Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Dramaturgen Anna Simberg samt bildkonstnärerna Tor Arne och Marjatta Hanhijoki prisas av Stina Krooks stiftelse

Anna Simberg.
Bildtext Anna Simberg hör till dem som premieras av Stina Krooks Stiftelse.
Bild: Yle/Anna Ruda

Stina Krooks stiftelse beviljar sammanlagt 238 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

I år beviljar stiftelsen totalt tre hederspris om 16 000 euro.

Hedersprisen delas ut till dramaturgen Anna Simberg och bildkonstnärerna Tor Arne och Marjatta Hanhijoki.

Mångsidig dramaturg med djup och bred kunskap om fältet

I prismotiveringen lyfter man bl.a. fram Anna Simbergs exceptionellt breda kunnande inom teaterfältet:

”Under sin långa, mångsidiga karriär som dramaturg och dramatiker har Simberg varit produktiv som få inom det finländska teaterfältet. Hon har jobbat på alla de finlandssvenska teatrarna och med de flesta inom branschen. Utöver det har hon själv skrivit pjäser, gjort otaliga översättningar till och från de bägge inhemska språken och också regisserat föreställningar.

Via bl.a. sin mångåriga verksamhet inom dramatikerorganisationen Labbet r.f. har hon på ett ambitiöst och betydande sätt bidragit till den finlandssvenska dramatikens utveckling. Hon har också aktivt engagerat sig i jämställdhetsfrågor vilket har lett till omfattande och strukturella förändringar inom arbetskulturen på teatrarna. År 2017 utnämndes hon av branschen till Årets dramaturg.”

Hederspris till bildkonstnärerna Tor Arne och Marjatta Hanhijoki

Bildkonstnären Tor Arnes karriär som verksam konstnär sträcker sig över mer än ett halvt sekel, och under den tidsperioden har Arne utvecklat en lätt igenkännbar, egen stil som är osedvanligt mjuk och lockande.

I Arnes abstrakta oljemålningar kan landskap ibland anas, men det centrala i dem är färgerna som har en speciell lyster. Verken har kallats för "meditationer kring färg", vilket är mycket passande. Det ligger något djupt optimistiskt över Arnes konstnärskap, det är trösterikt och lugnande utan att vara det minsta banalt, lyder det i prismotiveringen.

Det som utmärker Marjatta Hanhijokis konst är att hon inte räds att ta sig an monumentala storlekar, och att hon med stor respekt för vardagen avbildar sådant som vi annars inte tar oss tid att titta på så som ordinära interiörer. Att Hanhijoki delat med sig av sin förmåga att se det vackra i det vanliga är en gåva för alla oss andra, konstaterar man i prismotiveringen.

Corona-arbetsstödet på 30 000 euro tilldelas improvisationsteatern Stjärnfall

– Coronapandemin har drabbat kulturbranschen extra hårt och därför var det angeläget för styrelsen att år 2020 då pandemin bröt ut kunna ge erkänsla åt just den yrkeskategorin. Det har varit fantastiskt att vid sidan om få följa med hur bidragstagarna med hjälp av coronaunderstödet trots pandemin med alla dess restriktioner kunnat arbeta fram olika former av engagerande föreställningar och program som de sedan förverkligat på ett tryggt sätt inom valda målgrupper.

Pandemin har dragit ut längre än någon av oss kunde förställa sig och styrelsen beslöt därför att också i år göra en särskild coronainsats, denna gång med målgruppen äldre tonåringar, som enligt flera studier farit särskilt illa till följd av de restriktioner som följde med pandemin. Konst och kultur hör till alla och jag är glad över att vi i och med dessa extra stöd kan dela med oss av kulturglädjen också till sådana samhällsgrupper som coronapandemin drabbat hårdast, säger Susanne Homén-Lindberg, ordförande för Stina Krooks stiftelse, i ett pressmeddelande.

Stina Krooks stiftelses Corona-arbetsstöd tillfaller improvisationsteater Stjärnfall som erhåller 30 000 euro för att kunna utföra sammanlagt 25 workshopar i högstadier och gymnasier i hela Svenskfinland under hösten 2022 och våren 2023.

Ett dussin leende skådespelare sitter i en trappa.
Bildtext Imrpovisationsgruppen Stjärnfall får Corona-arbetsstöd från Stina Krooks stiftelse.
Bild: Jacob Nordgren

Stipendier till bild- och scenkonstnärer

Utöver hedersprisen har Stina Krooks Stiftelse beviljat stipendier till sammanlagt 22 framstående bild- och scenkonstnärer och grupper.

– Med hjälp av stipendierna vill stiftelsen stödja både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade framstående konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner. Stiftelsens styrelse väljer stipendiaterna på förslag av sakkunniga och det går inte att ansöka om bidrag, Susanne Homén-Lindberg.

Ny priskategori för musik – residensprogrammet fortsätter

Stina Krooks stiftelse har tagit fram en ny stipendiekategori: scenkonst, musik.

– Vi har inom stiftelsen redan en längre tid pratat om att scenkonst är mycket mera en enbart teater. Vi vill bredda synen och tydligare inkludera även musik som en viktig kulturgren att stödja och främja, berättar Homén-Lindberg.

Stiftelsen utsåg ifjol en sakkunnig som specifikt ansvarar för att ta fram och föreslå stipendiater inom musik.

En lista över stipendiaterna:

Scenkonststipendier, musik – 8 000 euro:

Johanna Almark-Mannila, Monica Groop, Dan Karlström, Johan Krogius, Désirée Saarela-Portin, Josefin Silén

Scenkonststipendier – 8 000 euro:

Marina Meinander, Nina Dahl-Tallgren, Sarah Bergkulla, Susanne Marins, Nina Hukkinen, Niklas Häggblom, Amanda Nyman, Tiitta Stoor, Sannah Nedergård

Bildkonststipendier – 8 000 euro:

Astrid Strömberg, Josefina Nelimarkka, Katarina Reuter, Kim Simonsson, Maria Wolfram

Mecenatpris, bildkonst – 8 000 euro:

Lars Göran Johnsson

Stipendium för PortRe-portfolioresidensprogrammet:

Matilda Enegren, Oliver Reuter