Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibboborna kan slänga sina munskydd men det kan inte Lovisaborna – det här gäller i Östnyland

Från 2022
Personer promenerar med munskydd på Mellangatan i Borgå.
Bildtext THL har lättat på munskyddsrekommendationerna, men många väljer ännu att använda munskydd i sociala situationer.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Lovisa och Lappträsk har tagit en restriktivare linje då det kommer till användningen av munskydd, medan Sibbo luckrar upp reglerna. Borgå velar ännu.

Före påsk kom Institutet för hälsa och välfärd THL ut med nya rekommendationer för användningen av munskydd.

Men i sista hand är det kommunerna och städerna som fortfarande har sista ordet gällande reglerna i sina lokaler. Vi redde ut vad som gäller i Östnyland.

Restriktivare linje i öst

Lovisa stad och Lappträsk kommun publicerade på onsdagen en klar och tydliga lista över när invånarna ska använda munskydd. Kommunerna har helt tydligt tagit en mera restriktiv linje än den som THL rekommenderar.

Munskydden ska fortsättningsvis användas i daghem och skolor, åtminstone fram till den första maj då alla i årskurs ett till sex och inom småbarnspedagogiken kan lämna bort dem. Om man så önskar får man fortsättningsvis använda munskydd och vid behov får man munskydd från skolan.

Personer stiger av och på en buss på Borgå torg.
Bildtext Helsingforsregionens trafik HRT har meddelat att den starka rekommendationen om att använda munskydd i kollektivtrafiken upphör.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Munskydd rekommenderas fortsättningsvis efter den första maj i klass sju till nio och i gymnasiet.

Är du över 12 år och och vistas inomhus i lokaler där det är svårt att undvika nära kontakter ska du också använda munskydd. Samma gäller i fullsatta bussar och om du besöker hälsovårdscentralen, oberoende hur mycket eller lite vaccin du har fått.

Sibboskolorna slipper munskydden

Sibbo kommun har bestämt sig för att följa THL:s linje och tillåter Sibboborna att slänga munskydden i många situationer.

– I skolorna och inom dagvården behövs inte munskydden mera. Var och en får ändå välja själv om de vill använda dem, säger Leena Kokko som är direktör för social- och hälsovårdsväsendet.

De nya reglerna har gällt sedan efter påskhelgen.

Skyltar i en restaurang som påminner om att bara komma in om du är frisk och använder munskydd.
Bildtext Många restauranger påminner ännu om munskyddet vid ingången.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Social- och hälsovårdspersonalen ska ännu använda munskydd i klientkontakter.

Också i Sibbo rekommenderas det ändå att munskydd används i situationer och på ställen där det finns mycket människor och det är trångt.

Borgå beslutar under fredagen

Borgå ligger alltså mellan Sibbo som inte längre kräver munskydd i skolorna och Lovisa som bestämt sig för att hålla fast vid kravet. Under fredagen (21.4) ska Borgå stad fatta beslut om sina munskyddsriktlinjer.

Jeff Westerlund som är ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar kan ännu inte säga vad staden kommer att fatta för ett beslut, men han är fortsättningsvis orolig över coronasituationen i Borgå.

– Jag har svårt att förstå den munskyddsfria linjen eftersom situationen inte blivit bättre.

Coronaläget är exempelvis fortfarande dåligt på bäddavdelningen i Näse där 25 patienter insjuknat. Också inom stadens personal är många sjuka.

En försäljare i Sokos i Borgå.
Bildtext Vid varuhuset Sokos i Borgå har försäljarna från och med den här veckan fått bestämma själv om de vill ha munskyddet på eller inte.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Han lyfter fram att skolor är väldigt annorlunda platser än exempelvis matbutiker. Upp till trettio elever sitter nära varandra hela dagen och kan smitta varandra.

Eleverna blir inte i allmänhet allvarligt sjuka men sprider speciellt omikronvarianten vidare till sin omgivning.

– Jag tycker att vi den här våren ännu skulle kunna göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen. Men vi får se vilken linje staden tar, säger Westerlund.

Sedan THL:s nya rekommendation kom strax innan påsk har användningen av munskydd i butikerna minskat betydligt. Det har bland annat köpman Marko Kindstedt vid Citymarket i Borgå märkt.

– En del kunder använder fortfarande, men genast medierna skrev om att rekommendationen för att använda munskydd på allmänna platser kommer att lyftas så märktes en förändring, säger Kindstedt.

Ingången till Citymarket i Borgå med skyltar som påminner om handhygien och munskydd.
Bildtext Köpmannen Marko Kindstedt följer Borgås direktiv då det gäller användningen av munskydd i hans affär.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Som köpman följer han Borgå stads anvisningar och i hans butik finns fortfarande skyltar som uppmanar att använda munskydd och desinficera händerna. Också personalen använder ännu munskydd.

– Jag hoppas vi går mot normala tider. Men samtidigt måste man vara ödmjuk mot den här sjukdomen och vara försiktig.