Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Värdeökningsskatten får stöd trots att ingen vet hur den kommer utformas

Specialmedarbetare Lauri Finér.
Bildtext Lauri Finér stöder en värdeökningsskatt. För honom är det ett sätt att trygga Finlands skattebas.
Bild: Silja Viitala / Yle

Regeringen beslöt på hösten att finländare som flyttar utomlands i framtiden måste betala skatt på den värdeökning som deras förmögenhet har haft medan de bott i Finland. Kritiken är svidande men förväntningarna stora.

Lagen om att beskatta finländare som flyttar utomlands väcker starka känslor både för och emot trots att det mesta ännu är oklart.

Den så kallade värdeökningsskatten ska göra det svårare för personer som är skattepliktiga i Finland att undvika skatter genom att flytta utomlands.

Det enda som är helt klart i det här skedet är att regeringen har fattat ett beslut om att skatten ska införas 2023.

Många är kritiska både till lagen och till osäkerheten om dess innehåll.

Många länder beskattar forna invånare

Lauri Finér som är specialmedarbetare för kommunminister Sirpa Paatero (SDP) har arbetat med internationella skattefrågor i flera år.

Han tycker att kritiken mot värdeökningsskatten är överdriven och påpekar att många andra västländer har något system för att beskatta personer som realiserar förmögenhet även efter att de flyttat från landet.

Finansministeriet som utredde skatten 2020 hittade olika typer av metoder för att beskatta medborgare som flyttar utomlands i 13 av de 16 länder som de granskade. Till dem hör Sverige, Norge, Tyskland, Danmark och USA.

Samtidigt är det värt att notera att lagstiftningen varierar mycket mellan olika länder. Modellerna är inte alltid så avancerade. Sverige utredde en mera omfattande beskattningsmodell, men skrotade den 2018.

Lauri Finér tycker ändå att en värdeökningsskatt skulle vara viktig för skattebasen.

– Om man vill garantera att den värdeökning som har skett i Finland verkligen beskattas som i de flesta andra västländer lönar det sig att ta i bruk en sådan här skatt.

Enligt honom skulle en sådan skatt inte kräva några omfattande lagförändringar.

– Det är inte svårare att ta i bruk en sådan här skatt i Finland än i andra länder. Allt beror på vad man vill betona.

– Man skulle deklarera och betala skatt när man säljer sin egendom på samma sätt som man betalar skatt för all annan värdeökning. De som motsätter sig en sådan här lösning vill lyfta fram kritiska synpunkter i stället för vikten av att trygga Finlands skattebas.

EU hindrar dubbelbeskattning

Lauri Finér tycker att EK:s klagan att planerna på en skatt stör rekryteringen av utländsk arbetskraft till Finland är överdriven.

– Det är bra att förstå att man bara måste betala skatt för sin realisationsvinst en gång. Redan internationella skatteavtal förbjuder dubbelbeskattning. Alla andra länderna som har en liknande skatt har samma system. Vi kommer inte att avvika från det här.

– Även om USA har haft en värdeökningsskatt i många år har det inte hindrat folk från att flytta dit efter arbete. Endast skatteparadis låter bli att beskatta realisationsvinster. Nu vill vi försäkra oss om att dessa vinster beskattas i Finland till den del som de har uppkommit här.

Han noterar också att redan EU:s grundrättigheter hindrar stater från att beskatta förluster.

– Om värdet på egendomen sjunker efter att en person har flyttat från Finland så att det inte uppkommer någon vinst blir det ingen skatt. Det här handlar bara om att dela upp rätten att beskatta vinst mellan olika länder.

EU kräver också att ingen ska behöva betala skatt innan egendomen säljs.

En skatt för de förmögna?

Lauri Finér tror inte att de breda folklagren kommer att drabbas av skatten. Sannolikt kommer endast de mer förmögna att beskattas. I andra länder finns det en nedre gräns för storleken på förmögenhet som omfattas av skatten.

– Troligen kommer skatten inte att beröra värst många personer per år.

Martin Paasis farhågor att det kommer att bli svårt att bedöma värdet på olika typers förmögenhet får inte mycket förståelse av Lauri Finér.

– Det är klart att man måste kunna uppskatta förmögenhetens storlek vid tidpunkten då en person flyttar utomlands. Annars kan man ju inte bedöma hur stor värdeökningen har varit medan en person har bott i Finland. Men det finns ingenting exceptionellt i det. Årligen dör tiotusentals personer i Finland. Man uppskattar alltid det värde deras fastigheter och annan egendom har vid dödsögonblicket. Det är rutinarbete vid skattemyndigheten.

Enligt Lauri Finér är skatten viktig både av ekonomiska och principiella skäl. Han ser att en värdeökningsskatt tryggar att realisationsvinster som har uppkommit i Finland kan beskattas här.

En orsak är att folk kan gömma stora förmögenheter i försäkringsskal. I dem kan man samla vinsterna från hela sin förmögenhet utan man behöver betala skatt på dem innan man lyfter ut pengar från det.

– Vi kan hindra folk från att undvika skatter genom att flytta värdepappren till ett skatteparadis där uttagen inte beskattas lika mycket som i Finland.

– På det här sättet kan man undvika att betala verkligen betydande mängder skatt. Enligt mig skulle det vara rättvist om alla skulle betala skatt på samma sätt för inkomster som har uppstått i Finland. En vanlig löntagare eller pensionär har inte möjlighet till den här typen av skatteplanering.

Varför duger inte Finansministeriets nej?

Frågan om varför finansministeriet och de som stöder en värdeökningsskatt ser så olika på dess ekonomiska betydelse har inget enkelt svar.

Finansministeriet uppskattade att staten årligen kunde få 0-50 miljoner euro med en sådan här skatt.

Finér påpekar att ministeriet samtidigt betonade att det var svårt att komma fram till någon noggrann uppskattning.

Ett problem är att en enda förmögen person kan höja de årliga skatteinkomsterna betydligt. Andra år kan skatteinkomsterna vara mycket mindre.

– En värdeökningsskatt kunde också minska på den här typen av skatteplanering. Då kan vi inte veta hur stora skatteinkomsterna skulle vara om folk skulle fortsätta att ta ut sina värdepapper ur Finland i lika hög grad som nu. Det är svårt att uppskatta hur stora skatteinkomsterna skulle bli, säger Lauri Finér

Också han utgår från att Finansministeriets bedömning så bra som möjligt i det här skedet.

Samtidigt påpekar han att man uppskattar att det finns ungefär 50 miljarder euro i olika försäkringsskal i Finland.

– I Norge och USA har det visat sig att den rikaste procenten klarar av att undvika att betala skatt på över hälften av sin förmögenhet. I Finland har vi inte gjort motsvarande undersökningar, så vi vet inte vad läget är här.