Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Allmänna rekommendationen om munskydd upphör i Egentliga Finland i dag - inga coronapatienter på intensiven i Åbo

Från 2022
Ett munskydd på marken i Stallörsparken i Ekenäs. Man ser lite byggnader i bakgrunden.
Bildtext Coronaläget har förbättrats och antalet patienter som behöver sjukhusvård har minskat i flera veckor.
Bild: Patric Ring / Yle

Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland beslöt vid sitt möte i dag att häva den allmänna rekommendationen om användning av munskydd.

Att häva rekommendationen om munskydd går i linje med tidigare beslut som fattats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och beslutet innehåller tre undantag.

Personer som är på väg på coronatest eller som är på väg till behandling av coronasmitta och som då rör sig i offentliga utrymmen inomhus eller i kollektivtrafiken ska fortsättningsvis bära munskydd. Det samma gäller personer som har symtom på infektion i de övre luftvägarna och måste röra sig utanför hemmet.

Också personer som vet att de har exponerats för coronaviruset och som inte kan undvika närkontakt med personer utanför hemmet, ska bära munskydd.

Personer med symtom rekommenderas i första hand hållas hemma ända tills symtomen upphört.

Personer som jobbar inom hälsovården rekommenderas fortfarande använda munskydd i följande situationer: på sjukhusen, hälsocentralerna och på mottagningarna, på serviceboenden som har heldygnsomsorg, på serviceenheter för personer med funktionsnedsättning, samt inom institutions- och hemvården som riktar sig till äldre personer eller till personer som tillhör någon riskgrupp.

Dessutom kan munskydd vid behov användas av personer som jobbar inom socialvården.

– Var och en kan enligt egen bedömning fortfarande använda munskydd, till exempel i sådana lokaler inomhus där det är svårt att undvika närkontakt med andra människor, säger infektionsläkare Harri Marttila vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) i ett pressmeddelande från sjukvårdsdistriktet.

Marttila påpekar att personer som är ovaccinerade och personer med risk för allvarlig coronasjukdom trots vaccination, kunde överväga att använda ett sådant munskydd som också skyddar användaren effektivt.

På arbetsplatserna kan det finnas mera ingående instruktioner som arbetsgivaren fattar beslut om.

Epidemin avmattas nu

Antalet fall där patienter vårdas med coronavirusinfektion på ÅUCS har minskat i fyra veckor. Det här beror på att epidemin håller på att mattas av, konstaterar ÅUCS i sitt pressmeddelande.
För närvarande vårdas 23 coronapatienter på ÅUCS. Av dessa är 17 intagna på grund av coronainfektion och hos sex patienter har covid-19 konstaterats utöver den egentliga orsaken som patienterna vårdas på sjukhus för.
På intensivvårdsavdelningen vårdas för närvarande inga coronapatienter.

Fortfarande förekommer det ändå rikligt med coronasjukdom hos äldre personer, både på vårdavdelningar inom primärvården och vid vissa vårdinstitutioner.

– I och med vårdstrejken har det gjorts färre coronatest och därför är incidenssiffrorna inte pålitliga just nu, men vår bedömning är att antalet fall av covid-19 håller på att minska, antar Marttila.

– Det hot som coronavirusepidemin utgjort för hälsovårdens bärkraft håller äntligen sakta på att minska, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Föli slopar munskyddsrekommendation i samband med sjukvårdsdistriktets nya riktlinjer

Också rekommendationen om munskydd i Åboregionens kollektivtrafik upphör. Munskydd kan i fortsättningen användas enligt eget övervägande.

I ett pressmeddelande riktar Föli ett tack till sina kunder för ansvarsfullt beteende under coronaåren och att de bidragit till att göra kollektivtrafiken mer säker genom att använda munskydd och handdesinfektionsmedel.

– Användningen av munskydd har haft en viktig roll för att alla resenärer har kunnat uppleva det tryggt att resa i kollektivtrafiken även under coronapandemin, skriver Föli i pressmeddelandet.

Diskussion om artikeln