Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa hamn är i limbo – ännu oklart vad framtiden för med sig om de ryska sanktionerna fortsätter

Från 2022
fartyg i Lovisa hamn
Bildtext Ungefär en femtedel av varorna som fraktas via Lovisa hamn kom från Ryssland före kriget. Arkivbild.
Bild: YLE/Stefan Paavola

Just nu finns det mycket som är oklart med framtiden, säger hamndirektör Tiina Vepsäläinen vid Lovisa hamn.

Det är inte längre coronapandemin som påverkar affärerna, utan nu är det kriget mellan Ryssland och Ukraina. Kriget har pågått i två månader men det är ännu svårt att säga hur det kommer att påverka trafiken i hamnen.

I början märktes kriget främst genom att hamnen fick otaliga telefonsamtal.

– Dels ringde de från Ryssland och undrade vad de får skicka ut till omvärlden, dels var det frågor om vår service och våra trafikförbindelser. Men i och med det femte sanktionspaketet som begränsar importen och handeln med Ryssland är det redan klart vad som gäller, säger hamndirektör Tiina Vepsäläinen.

Ungefär en femtedel av de varor som gått via hamnen i Lovisa har kommit från Ryssland och varit på genomfärd till ett tredje land. Beroende på från vilket land dessa varor beställs i framtiden så kanske Valkoms tjänster ännu behövs.

Men Vepsäläinen förväntar sig att hamnen exempelvis nu kan tjäna den trafik som flyttas bort från Saima kanal.

hamndirektör Tiina Vepsäläinen
Bildtext Tiina Vepsäläinen har varit hamndirektör sedan 2014.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

– Vi har här en chans att erbjuda våra tjänster men det är för tidigt att spekulera om hur det kommer att gå, säger Vepsäläinen.

Främst har den minskade trafiken från Ryssland märkts som färre tågvagnar på järnvägen till Lovisa.

Coronapandemin märks knappt alls längre utan aktiviteten är tillbaka på normalnivå. I fjol minskade den totala trafikvolymen med sex procent, mätt i ton.

Det är också annan sorts aktivitet på gång i hamnen. Det byggs nämligen också nytt.

två lastbilar i gång på valkom hamn
Bildtext Coronapandemin märks inte längre utan aktiviteten är tillbaka till normalnivå. Arkivbild.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

– Här är väldigt mycket på gång med tanke på att vi är en liten hamn, säger Tiina Vepsäläinen.

Ett nytt asfalterat fält håller på att ta form vid hamnen och förväntas bli klart i sommar. Fältet kan vara till nytta för alla sorters varor som åker via Valkom, men främst har tanken varit att ha en plats för produkter som har att göra med bioenergi och cirkulär ekonomi.

Redan nu åker en hel del varor som hör till kategorin cirkulär ekonomi genom hamnen, och den kategorin växer hela tiden. Både på EU-nivå och nationell nivå finns det en önskan om att göra en grön omställning, och då behöver också logistiken fungera.

Valkom hamn tidig vintermorgon
Bildtext Vepsäläinen har varit extra glad över den nya armaturen nu då elpriserna skjutit i höjden.
Bild: Stefan Härus / Yle

Cementterminalen håller också på att förstoras. Ett annat större projekt som redan pågått en tid har varit att byta ut hamnens gamla lampor till ny led-armatur, vilket minskar på koldioxidavtrycket.

– Vi har bytt ut mastbelysningen och det har redan gett oss betydliga besparingar, förutom att det också har förbättrat arbetssäkerheten eftersom ljuset är så mycket starkare, säger hamndirektören.

Diskussion om artikeln