Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeås vårdbygge växer och blir över 11 miljoner dyrare än planerat

Uppdaterad 25.04.2022 07:06.
Sjundeå svenska skola och Sjundeå hvc
Bildtext Det nya vårdcentret ska finnas där den svenska skolan nu finns (byggnaden till vänster), intill den nuvarande hälsovårdscentralen (byggaden till höger)
Bild: Veronica Montén / Yle

Vårdcentret i Sjundeå blir betydligt dyrare än tänkt. Prislappen för projektet har stigit från 14 miljoner euro till 25,5 miljoner på ett år.

Sjundeå behöver ett större vårdcenter än kommunen räknat med.

Det har visat sig att den tidigare planen inte är optimal med tanke på användarnas behov.

En del av förändringarna som nu behövs kan göras utan att tänja på kvadratmetrarna medan andra kräver att den totala ytan växer.

Under planeringen har vårdcentret därför vuxit med över 700 kvadratmeter - från 4784 till 5558 kvadratmeter.

Skolhus i Sjundeå
Bildtext Sjundeå svenska skola flyttar in i nya lokaler hösten 2022 och då blir området ledigt för vårdcentret.
Bild: Veronica Montén / Yle

Större rum för Ara-stöd

Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (Ara) har nya anvisningar, som också gör att bygget blir större än tänkt.

Sjundeå hoppas att projektet ska få ett så kallat Ara-stöd.

Ara kräver numera att bostäder vid en viss typ vårdboende för äldre ska vara minst 30 kvadratmeter. Tidigare var kravet minst 25 kvadratmeter.

Ansökan till Ara ska vara inne senast den 30 april. I ansökan ska kommunen bifoga ett utlåtande från välfärdsområdet.

Godkänt i nämnden

Tekniska nämnden beslutade den 19 april godkänna den nya planen för rumsindelningen och ge grönt ljus för den uppdaterade projektplan.

Förslaget till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige är att politikerna godkänner projektets slutsumma på 25,5 miljoner.

De färska kalkylerna utgår från att det nya vårdcentret byggs i trä.

Sliten hvc-byggnad i Sjundeå.
Bildtext Den gamla hälsovårdscentralen är i dåligt skick.
Bild: Veronica Montén / Yle

Välfärdsområdet som hyresgäst

Eftersom kommunen snart inte längre ansvarar för vården är planen att välfärdsområdet hyr byggnaden.

Det finns ett beslut på att välfärdsområdena hyr lokaler av kommunerna under en övergångsperiod på minst tre år.

14 miljoner blev 25,5 miljoner

Fösta gången kommunfullmäktige godkände investeringen för vårdcentret var för ett år sedan - då låg summan på högst 14 miljoner euro.

Beslutet togs då efter omröstning.

Det fanns politiker som tyckte att kommunen tar en för stor ekonomisk risk. De påpekade att det inte finns några garantier för att välfärdsområdet verkligen vill hyra de nya lokalerna.

Placeras på tidigare skolfastighet

Orsaken till att Sjundeå behöver en ny vårdcentral är att den nuvarande är i så dåligt skick

Den nya vårdbyggnaden planeras där Sjundeå svenska skola finns i dag. Platsen blir ledig i höst när skolan flyttar in i ett nybyggt skolcenter väster om Sjundeåvägen.

De nyaste delarna av skolhuset ska bli en del av vårdcentret.

Kostnaderna för att riva ner gamla byggnader på området uppgår till 1 miljon euro. Den summan ingår i den totala summan på 25,5 miljoner.

I november 2020 beviljade Social- och hälsovårdsministeriet Sjundeå undantagslov för vårdbygget. Kommunen blir nu tvungen att ansöka om ett nytt undantagslov eftersom planerna har vuxit.