Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dagvården i Raseborg behöver flera speciallärare – lagändring ställer högre krav på stöd

Från 2022
Ett barn vässer en färgpenna. Man ser bara händer och lite av rygg och bakhuvud på barnet.
Bildtext I Raseborg får 85 barn intensifierat stöd och 13 särskilt stöd inom småbarnspedagogiken. Arkivbild.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Raseborg behöver flera speciallärare inom småbarnspedagogiken. Läget är ansträngt redan nu då behovet av särskilt stöd ökar.

Samtidigt innebär en lagändring nya krav på tillgången till stödundervisning i dagvården, också på den privata sidan.

Under 2021-2022 får 85 barn intensifierat stöd och 13 särskilt stöd inom småbarnspedagogiken i Raseborg.

Från och med augusti blir det lag på att barn inom dagvården ska få det stöd som barnets utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Stödundervisningen ska också ske på den plats där barnet finns.

Stöd hittills endast sporadiskt på de privata daghemmen

Det finns tre nivåer av stöd. Barnet kan få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd.

Förskolorna i Raseborg arbetar enligt trestegsmodellen och även småbarnspedagogiken, men i mindre skala.

Lagreformen gäller också de privata daghemmen och kommunala gruppfamiljedaghemmen samt familjedagvårdarna.

Hittills har speciallärarna endast erbjudit konsultation till de privata daghemmen. Konsultationen har skett oregelbundet och i mån av möjlighet.

De nya bestämmelserna innebär alltså att det behövs mera resurser.

Ökat behov speciellt på svenskt håll

I Raseborg finns i dagsläget fem ambulerande speciallärare varav tre är svenskspråkiga och två är finskspråkiga. En har anställts med statsunderstöd.

Behovet av flera speciallärare är stort, speciellt på svenskt håll.

Raseborgs bildningsnämnd beslöt på sitt möte i mitten av april (19.4) att anhålla av stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 36 000 euro för två speciallärartjänster från och med augusti.

Staden har också ansökt om statens specialunderstöd för anställningen.

Färre än förbundet rekommenderar

Småbarnspedagogikens lärarförbund rekommenderar en speciallärare per 100 barn inom småbarnspedagogiken och en per 50 barn inom förskoleundervisningen. I Raseborg är antalet barn 1 200 vilket skulle betyda minst 12 speciallärare om staden följde rekommendationen.

Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogiken, säger att de bedömt att Raseborg behöver ytterligare två speciallärare inom småbarnspedagogiken.

"Sedan får vi utvärdera och bedöma det verkliga behovet än en gång då lagförändringen kört igång och vi bättre vet vad det innebär", skriver hon i ett e-postmeddelande.

Med två lärare till blir ändå antalet bara sju.

Diskussion om artikeln