Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Teknologiföretaget Uros ägare sålde delar av bolaget för 20 miljoner – sedan rasade kulisserna och det försattes i konkurs

Uppdaterad 23.04.2022 16:04.
Bolaget Uros logotyp på ett tak.
Bildtext Företaget Uros största ägare Jyrki Hallikainen gjorde miljonaffärer innan allting föll samman.
Bild: Timo Heikkala / Lehtikuva

Teknologiföretaget Uros största ägare Jyrki Hallikainen tjänade över 20 miljoner euro på att sälja mindre delar av sitt bolag innan kulisserna rasade och företaget försattes i konkurs.

Den största affären gjordes under sommaren 2020 när Hallikainen sålde delar av bolaget till en investerare bosatt i Schweiz.

Investeraren bodde, precis som Hallikainen, vid Zürichsjön i byn Wollerau. De diskuterade sina affärer då Hallikainen berättade att han säljer en andel i sitt bolag Uros.

Diskussionerna framskred under sommaren och i juli 2020 köpte investeraren omkring en procent av Uros. Affären gjordes genom investerarens investeringsbolag och prislappen låg på ungefär 20 miljoner euro. Det må låta dyrt, men för investeraren i fråga handlar det om en bråkdel av hens egendom.

Hallikainen fastställde alltså sitt bolags värde till ungefär två miljarder euro. Det var Hallikainen som sålde andelen, det användes inte till att exempelvis finansiera bolagets tomma kassa.

Hallikainen och investeraren kom också överens om ett alternativ om att köpa en andel på fyra procent. Den massiva potentiella affären blev ändå aldrig av i och med att oegentligheter gällande Uros uppdagades för investerarna i början av 2021.

Jyrki Hallikainen mustavalkoisessa kuvassa.
Bildtext Jyrki Hallikainen.
Bild: Lehtikuva

En investerare fick tillbaka sina pengar

Hallikainen lyckades enligt STT:s uppgifter sälja mindre andelar av sitt bolag till åtminstone tre erfarna investerare.

En finländsk investerare har sedermera lyckats häva affären och få tillbaka sina pengar. Den affären var värd omkring fem miljoner euro.

Vad de andra investerarnas affärer var värda har STT inte fått bekräftat, men det rör sig ändå om mindre andelar.

Uros uppgav i mars 2021 att man flyttar sitt huvudkontor från Finland till Schweiz. I slutet av år 2020 hade ett nytt moderbolag, Uros Ag, grundats i just Schweiz. I Schweiz är ett bolags egendom inte offentlig information, STT har därmed bekräftat bolagets och bolagsägarnas egendom på andra vägar.

I och med Schweizisk lagstiftning har Hallikainen sannolikt inte betalat någon skatt på sin vinst.

Uros har grundats i Uleåborg

Nya skandaler rullas upp kring Uleåborgsföretaget Uros

Uros ägare ska ha lurat utländska placerare.

Stora löften om tillväxt

Hur lyckades Hallikainen övertyga köparna som alla var erfarna investerare? En revisor hade godkänt Uros bokslut från år 2018 där det stod att bolaget hade över 120 miljoner i rörelsevinst.

De siffror som lades fram för investeraren i Wollerau var inte godkända av någon revisor. I dem framgick att Uros hade nästan 2,7 miljarder euro i omsättning. De siffror som presenterades för investeraren för år 2020 var ännu högre: De visade att Uros gjorde nästan 66 miljoner nettovinst bara under årets tredje kvartal.

Det var mycket tal om tillväxt, investerare och förvärv också från bolagets representanter i finska medier, fram till att luftslottet började rämna för att sedan explodera helt.

Frågan är också hur äkta Uros största kunder egentligen var och i vilken utsträckning bolaget hade riktig affärsverksamhet.

Hallikainen flyttade över egendom

När sanningen började gå upp för investerarna vid årsskiftet 2020–2021 flyttade Jyrki Hallikainen över merparten av sin finska egendom till sin dåvarande fru Tarja Hallikainen.

Det framgår av dokument i en utmätningstvist mellan Hallikainen och Nordea. Ärendet behandlas vid tingsrätten i Uleåborg. Enligt Nordea har Hallikainen handlat i syfte att flytta sin egendom så att det inte går att utmäta den. I dokument som Nordea överlåtit till tingsrätten i mars har Hallikainen utmätningsskulder hos banken till värdet av mer än 2,7 miljoner euro.

Hallikainen själv menar att det handlar om uppdelning av egendom i samband med att han skiljde sig från sin fru. Paret ansökte om skilsmässa vid tingsrätten i Uleåborg ju december 2020. Den trädde i kraft i juli 2021.

Paret menar att de gjort uppdelningen i Schweiz i januari 2021, i samband med vilken all Jyrki Hallikainens delaktighet i finska bolag flyttats över till Tarja Hallikainen.

Nordea anser att det avtal som slutits i Schweiz inte ser ut som ett uppdelningsavtal, eftersom Jyrki Hallikainen bara överlåter egendom åt Tarja Hallikainen. Parterna har inte heller ansökt om registrering av avtalet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Nordea: Hallikainen har inga inkomster

Nordea uppger också i ett dokument att Jyrki Hallikainen inte alls har inkomster, varken förvärvs- eller kapitalinkomster.

STT har försökt nå Jyrki och Tarja Hallikainen för en kommentar, men de har inte svarat.

Utmätningsverket har inte befogenheter att verka utanför Finland och kan alltså inte utmäta egendom som finns utomlands. Däremot är det möjligt att inleda en utmätningsprocedur utomlands via en borgenär.

Hallikainen har lyckats föra en hel del instanser bakom ljuset. Bland annat Tekes (numera Business Finland), ett antal banker, Tampere Areena, som Uros var sponsor för, medier, revisorer och nu slutligen placerare.

Uleåborgspolisen misstänker Uros för grovt subventionsbedrägeri för de pengar man lånade av dåvarande Tekes åren 2011–2013.

I mitten av december ansökte Uros Finlands största gäldenärer om att försätta bolaget i konkurs. Till dem hörde bland andra Nordea, Finnvera och Oulun Osuuspankki. Också Business Finland har stämt Uros för obetalda lån.

Teknologiföretaget Uros försattes i konkurs i februari.

STT:s ursprungsartikel har bearbetats och översatts till svenska av Josefin Flemmich.