Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo skärper klimatmålen trots framgång – målsättningarna för 2021 uppnåddes i förtid

Från 2022
Ett rosa och ett gult badhus med terrasser och bryggor på Runsala i Åbo.
Bildtext På Runsala finns en stor del av Åbos kolsänkor.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Åbo har redan nu uppnått tidigare fastställda klimatmål och i snabbare takt än beräknat. Målsättningarna för 2021 uppnåddes redan 2020, och överskreds märkbart under 2021.

Åbo kommer att skärpa de tidigare klimatmålen för att minska utsläpp, så att det ska vara möjligt att nå målet om att vara en koldioxidneutral stad år 2029. Från år 2029 framåt är stadens mål att vara ett klimatpositivt område.

Åbo fullmäktige godkände den tidigare klimatplanen sommaren 2018. Då gjordes en målsättning i planen att växthusgasutsläppen i regionen skulle minskas med minst 60-70 procent från den nivån staden låg på år 1990 fram till år 2025.

Det nya förslaget är istället att minska utsläppen med minst 75 procent fram till 2025.

Enligt den tidigare planen hade staden som mål att minska utsläppen med minst 80 procent fram till år 2029. Det nya målet är att minska utsläppen med 90 procent.

Åbo stadsstyrelse behandlar ärendet gällande de nya klimatmålen på måndag.

Det slutgiltiga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

Trots framgång i klimatmålen har kolsänkorna i staden vuxit mindre än beräknat – därför behövs skärpta målsättningar

Förslaget om att göra upp ännu ambitiösare klimatmål motiveras med att kolsänkorna vuxit mycket långsammare än beräknat. En kolsänka är något som binder koldioxid från atmosfären och motverkar klimatförändringar.

Enligt Naturresursinstitutet Luke är andelen plantor och ungskogar av Åbos skogar liten. Det betyder att skogarnas tillväxt, det vill säga förmågan att omvandla koldioxid i atmosfären till biomassa, kommer att försvagas under de kommande decennierna.

Luke rekommenderar att skogarna förnyas och att man utvidgar skogsarealen exempelvis genom att plantera mera skog, om man vill binda kol effektivare i framtiden.

Artikeln baserar sig på Yle Turkus artikel Turku aikoo kiristää ilmastotavoitteitaan – kaupungin hiilinielut kasvaneet odotettua vähemmän skriven av Eino Kossila. Översättningen är gjord av Isabel Nordberg

Diskussion om artikeln