Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Omtalad kasern på brigadområdet i Dragsvik grundrenoveras – har problem med inneluften

Från 2022
En byggnad från 70-talet byggd i rödtegel på ett kasernområde.
Bildtext Underofficersskolan har tidigare hållit till i kasern 9.
Bild: Försvarsmakten

Nylands brigads kasern som har haft problem med inneluften sätts nu i skick. Byggnaden som användes för coronaisolering tidigare i år totalrenoveras för 13 miljoner euro.

Det är frågan om kasern 9 på brigadområdet i Dragsvik som just nu totalrenoveras. Kasernen är byggd år 1970 och den väntas vara redo att tas i bruk i början av 2023.

Arbetena inleddes i februari och det är många saker i huset som behöver åtgärdas för att kasernen ska motsvara kraven som i dag ställs på kaserner.

Lokalerna i huset totalrenoveras och husets teknik, fasad, tak och dränering ses över. Bredvid kasernen byggs också en lagerbyggnad och intill ska det också finnas plats för tält som behöver torka.

De totala kostnaderna väntas uppgå till 13 miljoner euro.

Det är Försvarsfastigheter som ansvarar för totalrenoveringen av kasernen.

Användes av Underofficersskolan

Kasern 9 användes till slutet av fjolåret till utbildning av underofficerare. Byggnaden har haft problem med inneluften.

I januari när coronafallen ökade markant på brigaden coronaisolerades en del av beväringarna i byggnaden. Befälet uppgav då för Hufvudstadsbladet att en undersökning som brigaden hade gjort visade att det inte fanns mögel i byggnaden. Orsaken till den dåliga inneluften var ändå oklar.