Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I sommar kan du kolla hur havet mår i Hangö – mätboj utanför Plagen och snorklingsstig i Kolaviken

Från 2022
Simhus, strand, hav och en karusell i vattnet.
Bildtext Utanför Plagens badstrand kommer Tvärminne zoologiska station att sätta ut en boj som mäter allt möjligt som berättar om hur havet mår.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Tvärminne zoologiska station fyller 120 år och vill utöka sin informationsverksamhet om havet till glädje för både badare och forskare.

Mätbojen utanför Plagens badstrand kommer att rapportera om grunddata om havet vid Hangö udd i realtid. Den mäter hur temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet varierar i havet.

All info kommer att finnas tillgängligt på webben, men Tvärminne zoologiska station vill också placera ut en digital infotavla på stranden som visar alla uppgifter i realtid. Det ska också gå att läsa om undervattensmiljön i Kolaviken, om blåstångsbälten, sjögräsängar och andra växter och djur som är typiska för Hangö.

Snorklingsstig under vattenytan

Tvärminne zoologiska station vill också placera ut undervattensinfotavlor som går att nå genom att snorkla i de grundare delarna av Kolaviken.

Exakt hur många tavlor och var de ska placeras är ännu oklart. Det här projektet är tänkt att genomföras i sommar eller sommaren 2023.

Med de här infotavlorna både på Plagens strand och under vattenytan i Kolaviken vill Tvärminne zoologiska station inspirera människor att lära sig mera om den unika undervattensnaturen vid Hangö udd, står det i en anhållan som forskningskoordinator Joanna Norkko har sänt till tekniska nämnden i Hangö.

Nämnden beslöt (20.4) att ge markanvändningstillstånd för mätningsboj för i år och nästa år. Det blir sedan tjänstemännens sak att utreda var infotavlorna placeras. De som placeras under vattenytan får inte förorsaka risker för vattentrafiken och inte heller så att vattentrafiken kan förorsaka risker för de snorklare som betraktar infotavlorna.

Diskussion om artikeln