Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm föreslås skjuta till pengar för att få en ny Kvevlaxkorsning

Från 2022
Korsning i Kvevlax
Bildtext Planen är att flytta korsningen längre mot Vasa.
Bild: Yle/Chanette Härus

Korsholm vill visa att man verkligen behöver få till stånd en ny korsning i Kvevlax. Det föreslås kommunen göra genom att meddela staten att man deltar i kostnaderna.

Under senare år har fullmäktige i Korsholm behandlat flera motioner som gällt förbättringar av riksväg 8–korsningen i Kvevlax centrum.

Kvevlaxkorsningen finns inte med i statens investeringsprogram för perioden fram till år 2029 och kommunen vill nu göra mera för att ändra på den saken.

Därför var förslaget för samhällsbyggnadsutskottet på onsdag kväll att kommunen meddelar NTM-centralen att man ställer sig positivt till att vara med och finansiera en vägplan för en ny korsning.

Man vill också understryka att en fungerande korsning är en förutsättning för att det snabbt växande Kvevlaxområdet ska kunna utvecklas.

"Måste vara proaktiva"

- Korsningen har ju diskuterats många gånger. Vi har testat olika alternativ och det finns en enda lösning som staten godkänner, vilket är en planskild korsning, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Kenth Nedergård (SFP).

- Det nya här är att vi måste vara proaktiva för att få något att hända, inte bara vänta på att staten gör något. Tydligaste sättet vi kan göra det på är att meddela att vi deltar i kostnaderna för vägplanen.

Utskottets beslut går nu till kommunstyrelsen.

Nedergård säger att det dels handlar om att äntligen lösa korsningsfrågan och dels att man ska kunna gå vidare med detaljplanen för området.

- Det planeras ett mer kommersiellt centrum i anslutning till korsningsområdet.

I första hand handlar det alltså om att delfinansiera en vägplan för korsningsområdet.

- Sen får vi väl också vara medfinansiärer vid fortsatta åtgärder, säger Nedergård.

Förhoppningen är att kunna bygga den nya planskilda korsningen lite längre mot Vasa än nuvarande korsning. Den nya planskilda korsningen skulle placeras i trakterna där Herrgårdsbacksvägen ansluter till riksvägen.

Diskussion om artikeln