i Ekenäs.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

De nya fortbildningskurserna på distans inom teknik och bioekonomi, som erbjuds via öppna yrkeshögskolan, är också något som Eva Sandberg-Kilpi lyfter fram. Hon är prefekt för institutionen för bioekonomi i Raseborg och prorektor med ansvar för utbildningskoordinering och utveckling av utbildning.

Fortbildningskurserna ger Novia ett helt nytt ben att stå på och lockar en helt ny grupp av studerande.

– Det är också ett helt nytt sätt att öppna upp för yrkeshögskolestudier i fall man känner för att börja studera.

Skogsbruket lockar inte trots goda jobbutsikter

Novia i Ekenäs erbjuder studier inom bioekonomi och teknik.

Inom tekniken har Novia utbildning inom byggnads- och samhällsteknik, byggmästarutbildning och vvs-utbildning.

Inom bioekonomi finns det förutom den engelskspråkiga miljöutbildningen också skogsbruks- och agrologutbildning.

– För tillfället lockar skogsbruksutbildningen minst studerande. Det är lite kontroversiellt i och med att det finns ett otroligt behov av arbetskraft. Vi vet att de kommer att få jobb och en del får jobb innan de ens är färdiga, säger Eva Sandberg-Kilpi.

Det finns lediga platser inom både skogsbruks- och agrologutbildningarna och Sandberg-Kilpi säger att de kommer att ha en andra ansökningsrunda.

– Egentligen ryms det fler studerande till alla utbildningar som vi har här.

Novia i Ekenäs har nyligen minskat på kvadratmetrarna de använder sig av vid campus i Ekenäs, men de har ännu bra med plats och klassrummen är stora och luftiga.

– Jag tycker att det är ganska optimalt som vi har det, säger Sandberg-Kilpi.

Ungdomarna blir sedda i liten enhet

Novias yrkeshögskoleutbildning i Ekenäs lockar studerande från hela Svenskfinland och Åland, men största delen av studerandena kommer från södra Finland.

Styrkan är, enligt Towe Andersson, att ungdomarna blir sedda.

– De får handledning och det finns någon som bryr sig på riktigt om vart de är på väg också efter att studierna är klara.

För att locka nya studerande är den goda utbildningen den bästa marknadsföringen, säger Eva Sandberg-Kilpi.

– Det bästa är att vi har nöjda studerande som berättar för sina kompisar.

Diskussion om artikeln