Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa funderar på spårvagnar – räls finns det redan gott om

Från 2022
Uppdaterad 26.04.2022 08:52.
Spårjokern vid Ring I i Esbo
Bild: Mikko Uro / Ramboll Finland Oy

Vasa stad vill sätta igång ett projekt som utreder om man kunde börja med spårtrafik. Det finns redan befintlig räls ända från flygplatsen ut till hamnen.

Stadsmiljönämnden har redan godkänt projektidén och tanken är att man ska söka understöd från miljöministeriet.

Stadens planer baserar sig långt på de redan befintliga spåren. I Vasa går spåren cirka 10 kilometer mellan flygplatsen, via centrum och ut till hamnen.

"Spårtrafik möjliggör direkta förbindelser utan byten mellan olika stadsdelscentra och gör centrala objekt tillgängliga. En spårtrafik med hög kvalitet höjer kollektivtrafikens andel som mobilitetsform, minskar mängden privatbilism och utsläppen från biltrafiken samt behovet av parkeringsplatser", heter det i materialet som godkändes av stadsmiljönämnden.

Man nämner duospårvagnen, en spårvagn som kan köra på såväl järnväg som spårväg, och konstaterar att en elektrifiering av banan än så länge är ett förmånligare alternativ än övriga. På korta sträckor är det också möjligt med batteridrift.

Den totala budgeten för projektet har beräknats till 50 000 euro.

På måndag tas ärendet upp i stadsstyrelsen under rubriken "Ansökan om finansiering för att utreda Vasas potential till intern spårtrafik".

Stadsstyrelsen godkände projektidén och ansökan om finansiering från miljöministeriet.

Texten uppdaterad med stadsstyrelsens beslut

Diskussion om artikeln